Aicinām bērnu vecākus aktualizēt informāciju bērnudārzu rindā www.e-pakalpojumi.lv

22.02.2021.

2016., 2017. un 2018. gadā dzimušo bērnu vecākiem, kuru bērni ir gatavi uzsākt pirmsskolas gaitas no šā gada 1.aprīļa jaunajā Ādažu vidusskolas bērnudārzā, lūdzam līdz 23. februāra plkst.12.00 aktualizēt informāciju portālā www.e-pakalpojumi.lv !
Portāla www.epakalpojumi.lv pirmsskolu pieteikumu reģistrā ir pievienots jauns rindas objekts – “Ādažu vidusskola”. Lūdzam pārliecināties, vai ir veiktas visas darbības, lai Jūs saņemtu uzaicinājumu uz Ādažu vidusskolas bērnudārzu , kas tiks izsūtīts no pašvaldības elektroniskās datubāzes, pamatojoties uz Jūsu pieteikumā norādīto informāciju.
Veicamās darbības:
• Izglītības iestāde ir jānomaina no Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vai Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” uz Ādažu vidusskolu;
• Jāpārliecinās, ka mācību uzsākšanas gads ir norādīts 2020./2021 vai agrāk. Ja norādīts 2021./2022, tas jānomaina uz 2020./2021.
Visas darbības veicamas esošajā pieteikumā. Lai nomainītu izglītības iestādi, Jums jāizdzēš izvēlētā iestāde un jāpievieno Ādažu vidusskola. Lūdzam to izdarīt līdz 23. februāra plkst.12.00.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālisti Ināru Briedi, tālr.67895700