Aicina uzņēmējus piedalīties diskusiju ciklā “Civilmilitārās sadarbības veicināšana reģionos – uzņēmumu darbības nepārtrauktība un iesaiste civilās aizsardzības nodrošināšanā”

06.09.2022.

afiša diskusijai ĀdažosLatvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (turpmāk – DAIF Latvija) sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Jelgavas valstspilsētas pašvaldību, Ādažu novada pašvaldību, Ogres novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību un Rīgas valstspilsētas pašvaldību aicina uz diskusiju ciklu “Civilmilitārās sadarbības veicināšana reģionos – uzņēmumu darbības nepārtrauktība un iesaiste civilās aizsardzības nodrošināšanā”, kas norisināsies š.g. 7.septembrī Jelgavā, 8.septembrī Ogrē, 14. septembrī Mārupē, 15.septembrī Ādažos un 22.septembrī Rīgā.

Saskaņā ar Valsts aizsardzības koncepciju, katram komersantam ir svarīga loma valsts aizsardzībā. Vienlaikus īpaši pienākumi un atbildība ir komersantiem, kuru uzņēmējdarbība krīzes situācijā kļūst par neatņemamu daļu no valsts aizsardzības sistēmas, jo nodrošina kritiskos pakalpojumus. Šo pakalpojumu sniedzējiem ir, jānodrošina uzņēmuma pamatfunkcijas krīzes un kara gadījumā, turpinot nodrošināt valsts ekonomikas funkcionēšanu, nepieciešamo preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

DAIF Latvija diskusiju ciklā vienos Latvijas drošībā un aizsardzībā ieinteresēto uzņēmumu vadību, atbildīgo nozaru ministriju un pašvaldību pārstāvjus, kuri iesaistīti Valsts aizsardzības koncepcijas ieviešanā un civilās aizsardzības plānošanā. Diskusiju mērķis ir sekmēt uzņēmēju gatavību un iespējas sniegt atbalstu pašvaldībām krīžu vadībā reģionos, jo kopīgi ir nepieciešams apzināt aktuālākos izaicinājumus uzņēmumu darbības nepārtrauktībai un izstrādāt risinājumus partnerību stiprināšanā publiskā un privātā sektora sadarbībā. Ņemot vērā ģeopolitiskos un epidemioloģiskos riskus, sektorālu darbnīcu ietvaros tiks kartēti darbības scenāriji ārkārtas situācijām, atbilstoši pilnveidotajiem normatīvajiem aktiem un pārrunāsim uzņēmumu nepārtrauktības plānu atbilstību jaunajiem izaicinājumiem, iespēju iesaistīties duālā pielietojuma produktu un pakalpojumu apgādē, kā arī iespējām sniegt materiālo rezervju un pirmās nepieciešamības preču nodrošinājumu iedzīvotājiem.

Katrā diskusijā paredzēts ekonomiski aktīvas pašvaldības rast risinājumus uzņēmumu iesaistei pašvaldību noturības stiprināšanā ārkārtas situācijās. Ņemot vērā, ka katras pašvaldības līmenī ir jāuzlabo civilās aizsardzības pasākumi un koordinācija ar atbildīgajām iestādēm un uzņēmumiem, paaugstinot tehnoloģisko un cilvēkresursu gatavību un noturību ārkārtas situācijām. Aktualizējama ir uzņēmumu noturības plāna izveide vai pārskatīšana atbilstoši civilās aizsardzības apdraudējuma un tā novēršanai nepieciešamo pasākumu izvērtēšanai, kā arī  epidēmijas, migrācijas un kara Ukrainā radītās ārkārtas situācijai, kas saistīta ar pandēmijas izplatību un esošo ģeopolitisko situāciju, un no tās gūtajiem secinājumiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Nozīmīgs diskusijas aspekts ir arī noteiktās teritorijās esošās aizsardzības struktūras, tehnoloģisko risinājumu apzināšana un kritiskās infrastruktūras stiprināšana.

Katrā darbnīcā tiks rosināta domu apmaiņa, tādēļ dalībnieku skaits būs ierobežots. Priekšlikumu izstrāde tiks strukturēta četros nodrošinājuma virzienos: infrastruktūra, komunikācija, loģistika un cilvēkfaktors. Pirms darbnīcu darba uzsākšanas uzņēmumu pārstāvji aicināti veikt pašnovērtējumu par risku pārvaldību un spēju nodrošināt uzņēmumu darbības nepārtrauktību ārkārtas situācijās. Darbnīcas moderēs DAIF Latvija un tās sadarbības partneri.

Reģistrācija diskusijai ŠEIT. Vairāk informācijas, rakstot: info@federacija.lv