Aicina iedzīvotājus pareizi lietot sadzīves kanalizācijas tīklu

03.11.2021.

Carnikavas pagasta kanalizācijas tīklos regulāri tiek konstatēti aizdambējumi, kurus izraisa, iedzīvotāju radīts piesārņojums, norāda Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”.

Novēršot aizdambējumus tiek atklāts, ka iedzīvotāji kanalizācijas sistēmā izmet ne tikai maza izmēra priekšmetus, bet pat dvieļus, lupatas un arī dažāda izmēra kokmateriālus. Šie priekšmeti rada aizsērējumus un kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus gan iedzīvotājiem, gan sūkņu stacijās.

“Carnikavas Komunālserviss” atgādina, ka sadzīves kanalizācijā ir aizliegts izmest:

  • higiēnas preces,
  • papīra dvieļus,
  • tekstilizstrādājumus,
  • plastmasas maisiņus,
  • pārtikas atkritumus,
  • medikamentus,
  • smiltis,
  • kā arī citus cietus priekšmetus.

Aizdambētas kanalizācijas gadījumos cietēji pirmām kārtām ir paši iedzīvotāji, tāpēc aicinām lietot sadzīves kanalizāciju paredzētajiem mērķiem Nepareiza kanalizācijas tīklu lietošana palielina ekspluatācijas izmaksas un attiecīgi var ietekmēt kanalizācijas tarifu.

Carnikavas Komunālserviss