TE IR DARBS: Aicina darbā Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāju pašvaldībā

15.12.2021.

Ādažu novada pašvaldība aicina darbā Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāju.

Mērķis: Vadīt pašvaldības administrācijas struktūrvienību “Izglītības un jaunatnes nodaļa”, pārraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu darbu, kā arī organizēt un koordinēt pašvaldības attīstības jautājumus izglītības un darba ar jaunatni jomā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā izglītība vai maģistra grāds), vēlams pedagoģijā un/vai izglītības vadībā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības vadības darbā;
 • vismaz trīs gadu nepārtraukta vadības pieredze vidēji lielā vai lielā organizācijā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un angļu valodas un / vai citas ES oficiālās
 • valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • izpratne par valsts pārvaldes, pašvaldības darbu un administratīvo procesu iestādē;
 • izpratne par izglītības darba organizēšanu, tajā skaitā par pašvaldības budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
 • labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • darba pieredze pašvaldības iestādē ar vakantā amata pienākumiem saistītās jomās tiks uzskatīta par priekšrocību.

Vadītāja amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm:

 • orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • komandas vadīšana un darbinieku motivēšana;
 • pārmaiņu vadība.

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt un ieviest novada izglītības un jaunatnes politikas stratēģiju;
 • organizēt nodaļas darbu un uzdevumu izpildi;
 • koordinēt pārraudzībā esošo 9 izglītības iestāžu darbu;
 • harmonizēt pašvaldības izglītības iestāžu, Ādažu novada kultūras centra un pašvaldības administrācijas Sporta nodaļas sadarbību;
 • organizēt iekšējo un ārējo normatīvo aktu izpildi;
 • organizēt aktivitātes izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs;
 • nodrošināt sadarbību ar izglītības jomu pāraugošām institūcijām, pārstāvēt pašvaldības intereses un veicināt sadarbību vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;
 • veicināt ārējā finansējuma piesaisti izglītības kvalitātes un pedagogu profesionālajai pilnveidei;
 • veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu EUR 2038,00 (profesijas kods 1213 23).

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule,
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • argumentēta eseja (sagatavota datorrakstā) „Ādažu novada izglītības attīstības vīzija” (1 (viena) A4 formāta lapa);
 • derīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 28. decembrim (ieskaitot) uz e-pastu vakance@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

Ar citām vakancēm pašvaldībā aicinām iepazīties sadaļā Pašvaldība/Vakances.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu:
1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.
2) Personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv.