Aicinām tiešsaistē piedalīties Ādažu novada stratēģijas publiskās apspriešanas sanāksmē 28.aprīlī plkst.15.00

28.04.2021.

Plašāk: Ādažu novada aktualizētā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam 1. redakcija un Vides pārskata projekts sadaļā Attīstība – Attīstības stratēģija.

Rīt, 29.aprīlī plkst.18.00 aicinām tiešsaistē Ādažu Facebook lapā pieslēgties publiskās apspriešanas sanāksmei  par Ādažu novada Attīstības programmu un Vides pārskatu. Ar materiāliem iespējams iepazīties sadaļā Attīstība – Attīstības programma 2021. – 2027.