Aicinām darbā Grāmatvedības daļas vadošo grāmatvedi (algu grāmatvedi) uz pilnu slodzi

13.05.2020.

Amata mērķis: Veikt darba samaksas un nodokļu aprēķinus un nodrošināt pašvaldības pamatbudžeta izdevumu uzskaiti.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības darbā valsts vai pašvaldības institūcijās;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, vēlamas iemaņas darbā ar ZZDats programmām un lietvedības programmu NAMEJS;
 • labas zināšanas un prasme pielietot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību aktu normas, kuras nosaka un regulē grāmatvedības darbības;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu saskaņā ar amata aprakstu;
 • labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt un koordinēt Grāmatvedības daļas darbinieku darbu, kuru pienākumos ir kadru datu ievade un atalgojuma aprēķins;
 • kontrolēt algas aprēķinu, atskaišu un  uzskaites datu pareizību;
 • veikt darba samaksas, atvaļinājuma naudas, darba nespējas lapas un pārējo ar darba samaksu saistīto maksājumu precīzu un savlaicīgu aprēķinu izglītības iestāžu darbiniekiem;
 • ievadīt grāmatvedības uzskaites sistēmā un aprēķināt darba samaksu atbilstoši pedagogu tarifikācijai;
 • veikt ieturējumu no darba samaksas uzskaiti;
 • aprēķināt atvaļinājumu uzkrājumu;
 • sagatavot darba samaksas un nodokļu maksājumu uzdevumus;
 • sagatavot ikmēneša atskaites un pārskatus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 31.maijs

Mēnešalga – 1244 EUR, profesijas klasifikatora kods 4313 01