Apmācību laikā no 23. līdz 27.martam karavīri pārvietosies pa novada teritoriju un koplietošanas ceļiem

16.03.2020.

No 23. līdz 27.martam novada teritorijā norisināsies karavīru apmācības. Nodarbību laikā karavīri pārvietosies ar transportu un kājām pa novada teritoriju un koplietošanas ceļiem diennakts tumšajā un gaišajā laikā. Tiks ievērotas ugunsdrošības un noteikumu un dabas aizsardzības noteikumu prasības. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts.