Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos 6.jūlijā par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

29.06.2022.

2022. gada 25.aprīlī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.187 “Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai” . Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 2022. gada 17.maija līdz 2022. gada 13.jūnijam, savukārt publiskās apspriešanas  sanāksme – 2022. gada 23.maijā.

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotāju viedokļus gan par, gan pret ūdenssporta centra attīstību, aicinām iedzīvotājus uz tikšanos 2022. gada 6. jūlijā plkst.18.00  lokālplānojuma projekta īstenošanas vietā Lībieši 4. Tikšanās mērķis ir detalizētāk iepazīstināt sabiedrību ar plānoto ieceri un pārrunāt Mazā Baltezera apsaimniekošanas un izmantošanas nosacījumus.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv
  • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), tālr. 29419002  (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”).