9.janvārī plkst. 10.00 piegādātāju apspriede pirms plānotā iepirkuma “Atkārtots iepirkums projekta “Pakalpojuma infrastruktūras attīstības deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” uzsākšanas

02.01.2019.

Ādažu novada pašvaldība Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās atlases kārtas projekta “Pakalpojuma infrastruktūras attīstības deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) ietvaros 2019.gada 9.janvārī plkst. 10.00 organizē Publisko iepirkumu likuma 18.panta 2.daļā paredzēto piegādātāju apspriedi pirms plānotā iepirkuma “Atkārtots iepirkums projekta “Pakalpojuma infrastruktūras attīstības deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”” uzsākšanas.

Iepirkuma “Projekta “Pakalpojuma infrastruktūras attīstības deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” ietvaros plānota:

1.Dienas aprūpes centra 28 pieaugušajiem ar funkcionālā rakstura traucējumiem projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība Attekas ielā 39, Ādažos, Ādažu novadā (telpu minimālā platība 220 m2).

Papildus plānojamas āra konstrukcijas, t.i., āra terase ar nojumi (var būt daļēja nojume) nodarbībām vasaras laikā (minimālā platība – 30 m2).

2.Rehabilitācijas centra 34 bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība Attekas ielā 39, Ādažos, Ādažu novadā (telpu minimālā platība 80 m2);

Dienas aprūpes centrs un rehabilitācijas centrs veidojams vienā ēkā ar divām atsevišķām ieejām/izejām.

 

Darba kārtība:

  1. Vispārīgā informācija par Projektu (Ādažu novada dome).
  2. Tehniskie risinājumi (Inženierkomunikāciju turētāji).
  3. Diskusiju daļa.

Laiks un vieta:

2019.gada 9.janvārī plkst.10.00, Gaujas ielā 33a, Ādažos, Vēstures un mākslas galerijas telpās, 1.stāvā. Lūdzam iepriekš pieteikt dalību, līdz 2019.gada 8.janvāra plkst. 12:00, kontaktpersonai Inita Henilane (tālr. 67 996 086, e-pasts: Inita.Henilane@adazi.lv), kā arī informēt par jautājumiem, kas rodas gatavojoties apspriedei.

Apspriedes dokumentēšana un šīs dokumentācijas publicēšana:

Apspriedē notiekošais tiks dokumentēts (tiks veikts audio ieraksts), un tas tiks publiskots Ādažu novada domes mājas lapā.