Pieteikšanās bērnu vasaras radošajām darbnīcām noslēgusies!

30.06.2020.

PIETEIKŠANĀS RADOŠAJĀM DARBNĪCĀM NOSLĒGUSIES! PALDIES PAR IZRĀDĪTO INTERESI!

 

Aicinām  iepazīties ar Ādažu domes līdzfinansēto bērnu vasaras radošo darbnīcu aprakstiem un pieteikties vienai, kas visvairāk atbilst Jūsu bērna interesēm un ģimenes plāniem. Mērķauditorija – Ādažu novadā deklarētie bērni no 7 gadu vecuma (jābūt pabeigtai 1.klasei) līdz 12 gadu vecumam. Pašvaldības finansējums plānots 1 bērnam dalībai  tikai vienā   5 dienu radošo darbnīcu posmā. Vecāku līdzfinansējums – 35 eiro. Šajā summā iekļauta ēdināšana.

Pieteikšanās elektroniski  zemāk pie katras radošās darbnīcas apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES”  un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju. 

! Izmaiņas radošo darbnīcu aprakstos – radošā darbnīca “Ādažu patruļa” 10-12 gadi veciem bērniem periodā no 20.-24.jūlijam atcelta! Ja atceltās darbnīcas vietā tiks organizēta cita darbnīca, par to informēsim atsevišķi!

Vecum

posms

Norises laiks Darbnīcas nosaukums Apraksts Darbnīcas norises vieta un vadītājs
7 – 9 gadi 6.-10.jūlijs “Vispārīgā fiziskā sagatavotība un sporta spēles”

Dalībnieki – bērni, kuriem ir interese par sportu un vēlēšanās  sevi pilnveidot gan teorētiski, gan praktiski. Aktīva laika pavadīšana kopā, kur iemācīties būt komandai – atbalstot vienam otru, komunicējot un diskutējot. Kā arī bērnu motivācija veidot savu ikdienu veselīgā noskaņā.

Bērniem būs iespēja gan teorētiski, gan praktiski iepazīt katras dienas sporta veidu (jogu, futbolu, basketbolu, vieglatlētiku, sporta rotaļām, galda spēlēm), kā arī pilnveidot zināšanas par to pozitīvo ietekmi uz veselību. Viens no mērķiem – uzlabot komunikācijas prasmes un attīstīt pāru darba un komandas darba iemaņas. Radošās darbnīcas noslēgumā – olimpiskā diena ar apbalvošanu.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Gaujas iela 2B, Ādaži (privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība”  infrastruktūra

RD vadītājs  –  Andris Jezupenoks

7 – 9 gadi 6.-10.jūlijs “Lāčošanās Ādažos”

Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sadarboties, strādāt komandā, līdzdarboties piedzīvojumu tapšanā. Radošās aktivitātes – krājkasītes gatavošana, auduma lācīša darināšana, ziepju gatavošana. Sportiskās aktivitātes –  “ledlaužu” spēles un rotaļas, futbols, tautas bumba, stafetes, vides spēle ar orientēšanās elementiem: Lāču spēle Ādažos. Atbilstošu laikapstākļu gadījumā, peldēšanās Vējupē.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Attekas iela 16, Ādaži

(Ādažu sākumskolas telpas)

RD vadītāja –  Arnita Kampāne

10-12 gadi 6.-10.jūlijs “Ādažu patruļa”

Bērni iepazīsies un iejutīsies patruļas jeb cilvēku glābēju lomā, sākotnēji apgūstot veselīga dzīves veida pamatus, veicot personīgās veselības un spēka testus, un tad nodosies sevis pilnveidošanā dažādu sporta aktivitāšu nodarbībās. Bērni pierādīs savus spēkus komandas un individuālajos darbos, tādejādi uzlabojot fizisko sagatavotību, veiklību, loģisko domāšanu un prāta spējas. Bērni tiks orientēti uz patriotisku audzināšanu, morāles un atbildības sajūtas pret sevi un līdzcilvēkiem.

Programmā: Veselīga dzīvesveida pamati. Ūdens nozīme cilvēka organismā. Veselības un spēka tests, vispārīgā fiziskā stāvokļa noteikšana. Kustību prieks – sava ķermeņa kustību apzināšana un novērtēšana Izturības aplis, aktīvas nodarbes pēc noteiktām vadlīnijām. Komandu spēles.

Ētikas kodekss. Kopīgu uzvedības normu izstrāde un ētikas pamatprincipi, kas jāievēro katram Latvijas pilsonim.

Uzturs un tā nozīme. Rosīgā daļa – Prāta spēles, individuāli un komandās, atjautības uzdevumi, ‘’memory’’ un kustīgās spēles par drošības pasākumiem.

Patriotisma audzināšana. Es kā Ādažu novada iedzīvotājs. Izzinoša nodarbība par to, kas esmu es, kādi ir mani pienākumi pret sevi, novadu un līdzcilvēkiem.

Piesārņotība, tā ietekme uz mūsu veselību, mūsu atbildība un rīcība.

Rosīgā daļa – Komandu sēle ‘Patruļa un Nerātnie’’.  Katra komanda atbilstoši savai lomai sagatavo veiklības un prāta uzdevumus ar kuriem abām komandām būtu jātiek galā. Pēc tam komandas mainās lomām. Parka Rogainings. Pārgājiens pa Ādažu novadu ar orientēšanās uzdevumiem.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Attekas iela 16, Ādaži

(Ādažu sākumskolas telpas)

RD vadītāja – Dace Virza

7 – 9 gadi 13.-17.jūlijs “Vispārīgā fiziskā sagatavotība un sporta spēles”

Dalībnieki – bērni, kuriem ir interese par sportu un vēlēšanās  sevi pilnveidot gan teorētiski, gan praktiski. Aktīva laika pavadīšana kopā, kur iemācīties būt komandai – atbalstot vienam otru, komunicējot un diskutējot. Kā arī bērnu motivācija veidot savu ikdienu veselīgā noskaņā.

Bērniem būs iespēja gan teorētiski, gan praktiski iepazīt katras dienas sporta veidu (jogu, futbolu, basketbolu, vieglatlētiku, sporta rotaļām, galda spēlēm), kā arī pilnveidot zināšanas par to pozitīvo ietekmi uz veselību. Viens no mērķiem – uzlabot komunikācijas prasmes un attīstīt pāru darba un komandas darba iemaņas. Radošās darbnīcas noslēgumā – olimpiskā diena ar apbalvošanu.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Gaujas iela 2B, Ādaži (privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība”  infrastruktūra

RD vadītājs  –  Andris Jezupenoks

7 – 9 gadi 13.-17.jūlijs “Lāčošanās Ādažos”

Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sadarboties, strādāt komandā, līdzdarboties piedzīvojumu tapšanā. Radošās aktivitātes – krājkasītes gatavošana, auduma lācīša darināšana, ziepju gatavošana. Sportiskās aktivitātes –  “ledlaužu” spēles un rotaļas, futbols, tautas bumba, stafetes, vides spēle ar orientēšanās elementiem: Lāču spēle Ādažos. Atbilstošu laikapstākļu gadījumā, peldēšanās Vējupē.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

Attekas iela 16, Ādaži

(Ādažu sākumskolas telpas)

RD vadītāja –  Arnita Kampāne

10-12 gadi 13.-17.jūlijs “Meistarnīca”

Bērni iepazīsies ar dažādiem mājsaimniecības darbiem, kas veicinās atbildību par veikto darbu, attīstīs saskarsmes un sadarbības spējas, attīstīs prasmes novērtēt savu un citu darbu. Radošās darbnīcas laikā bērni izzinās sadzīviskas lietas un iemācīsies pa kripatiņai no amatniecības, dārzniecības, kulinārijas un laikmetīgās mākslas. Darbnīca ir piemērota gan zēniem, gan meitenēm, kam patīk radošas, aktīvas nodarbes un, kas vēlas apgūt tādas amata prasmes, kas ļoti noderēs saimniecībā, lai palīdzētu mammai un  tētim. Programmā: Veselīga dzīvesveida nozīme mūsu ikdienā. Rosīgā daļa – izzinošas un praktiskas nodarbības, balstītas uz veselīga dzīves veida pamatnosacījumiem.

Amatniecības pamati, mērījumi, instrumenti u.c. Rosīgā daļa – Patstāvīgs darbs ar mērķi pagatavot namiņu Ādažu Sapņu dārza iemītniekiem.

Dārzniecības pamati, dārza darbi, zemes veidi, instrumenti, stādi, sēklas u.c.

Rosīgā daļa – Patstāvīgs darbs ar mērķi dekupēt podiņu, sagatavot augsni, iestādīt augus.

Izzinošs pārgājiens ar ekskursiju uz skaistāko dārzu Ādažu novadā ‘’Saules ķirši’’ un tikšanās ar daiļdārznieci Veltu Breidaku.

Laikmetīgā māksla un mākslas veidi.

Rosīgā daļa – izpaust savas sajūtas uz papīra dažādas mūzikas pavadījumā; nodoties vienota mākslas darba paveikšanai, kas izceļ katra bērna individualitāti un spēju sadarboties attīstības procesā.

Svētki un viesu uzņemšana. Mājas uzkopšana, galda klāšana, galda etiķete.

Rosīgā daļa – bērni sadalās vairākās grupās un sarīko savas mājas svinības (klāj galdus, dekorē telpu, raksta ielūgumus) un uzsāk lomu spēles, dodoties viens pie otra ciemos.

Es un mana personība.

Rosīgā daļa – Iedrošinot un veicinot uzdrīkstēšanos, katrs bērns, iepriekš sagatavojoties, prezentē savas prasmes un vēlmi izteikties par sev svarīgām lietām.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

Attekas iela 16, Ādaži

(Ādažu sākumskolas telpas)

RD vadītāja – Dace Virza

7 – 9 gadi

20.-24.jūlijs

 

“Lāčošanās Ādažos”

 

Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sadarboties, strādāt komandā, līdzdarboties piedzīvojumu tapšanā. Radošās aktivitātes – krājkasītes gatavošana, auduma lācīša darināšana, ziepju gatavošana. Sportiskās aktivitātes –  “ledlaužu” spēles un rotaļas, futbols, tautas bumba, stafetes, vides spēle ar orientēšanās elementiem: Lāču spēle Ādažos. Atbilstošu laikapstākļu gadījumā, peldēšanās Vējupē.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Attekas iela 16, Ādaži

(Ādažu sākumskolas telpas)

RD vadītāja –  Arnita Kampāne

10 – 12 gadi

 

27.-31.jūlijs “Spārnotais divritenis”

“Spārnotais divritenis” – aktīva nometne bērniem, kuri ir gatavi visu dienu pavadīt kustībā. Velo izbraucieni  līdz  20 km dienā, jo jāpagūst apskatīt daudzas interesantas vietas. Bērni iemācīsies , kā pareizi un droši pārvaldīt velosipēdu, izbraukāties pa Ādažu tuvāko apkārtni un nokļūt līdz jūrai. Atbilstoši bērnu vecumposmam tiks spēlētas spēles, lai veicinātu darbošanos komandā un iepazītu sevi, kā arī tiks izspēlētas gan jaunas, gan sen aizmirstas spēles.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Attekas iela 16, Ādaži

(Ādažu sākumskolas telpas)

RD vadītāja Alise Timermane