Notiek izmaksu ieguvumu analīze projektam “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”. Aicinām piedalīties aptaujā par veloceļa Rīga – Carnikava izveidi 

01.12.2022.

Ādažu novada pašvaldība ir konceptuāli atbalstījusi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”.

Projekta pieteikumu Atveseļošanas un noturības mehānisma instrumenta investīciju piesaistei pašvaldība drīkstēs iesniegt pēc apstiprinātiem Ministru kabineta noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādes stadijā, un projektu atlases izsludināšanas. Provizoriski tas varētu būt nākamā gada pirmajā ceturksnī.

Noteikumu projekts paredz  Atveseļošanas un noturības mehānisma instrumenta investīcijas (attiecināmās izmaksas) Ādažu novada pašvaldībai 3 904 620 eiro apmērā. Pievienotās vērtības nodoklis būs neattiecināmās izmaksas, kas būs jāsedz pašai pašvaldībai.

Investīciju mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu maģistrālo velo satiksmes infrastruktūras izveidi Rīgā un Pierīgā. Ādažu novadā investīcijas plānots piešķirt veloceliņa Rīga – Carnikava izbūvei vismaz 11 kilometru garumā.   Projektu īstenošanas termiņš  līdz 2025.gadam.

Projektu paredzēts īstenot saskaņā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” īstenošanas noteikumi” regulējumu. Attiecīgie Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes un  saskaņošanas procesā  ar ministrijām.

Veloceļiem, tāpat kā autoceļiem un ielām, maģistrālā veloceļa funkcija ir savienot un nodrošināt tiešu un drošu piekļūšanas funkciju gala mērķiem. Izveidojot maģistrālo veloceļu, nākotnē ir iespēja tam pieslēgt arī mazākus veloceļu atzarus.

Šobrīd pašvaldība sadarbībā ar konsultantu veic sagatavošanās darbus un izstrādā izmaksu un ieguvumu analīzi, lai sagatavotu priekšlikumus efektīvākajai un ekonomiski izdevīgākajai alternatīvai maģistrālai velocela izveidošanai. Lai apzinātu iedzīvotāju viedokli par provizoriskajām maģistrālā veloceļa alternatīvām, ir sagatavota aptaujas anketa. Aptauja veidota ar mērķi noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju pārvietošanās paradumus un viedokli par Carnikavas stacijas mobilitātes punkta* un velo ceļa Rīga – Carnikava izveidi, tai skaitā veloceļa potenciālo atrašanās vietu. Aicinām piedalīties aptaujā, to aizpildot līdz 31. decembrim!

 

APTAUJU VAR AIZPILDĪT ŠEIT.

* Mobilitātes punkts ir transporta mezgls ar pamatuzdevumu ikvienam tās lietotājam nodrošināt ērtus dažādu transporta veida savienojumus vienkopus, piedāvājot alternatīvus pārvietošanās veidus (t.sk. koplietošanas transportlīdzekļus) un mazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu. Carnikavas mobilitātes punkta mērķis būtu atvieglot un padarīt ilgtspējīgāku Ādažu novada iedzīvotāju un nodarbināto pārvietošanos Rīgas un Saulkrastu virzienā.