Aicinām gatavoties konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”!

20.02.2019.

Jau desmito gadu pēc kārtas Ādažu novada dome plāno izsludināt konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, kurā piedalīties aicināts ikviens, kam ir vēlme uzlabot dzīves vidi Ādažu novadā.

Plānots, ka konkurss tiks izsludināts martā, bet pieteikšanās būs līdz aprīlim. Zinot, cik daudz laika vajag projektu pieteikumiem nepieciešamās informācijas apkopošanai un dokumentu kārtošanai, visus, kas vēlēsies pieteikties konkursam, aicinām visu sākt gatavot jau laicīgi.

Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka projektu pieteikumu izstrādes posmā viens no sarežģītākajiem uzdevumiem daudzām projektu grupām ir projekta budžeta sadaļas sagatavošana. Lai to varētu aizpildīt pēc iespējas sekmīgāk, lūgums ņemt vērā, ka:

  • Sākumā ir skaidri jāsaprot – kas tiks darīts projektā un kādām lietām būs nepieciešams tērēt līdzekļus;
  • Projekta īstenošanas laikā projektā paredzēto lietu cenas var atšķirties no sākotnēji plānotajām, tomēr pieteikumā norādītajām izmaksām jābūt reālām;
  • Budžeta sadaļa jāaizpilda, ņemot vērā konkursa nolikumam pievienoto pielikumu “Projekta budžets” (būs pieejams pašvaldības mājas lapā pēc konkursa izsludināšanas) un tajā jāaizpilda visas sadaļas, kas tiek prasītas, nedzēšot ārā nevienu rindiņu;
  • Var plānot tikai tādas izmaksas, kas ir attiecināmas (materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams));
  • Netiek segtas darba algas vai cita veida atlīdzība par veiktajiem darbiem, transporta izdevumi u.c., kas nav attiecināms atbilstoši konkursa nolikumam;
  • Pašvaldība noteikusi konkrētus līdzfinansējuma limitus, kurus nevar pārsniegt;
  • Ja projekta finansēšanai nepieciešams vairāk līdzekļu nekā būs pieejams no pašvaldības budžeta, jāparedz savs līdzfinansējums.;
  • Projekts nevar būt ar peļņas gūšanas raksturu.

Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta grupas dalībniekiem, aicinām arī viņus iesaistīt projekta gatavošanas posmā – lai jau laicīgi izrunātu un izplānotu visas nepieciešamās darbības un izmaksas. Jāparedz tāds projekts, kura rezultāti būs pieejami sabiedrībai vismaz 3 gadus. Jāsaprot, kā īpašumā atrodas teritorija, kurā plānots īstenot projektu, lai varētu laicīgi saņemt visas atļaujas un saskaņojumus projektā plānoto darbu veikšanai. Jāatceras, ka projektam jāatbilst visiem nosacījumiem, kas noteikti konkursa nolikumā. Ja projekts saistīts ar teritorijas labiekārtošanu vai ēkas remontu, iesakām aiziet uz Būvvaldi pakonsultēties, vai jūsu gadījumā nav nepieciešams gatavot kādus īpašus ar būvniecību saistītus dokumentus.

Pēc konkursa izsludināšanas pašvaldības mājas lapā būs pieejams gan konkursa nolikums, gan cita informācija, kas nepieciešama, gatavojot projekta pieteikumu. Visiem interesentiem tiks organizēts arī informatīvais seminārs. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Ādažu novada domes mājas lapā, sadaļā “Pašvaldība” / “Konkursi” / “Atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”” un sākt plānot projektus!