Līdz 1. novembrim aicinām pieteikties pretendentus finansiāla atbalsta saņemšanai sportā

31.10.2019.

Sporta daļa aicina sportistus, sporta organizācijas un sporta sacensību rīkotājus pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai. Lūgums visus pretendentus iepazīties ar Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa nolikumu Nr.9, aizpildīt nepieciešamās veidlapas, un iesniegt tās Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 1.novembrim (ieskaitot).

Pretendēt uz finansiālu atbalstu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs var:

  • fiziskas personas, izņemot domes sporta iestāžu darbiniekus un audzēkņus, kas piedalās sacensībās (individuālos un komandu sporta veidos), ja to dzīvesvieta kārtējā gada 1.janvārī bija deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
  • sportistu treneri, kas tiesīgi strādāt attiecīgā sporta jomā atbilstoši normatīvajiem aktiem, ar nosacījumu, ka to trenētie sportisti atbilst šī nolikuma 3.1. punkta noteikumam.

Pretendēt uz finansiālu atbalstu sporta sacensību organizēšanai var Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas, individuāli komersanti vai fiziskas personas, kuras ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, izņemot domes iestādes un to darbinieki.

Pretendēt uz finansiālu atbalstu savas darbības nodrošināšanai var sporta organizācijas, biedrības un klubi (turpmāk – organizācijas):

  • kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novadā;
  • kas veicina sporta attīstību Ādažu novadā;
  • kas veicina Ādažu novada iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšanu;
  • kas nav saimnieciskās darbības veicēji.

NOLIKUMS Par subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu novadā
Grozījumi