Par piemērotāko no piedāvātajām vietām jaunu reliģisku būvju būvniecībai aptaujas dalībnieki izvēlas Gaujas ielu 25B

11.02.2019.

Jau iepriekš vēstījām, ka Ādažu novada iedzīvotāji pašvaldības rīkotajā publiskajā apspriešanā  neatbalstīja ieceri par pareizticīgo baznīcas celšanu Rīgas gatvē 36, taču uz jautājumu “vai atbalstāt reliģisku būvju būvniecību Ādažos?” 52% aptaujāto atbildēja pozitīvi. Šā gada 26.jūnija sēdē, ņemot vērā iedzīvotāju viedokli, dome lēma neatbalstīt pareizticīgo dievnama būvniecību Rīgas gatvē 36, kā arī izskatīt pašvaldības zemes pieejamību jaunu reliģisku būvju būvniecībai Ādažu novada administratīvajā teritorijā. 2018.gada septembra domes sēdē deputāti uzklausīja Saimniecības un infrastruktūras daļas ziņojumu par pašvaldībai pieejamajām zemēm un nolēma noskaidrot, kurā no šīm vietām (Gaujas iela 25B, Ādaži; Kadagas ceļš 17, Kadaga; Kadagas ceļš 19, Kadaga; Mežaparka ceļš 3, Kadaga), pēc iedzīvotāju domām, varētu notikt jaunu reliģisku būvju būvniecība. Aptaujā varēja piedalīties, ieliekot avīzes kuponu aptaujas urnā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Gaujas ielā 33A vai balsojot Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, sadaļā “Jaunumi”.

1. Internetā: pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv saņemtas 606 balsis

  1. Klātienē: Domes Klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādaži, ar domes informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” starpniecību tika saņemtas 223 anketas, t.sk. 1 nederīga (bez atzīmētiem atbilžu variantiem) anketa.

 

APTAUJAS REZULTĀTI

Adrese vai nosaukums Interneta balsojumā saņemto balsu skaits Klātienes balsojumā saņemto balsu skaits Balsis skaitliski Balsis procentuāli
Gaujas iela 25B, Ādaži, Ādažu nov. 387 208 595 71,9%
“Kadagas ceļš 17”, Kadaga, Ādažu nov. 57 0 57 6,9%
“Kadagas ceļš 19”, Kadaga, Ādažu nov. 38 3 41 4,9%
“Mežaparka ceļš 3”, Kadaga, Ādažu nov. 124 11 135 16,3%

 

Aptaujas rezultāti par piemērotāko vietu baznīcas būvniecībai (20.11.2018.-20.12.2018.)

 

Publiskās apspriešanas par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā rezultāti (15.05.2018.-15.06.2018.)

Arī publiskās apspriešanas laikā par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā, kas notika no 2018.gada 15.maija līdz 15.jūnijam, uz jautājumu, kuros ciemos Ādažu novadā būtu vēlama jaunu reliģisku būvju būvniecība, 35% respondentu minēja Ādažus, 11% – Kadagu, 5% – Baltezeru, 4% – Alderus, 3% – Atarus, 2% – Āņus, 0,4% – Stapriņus, 0,2% – Eimurus, 0,2% – Iļķeni un 0,2% – Podniekus. 39% respondentu uz jautājumu, kuros ciemos būtu vēlama jaunu reliģisku būvju būvniecība atbildēja, ka nevienā no ciemiem nebūtu vēlama jaunu reliģisku būvju būvniecība.