Ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda atbalstu Ādažos būvē dūņu kompostēšanas lauku

07.12.2017.

SIA “UVK Pakalpojumi” ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda, Ādažu novada domes un SIA “Ādažu Ūdens” atbalstu Ādažos pie Katlapu ceļa īsteno projektu “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana”. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammas “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros tiek izbūvēts asfaltēts kompostēšanas lauks 1600m2 platībā. Kopējā teritorijas platība, kur tiks veikta saimnieciskā darbība, ir 1 ha.

Kopējie finanšu līdzekļi, kas saistīti ar projekta sagatavošanu un realizāciju ir 200 tūkstoši eiro, savukārt kompostēšanas lauka būvniecības izmaksas ir 148 tūkstoši eiro, tajā skaitā lauksaimniecības fonda līdzfinansējums ir 70 tūkstoši eiro. Būvdarbus veic Ādažu uzņēmums SIA “AL Ceļu Būve”.

Pēc būvdarbu pabeigšanas uz noasfaltētā laukuma tiks veikts kompostēšanas process, kā pildvielas dūņām izmantojot Ādažu novada zaļos atkritumus  – lapas, zāli, salmus, kuri tiks samaisīti kopā ar dūņām.

Plānots, ka perspektīvā gatavais komposts tiks fasēts maisos, piegādājot to saimniecību un dārzu īpašniekiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izbūvēts asfaltēts dūņu kompostēšanas laukums 1600 m² platībā, kā arī palīglaukumi komposta pildvielu (zāle, lapas, kūdra) uzglabāšanai. SIA “Ādažu Ūdens” dūņas turpmāk neizvedīs, un tās netiks utilizētas ārpus attīrīšanas iekārtu teritorijas, bet gan blakus attīrīšanas iekārtu teritorijai, kur tiks kompostētas, sajaucot dūņas ar pildvielām.

Projekta īstenošanas rezultātā ievērojami samazināsies smaku izdalīšanās, kas rodas dūņu transportēšanas procesā uz lauksaimniecībā izmantotajām zemes platībām un līdz ar to radīja neērtības Ādažu iedzīvotājiem.