Novērtēsim skolotāju darbu! Līdz 30.oktobrim piesaki pretendentus balvai izglītībā “Ādažu novada gada pedagogs”

28.10.2022.

Lai novērtētu un izteiktu atzinību mūsu novada pedagogiem par augstu profesionālo meistarību, nozīmīgiem ieguldījumiem un sasniegumiem Ādažu novada izglītības attīstībā, Ādažu novada pašvaldība organizē konkursu par balvas izglītībā “Ādažu novada gada pedagogs” piešķiršanu. Pieteikt pretendentus var vēl tikai līdz šīm nedēļas beigām – 30.oktobrim.

Aicinām pašvaldības un izglītības iestāžu darbiniekus, izglītojamo vecākus, izglītojamos un Ādažu novada iedzīvotājus līdz 30. oktobrim pieteikt pedagogus – pretendentus balvai šādās nominācijās:

 • “Gada pedagogs pirmsskolā”;
 • “Gada pedagogs sākumskolā”;
 • “Gada pedagogs pamatskolā”;
 • “Gada pedagogs vidusskolā”;
 • “Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā sportā”;
 • “Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā mākslās”;
 • “Gada jaunais pedagogs”;
 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā”.

Balvas piešķiršanas nosacījumus un pretendentu izvērtēšanas kritērijus skatīt nolikumā.

Balvas “Par mūža ieguldījumu izglītībā” laureāts saņems pašvaldības Goda rakstu un naudas balvu EUR 800*, pārējās nominācijās – pašvaldības Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 600*.

Pretendentus izvērtēs pašvaldības domes izveidota Pedagoga apbalvošanas komisija un laureāti tiks apbalvoti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svinīgā pasākumā š.g. 17. novembrī plkst. 19:00 Ādažu Kultūras centrā.

Lai pieteiktu pedagogu, pieteicējam jāsniedz motivēts pieteikums (Nolikuma 1. pielikums):

 • klātienē Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;
 • pa pastu Ādažu novada pašvaldībai uz adresi Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164;
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektronisko pasta adresi dome@adazi.lv vai uz Ādažu novada pašvaldības oficiālo E-adresi portālā www.latvija.lv .

Balvas piešķiršanu finansē mecenāts – novada uzņēmējs Mārtiņš Spravņiks, kurš par savu iniciatīvu saka tā:

“Ikviens cilvēks mūža garumā atceras savus skolotājus – dažkārt vienu, iespējams, visstingrāko, dažkārt kāda iemīļotākā priekšmeta skolotāju, vai tas būtu matemātikas, vēstures vai sporta pedagogs. Skolotāji līdzās ģimenei ir tie, kuri ieliek mūsos vērtību un zināšanu pamatus. Skolotāji ir tie, kuri prot atklāt audzēkņu talantus, palīdz sākt tos slīpēt un dod iespēju augt nākamajiem zinātniekiem, uzņēmējiem, māksliniekiem.

Mēs ikviens vēlamies, lai mūsu bērniem ir vislabākie skolotāji – aizrautīgi, entuziastiski, zinoši, tādi, kuri ar degsmi dara savu darbu. Mēs arī apzināmies, ka pedagogu darbs nav viegls, tas ir saspringts un ne vienmēr pienācīgi atalgots. Ar šo stipendiju mūsu ģimene vēlas pateikties pedagogiem par viņu misijas darbu, vēlamies arī veicināt sabiedrības iesaisti izglītības procesos. Mēs vēlamies dot savu artavu, lai motivētu un atbalstītu skolotājus, kuri strādā mūsu bērnu labā un caur to sniedz ieguldījumu stiprākā un labākā Latvijā.”

NOLIKUMS
PIETEIKUMA VEIDLAPA

Foto: Pixabay