Līdz 16.novembrim aicinām Ādažu un Carnikavas iedzīvotājus pieteikties Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

10.11.2020.

Aicinām iedzīvotājus pieteikties Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai 2021. gada pašvaldību vēlēšanām. Pieteikšanās – līdz 16.novembrim.

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4) kurš nav Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5)  nav citas vēlēšanu komisijas loceklis.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4. punkts nosaka – lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kuros noteikta administratīvā teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim apvienojamo pašvaldību domes sasauc deputātu kopsapulci, kas ievēlē vēlēšanu komisiju, un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu darbu, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu. Saskaņā ar likuma pielikumu, ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu un Carnikavas novads.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4. punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu un 9. pantu, Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes deputātu kopsapulce ir lēmusi, ka 2021. gada jaunveidojamā Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā ir 9 locekļi.

Lai pieteiktos komisijai, aizpildītu Komisijas kandidātu pieteikumu iesniedz Ādažu un Carnikavas novadu Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv  vai ar drošu e-parakstu parakstītu pieteikumu sūta e-pastā dome@adazi.lv vai dome@carnikava.lv,  norādot „Pieteikums Ādažu novada pašvaldību vēlēšanu komisijai “

Pieteikuma veidlapa
Lēmums