Aicinām pedagogus un nometņu vadītājus piedalīties vasaras radošo darbnīcu programmu konkursā

27.03.2020.

Ādažu novada dome izsludina skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursu ar mērķi iegūt labākās programmas, kas veicinātu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizētu veselīgu dzīvesveidu, attīstītu komunikācijas prasmes, radošumu un komandas darba iemaņas. Radošo darbnīcu mērķgrupa – Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēti bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Konkursu līdzfinansē Ādažu novada dome. Konkursa koordinators un kontaktpersona – Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede, tālrunis 67895700, e-pasts inara.briede@adazi.lv. Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu un iesniegt programmas līdz 24.aprīlim.

NOLIKUMS