Ādažu novada privilēģiju programma papildināta ar jaunu privilēģiju – pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm. Jaunais pabalsts jāpieprasa līdz 30.novembrim!

16.09.2020.

Ādažu novadā deklarēto iedzīvotāju privilēģiju programma papildināta ar jaunu privilēģiju. No 17. septembra aicinām daudzbērnu ģimenes pieteikties ikgadējam pabalstam. 2020.gada 17. septembrī stājas spēkā Ādažu novada domes 2020.gada 30.jūnijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.18/2020 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm”, kas nosaka – pabalstu 50 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārā gadā katram novadā deklarētajam daudzbērnu ģimenes bērnam, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli.

2020.gadā pabalsta pieprasīšanu varēs veikt no 17.septembra līdz 30.novembrim. Sākot ar 2021.gadu, iesniegumu pabalsta piešķiršanai jāiesniedz katru gadu no 1.janvāra līdz 10.novembrim. Ja objektīvu iemeslu dēļ pabalstu, par kuru lēmums pieņemts 2020. gadā,  izmaksā 2021. gada sākumā, uzskatāms, ka tas izmaksāts par 2020. gadu un iesniedzējam ir tiesības saņemt pabalstu 2021. gadā.

Pabalsta saņemšanai bērnu vecāks (likumiskais pārstāvis) elektroniski  aizpilda iesniegumu portāla www.epakalpojumi.lv pakalpojumā “e-Privilēģijas”. Par bērniem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un iegūst  profesionālo vai augstāko izglītību, iesniegumam pievieno izglītības iestādes izziņas kopiju.

🟢Šo noteikumu izpratnē par daudzbērnu ģimeni uzskata:

  • laulātie un viņu aprūpē esoši trīs un vairāk bērni (bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), tai skaitā, audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni;
  • bērnu vecāks (likumiskais pārstāvis), kura aprūpē ir trīs un vairāk bioloģiskie, audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāja aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni (bērni līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

🟢Pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimene var saņemt, ja iestājās visi šādi nosacījumi:

   • daudzbērnu ģimenē kopā (pamata dzīvesvietā) dzīvo visi bērni, t.sk. audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni;
   • katrs bērns kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot tos, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs vai arī ir pilna laika klātienes studenti;
   • viens no likumiskajiem pārstāvjiem kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros likumisko pārstāvju un bērnu personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem pašvaldības Grāmatvedības daļas vadītāja vietnieks, pamatojoties uz pašvaldībai pieejamajiem datiem valsts un pašvaldības datu reģistros. Gadījumos, ja iesniedzēja situācija neatbilst šo saistošo noteikumu nosacījumiem, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanas atteikumu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Grāmatvedības daļas vadītāja vietnieci pa tālr. 67997388 vai rakstot: kristine.punenova@adazi.lv.