Apbalvoti izcilākie Ādažu izglītības iestāžu skolēni

02.06.2017.

1

Liels paldies mūsu skolotājiem un bērnu ģimenēm, kas palīdzēja kaldināt mūsu izcilniekus!

 Jau otro gadu pēc kārtas mūsu novadā tika apbalvoti izcilākie Ādažu izglītības iestāžu skolēni apbalvošanas ceremonijā “Ādažu izcilnieks”.  Kopumā naudas balvas saņēma 114 skolēni no Ādažu vidusskolas, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas.

Pērn, kad apbalvošana notika pirmo gadu, balvas saņēma 84 skolēni, bet šogad – jau 114.

5 audzēkņi saņēma naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, pieci – par sasniegumiem mūzikā un tikpat daudz – par sasniegumiem mākslā.

61 jaunietis saņēma naudas balvas izcilnieku nominācijā – vidējā atzīme vismaz 8,5 un augstāka, no šiem jauniešiem 15 ieguvuši godalgotas vietas  arī mācību priekšmetu olimpiādēs. Zīmīgi, ka 8.-12. klašu grupā, kur bija 21 izcilnieks, 10 skolēnu vārdus Balvu komisija jau atpazina, jo šo skolēnu sekmes arī pagājušajā mācību gadā bija ļoti augstas –  8,53 – 9,1 baļļu robežās. 10.-12.klašu grupā lepojamies ar 7 izcilniekiem.

Naudas balvu par godalgotu vietu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos vai zinātniski pētniecisko darbu lasījumos saņēma 38 jaunieši. Skolas vadība ir secinājusi, ka nepieciešams mazāks laiks, lai atsevišķus jauniešus pārliecinātu piedalīties kādā no   mācību priekšmetu olimpiādēm, tādejādi sniedzot savu pienesumu skolu reitingu tabulā. Izrādās, iespēja pretendēt uz kādu no nominācijām ir lielisks “instruments”, lai  skolēnu motivētu.

Esam ļoti lepni ar mūsu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu panākumiem. Viņi guvuši godalgotas vietas starptautiska mēroga mūzikas, mākslas vai sporta pasākumos – konkursos un sacensībās.

Mākslas un mūzikas skolas audzēknes sniedza izcilu koncertu, kas tika uzņemts ar  ovācijām un skaļiem aplausiem.

“Ādažu izglītības iestāžu vadītāji atzinuši –  ja pagājušogad skolēnu centība pieauga tikai otrajā semestrī, tad šogad skolēni uz mācīšanos visa mācību gada garumā bija mazāk jāskubina,” stāsta domes izglītības speciāliste Ināra Briede.