Aktīvo sarunu vakars jauniešiem “Satikšanās augšistabā” ar Ingu Laizānu 31.martā plkst.18.00

25.03.2022.

jauniešu tikšanās vakars "Satikšanās augšistabā"