Aicinām Vītolu ielas un Ādažu vidusskolas apkaimes iedzīvotājus uz sanāksmi 9.janvārī un iedzīvotājus, kuri dzīvo kvartālā no Vējupes ielas līdz Vējupei 16.janvārī, lai paustu viedokli par plānotajiem risinājumiem

09.01.2020.

Lai noskaidrotu lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi izstrādes teritorijā esošo īpašumu īpašnieku viedokli par plānotajiem risinājumiem, īpašnieki tiek aicināti uz sanāksmēm, kur varēs iepazīties ar plānotajiem risinājumiem un izteikt savu viedokli – 9.01.2020. plkst.18.00 Vītolu ielas un īpašumi no Vējupes ielas uz skolas pusi, savukārt 16.01.2020  plkst.18.00 iedzīvotāji , kuri dzīvo kvartālā no Vējupes ielas līdz Vējupei. Sanāksmes notiks Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā.

PIELIKUMI sapulcei 09.01.2020.

Piedāvājam iepazīties ar piedāvātajiem risinājumiem, kas tika prezentēti lokālplānojuma  “Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi” teritorijā iekļauto īpašnieku 1.iedzīvotāju sanāksmē:

– teritorija, kuru īpašumu iedzīvotāji tika aicināti uz sanāksmi
– adresācijas shēma
– kustību shēma dažādiem lietotājiem
– esošo un grozāmo sarkano līniju shēma
– sarkanās līnija pietuvinātas konkrētās ielās
– ielu šķērsgriezumu piedāvājumi
– veloielas šķērsgriezuma piedāvājums dzīvojamos kvartālos

PIELIKUMI