Aicinām darbā sociālo darbinieku darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

10.08.2020.

Ādažu novada dome aicina darbā  SOCIĀLO DARBINIEKU darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem pilnas slodzes darbam uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: nodrošināt sociālos pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
 • normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
 • prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku, prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);
 • prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;

Galvenie pienākumi:

 • veikt sociālo darbu ar personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • organizēt deinstitucionalizācijas procesu pašvaldībā;
 • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • intensīvu un atbildīgu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.
 • Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 23.augusts
 • Mēnešalga bruto –1149 EUR, profesijas klasifikatora kods 2635 01.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 23.augustam uz e-pastu: vakance@adazi.lv  vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997977.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.