a a a

Adreses

! Adresācijas noteikumiem atbilstošas adreses un adrešu plāksnes izvietošana pie īpašuma ļauj vieglāk orientēties operatīvajiem dienestiem un novada viesiem!

Ādažu novadā pašvaldība 2018.-2021. gados realizēja masveida adrešu sakārtošanas projektu, kura ietvaros adreses tika mainītas dažiem tūkstošiem objektu, ka arī novadā paradījās ap 40 jaunām ielām. Adrešu maiņas nepieciešamību pamato Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455. “Adresācijas noteikumi” prasības.

Lai noskaidrotu, vai interesējošā adrese tika mainīta, apskatiet zemāk esošo tabulu. Lai atrastu vajadzīgo adresi, sāciet meklēšanu, izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl + F. Meklēšanas lodziņā ievadiet atslēgvārdu vai tā fragmentu.

Tad, ja adrese ir mainīta  apbūvētai zemes vienībai vai ēkai –  ir nepieciešams īsākā laikā uzstādīt adreses plāksni ar jauno adresi. Adrešu plāksnes var pasūtīt jebkurā uzņēmumā, kas specializējas plākšņu izgatavošana. Visā Ādažu novada teritorijā, Ādažu un Carnikavas pagastos ir uzstādamas 23.02.2022. noteikumiem Nr. 15/2022 “Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi” atbilstošas plāksnes – ar melniem burtiem uz balta atstarojoša fona.

Zemāk esoša tabula tiek pastāvīgi papildināta, arī pēc adrešu sakārtošanas projekta noslēgšanas, jo novada teritorijā pastāvīgi gan rodas jaunas, gan tiek likvidētas neatbilstošas vai nevienam objektam nepiesaistītas adreses.

Pašvaldība veiksmīgi sadarbojas arī ar WAZE navigācijas sistēmas un Jāņa Sētas (Balticmaps.eu) karšu turētajiem valstī, lai nodrošinātu operatīvu adrešu atjaunošanu kartēs.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Nadeždu Rubinu, Ādažu novada pašvaldības Īpašumu un infrastruktūras nodaļas nekustamā īpašuma un adresācijas speciālisti. Tālr. 67 443 536, nadezda.rubina@adazi.lv

 

Noskaidrojiet, vai Jūsu adrese ir mainīta!

2022.gads

17.01.2022. Lēmums Nr. BV/7-5-1/21/34 par adrešu maiņu vairākiem īpašumiem Nūrnieku ielas apkārtnē

Kadastra apz. Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
80440080444 Kumelīšu iela 3, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Nūrnieku iela 16B, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
80440080445 Kumelīšu iela 1, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Nūrnieku iela 32, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
80440080032 Nūrnieku iela 32, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Čiekuru iela 22, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

80440080288

80440080288001

Nūrnieku iela 34, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Čiekuru iela 18, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

2021.gads

Lēmums BV/7-5-1/21/31 “Par adrešu maiņu Kadagā”, 20.12.2021.

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
zemes vienība 80440050143 Austrumu iela 65, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050340 Austrumu iela 67, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Veclīlavas”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 73, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Līlavas”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 77, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Vinduļi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 81, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Lipsti”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 83, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Abzaļi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 17, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 9, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 17, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Jaunabzaļi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 15, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 7, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 15, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050103 Austrumu iela 1, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050353 Austrumu iela 7, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050351 Austrumu iela 21, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050352 Austrumu iela 19, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Dienvidi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Pūpēžu iela 1, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Birži”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 8, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 4, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 26, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 6, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 28, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 8, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 30, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 10, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 32, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Lilavu iela 2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Lilavu iela 3, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 12, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Lilavu iela 5, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 14, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Lilavu iela 7, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 16, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 34, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 18, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 36, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 20, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 38, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 22, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 40, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 24, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 42, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 26, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

dzīvokļiem: Austrumu iela 26-1;, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 26-2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 44, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

dzīvokļiem: Austrumu iela 44-1, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 44-2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 30, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

dzīvokļiem: Austrumu iela 30-1;, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 30-2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 46, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

dzīvokļiem: Austrumu iela 46-1;, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 46-2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

“Zābaki”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 56, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Avotiņi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 50, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050049 Austrumu iela 62, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Jaunieļi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 20, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Pēči”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 24, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

 

Lēmums BV/7-5-1/21/33 “Par adrešu maiņu Ādažu pagastā un ielas nosaukuma “Liegu iela” piešķiršanu”, 20.12.2021.

STAPRIŅI

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
Pakrastes“, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Andromedas iela 12, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Mazstapriņi”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Mazstapriņu iela 12, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lazdāji”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 14, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Mazozoli”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 26, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Briežkalni”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 9, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jaires”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 15, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Līksnas“, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 22, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Šūpoles“, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 24, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

 

EIMURI

“Cīruļi“, Eimuri, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

ēkai ar kadastra apzīmējumu 80440030035008

Kreiļu iela 9, Eimuri, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

Kreiļu iela 9A, Eimuri, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

 

GARKALNE

“Valdas”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Ceriņu iela 1, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Ledoņi, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Mēness iela 38, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lapiņas”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Ceriņu iela 23, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440120228 Vesterotes iela 7, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

Vesterotes, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

dzīvokļiem:

“Vesterotes” -1;

“Vesterotes” -2;

“Vesterotes” -3;

Vesterotes iela 11, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

dzīvokļiem:

Vesterotes iela 11-1;

Vesterotes iela 11-2;

Vesterotes iela 11-3;

 

ĀDAŽI

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Alejas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1B, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Inkuļi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1C, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Kalmes”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1E, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Brūklenes”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1G, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Sudrablapsas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1I, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
zemes vienība 80440070457 Rīgas gatve 1J, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Tiltiņi”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 PL Parka iela 2A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Melderi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Parka iela 2B, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Kalnapriedes, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 96, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
zemes vienība ar kadastra apz. 80440100044 Liegu iela 1, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Sūnas”, Ādaži,  Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 3, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Liegas”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 7, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Sūnas Z”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 11, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Kalnozoli”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 13, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Rudītes”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 4, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jaunozoli”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 6, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

“Jaunkūlas”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164;

“Jaunkūlas 3”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 46, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Santas”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Veckūlu iela 48, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lejaspodnieki”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Lejupes iela 3, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jaunsalas”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Lejupes iela 3, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

BALTEZERS

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Vizuļi”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 2, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Budzeļi”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 4, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Magonītes”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 6, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Zaļmeži”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 8, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Mežzemenes”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 10, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Priežuzeme”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 12, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Skalbes”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 14, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Baltpriedes”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 16, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Sauleskrasti”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 18, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Saknīši”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 20, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Birzmaļi”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 3, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Meža Krasts”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 5, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jātnieki”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 7, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Meža māja”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 9, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Baltā raga iela 18, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 13, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Baltā raga iela 16, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 15, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Baltā raga iela 14, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 17, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Priežu Krasti”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 11, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

Lēmums Nr. BV/7-5-1/21/18 “Par adrešu maiņu objektiem pie Zīlīšu un citām ielām Ādažu ciemā” 14.06.2021

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
–          (80440040266) Jaunceriņu iela 2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jauntiltiņi 63”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Jaunceriņu iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
–          (80440040267) Jaunceriņu iela 12, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 15”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 14”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 13”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 12”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 11”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 12 Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 10”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 14, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 9”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 8”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 18, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 7”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 20, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 18”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 21”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 7, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 27”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 19, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 28”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 21, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 29”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 23, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 44”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 43”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 42”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 41”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 39”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 38”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 14, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 34”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 22, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 30”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 24, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 45”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 1, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 46”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 49”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 7, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 53”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 54”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 17, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 56”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 21, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 57”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 23, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 72”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 70”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 69”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 67”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 66”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 65”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 12, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 63”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 62”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 18, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 61”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 20, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 60”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 22, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 59”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 24, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 76”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Vanagu iela 7, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 77”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Vanagu iela 9, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 80”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Vanagu iela 15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

Lēmums nr. BV/7-5-1/21/15 Par adrešu maiņu objektiem gar Podnieku un citām ielām Ādažu ciemā un ielu izvietojuma precizēšanu

Objekts Kadastra apzīmējums Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
Zemes vienība 80440110523

bez adreses

 

Veldres iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

 

ēkas

80440110017

 

 

80440110017001

80440110017002

80440110017003

80440110017004

80440110017005

bez adreses

 

 

“Kreses”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Podnieku iela 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

Podnieku iela 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Ēkas

80440110017006

80440110017007

“Jaunkreses”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Veldres iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

Ēka

80440110015

80440110015001

80440110015003

“Podiņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110066

80440110066002

80440110066001

“Atmatas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 10, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440110223 “Atmatas A”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 12, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440110044

 

 

“Podnieki 1”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
ēkas

80440110044001

80440110044002

80440110044006

80440110044007

80440110044008

“Podnieki 1”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 22, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Ēka 80440110044009 “Podnieki 3”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Ēkas

80440110044003

80440110044004

80440110044005

“Podnieki 2”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 20, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

Ēkas

 

 

Telpu grupas

80440110048

80440110048001

80440110048002

 

80440110048001001

 

80440110048001002

 

“Nornieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

 

“Nornieki”-1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

“Nornieki”-2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Podnieku iela 32, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

 

Podnieku iela 32-1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Podnieku iela 32-2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440110067 “Artēziskā aka “Podnieki””, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 34, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Zemes vienība 80440110610 “Saulītes”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 36, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110196

80440110022010

80440110022011

80440110022012

80440110022013

80440110022014

80440110022015

“Cerības”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 9, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Zemes vienība

80440110078

80440110078001

80440110078002

“Reiņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110080

80440110080001

80440110080002

80440110080003

80440110080004

“Tauriņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 21, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440110021 “Liepnieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Krastupes iela 9, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110022

80440110022001

80440110022002

80440110022003

80440110022004

80440110022007

“Zvaigznītes”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Krastupes iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110040

80440110040001

80440110040002

80440110040003

80440110040004

80440110040005

80440110040007

80440110040008

80440110040009

80440110040010

80440110040011

80440110040012

80440110040013

“Skursteņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Krastupes iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110047

80440110018002

 

“Sliedes”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110134

80440110019001

80440110019004

80440110019002

80440110019003

“Pēterkalni”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 39, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110045

80440110018003

80440110018004

“Zemdegas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 41, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110018

80440110018001

80440110018006

“Podnieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 43, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110046

80440110046001

80440110046004

“Ūbeles”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 45, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110006

80440110006001

80440110006004

“Dzirnavas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Draudzības iela 51, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110007

80440110007001

“Muzikanti”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Draudzības iela 72, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110042

80440110042001

80440110042002

“Rītausmas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Draudzības iela 76, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110051

80440110051001

“Pērkoni”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Draudzības iela 78, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110081

80440110081001

“Līzas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

Ēkas

80440110221

80440110221001

80440110221002

“Brekši”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Zemes vienība 80440110209 “Niki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110056

80440110056001

“Seili”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 14, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

 

80440110084

80440110084001

“Jaunstārķi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

 

80440110050

80440110050008

80440110050009

“Stārķi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 18, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

 

80440110057

 

“Zibeņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 9, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110058

80440110058001

80440110058002

80440110058003

80440110058004

“Mālnieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 11, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110005

80440110005001

80440110005002

80440110005003

80440110005004

80440110005005

80440110005006

80440110005007

80440110005008

“Rijnieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Krastupes iela 22, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440100099 “Jaunkūlas 4”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Plostnieku iela 1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110013

80440110013011

80440110013010

80440110013009

80440110013008

80440110013007

80440110013006

`Jaunstūrīši“, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Jaunstūrīšu iela 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Zemes vienība 80440100027 “Jaundimanti”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Jaunkūlu iela 24, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440100015

80440100015001

 

80440100015004

80440100015007

80440100015008

80440100015005

80440100015006

“Dimanti”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

Jaunkūlu iela 28, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Jaunkūlu iela 28, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440100184

80440100015003

80440100015002

“Dimanti 2”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Jaunkūlu iela 30, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

Lēmums Nr. BV/7-5-1/21/7 Par adrešu piešķiršanu objektiem gar Boķu ielu

Zemes vienība bez adreses, kad.apz. 80440060082 Boķu iela 21,  Iļķene, Ādažu nov., LV-2103
Zemes vienība bez adreses, kad.apz. 80440060076 Boķu iela 29,  Iļķene, Ādažu nov., LV-2103
Zemes vienība bez adreses, kad.apz. 80440060069 Boķu iela 34,  Iļķene, Ādažu nov., LV-2103

 

21.01.2021. NR. BV/7-5-1/21/3 Par adrešu maiņu objektiem gar Pērles un Kanāla ielām Alderu ciemā
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Mundras”, Alderi Dumpju iela 1, Alderi
“Dumpji”, Alderi Pērles iela 8, Alderi
“Pērle 1”, Alderi Pērles iela 12, Alderi
“Pērle”, Alderi Pērles iela 18, Alderi
Pērles iela 13, Alderi Pērles iela 22, Alderi
Pērles iela 15, Alderi (T-1126) Pērles iela 16, Alderi
“Vecumnieki”, Alderi Pērles iela 34, Alderi
“Prauliņi”, Alderi Pērles iela 1, Alderi
Kanāla iela 3, Alderi Pērles iela 9, Alderi
“Krauķi”, Alderi Kanāla iela 65, Alderi
“Jumalas”, Alderi Kanāla iela 75, Alderi
“Alderi 1B”, Alderi Kanāla iela 77, Alderi
“Alderi 1/1A”, Alderi Kanāla iela 81, Alderi
dzīvokļu adreses: dzīvokļu adreses:
“Alderi 1/1A” – 10 Kanāla iela 81 – 10
“Alderi 1/1A” – 11 Kanāla iela 81 – 11
“Alderi 1/1A” – 8 Kanāla iela 81 – 8
“Alderi 1/1A” – 1 Kanāla iela 81 – 1
“Alderi 1/1A” – 2 Kanāla iela 81 – 2
“Alderi 1/1A” – 3 Kanāla iela 81 – 3
“Alderi 1/1A” – 9 Kanāla iela 81 – 9
“Alderi 1/1A” – 5 Kanāla iela 81 – 5
“Alderi 1/1A” – 4 Kanāla iela 81 – 4
“Alderi 1/1A” – 6 Kanāla iela 81 – 6
“Alderi 1/1A” – 7 Kanāla iela 81 – 7
“Alderi 1/1A” – 12 Kanāla iela 81 – 12
“Alderi 1/1A” – 13 Kanāla iela 81 – 13
“Alderi 1/1A” – 14 Kanāla iela 81 – 14
“Alderi 1/1A” – 15 Kanāla iela 81 – 15
“Alderi 1/1A” – 16 Kanāla iela 81 – 16
“Alderi 1/1A” – 17 Kanāla iela 81 – 17
“Dzipari”, Alderi Kanāla iela 87, Alderi
“Mednieki”, Alderi Kanāla iela 89, Alderi

2020.gads

17.12.2020. Nr. BV/7-5-1/20/47 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adrešu maiņu objektiem Ādažu ciemā”
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Vītoli”, Ādaži Remberģu iela 9, Ādaži
“Vītoli 11”, Ādaži Vītolu iela 27, Ādaži
“Vītoli 9”, Ādaži Lauku iela 19, Ādaži
“Vītoli 7”, Ādaži Lauku iela 21, Ādaži
“Vītoli 5”, Ādaži Lauku iela 23, Ādaži
“Vītoli 3”, Ādaži Vītolu iela 23, Ādaži
“Vītoli 1”, Ādaži Vītolu  iela 21, Ādaži
“Sābri”, Ādaži Vītolu iela 17, Ādaži
“Vītoliņi”, Ādaži Vītolu iela 15, Ādaži
“Aizvēji 2”, Ādaži Vītolu iela 11, Ādaži
“Aizvēji 2”-1, Ādaži Vītolu iela 11-1, Ādaži
“Aizvēji 2”-2, Ādaži Vītolu iela 11-2, Ādaži
Vītolu iela 7, Ādaži Vītolu iela 9, Ādaži
Vītolu iela 5, Ādaži Vītolu iela 7, Ādaži
“Leimaņi”, Ādaži Vītolu iela 5, Ādaži
“Skalderi”, Ādaži Vītolu iela 3, Ādaži
“Jaunoši”, Ādaži Vītolu iela 1, Ādaži
“Vīnkalni”, Ādaži Vītolu iela 2, Ādaži
“Strauti”, Ādaži Vītolu iela 6, Ādaži
“Strauti” – 1, Ādaži Vītolu iela 6-1, Ādaži
“Strauti” – 2, Ādaži Vītolu iela 6-2, Ādaži
“Strauti” – 3, Ādaži Vītolu iela 6-3, Ādaži
“Strauti” – 4, Ādaži Vītolu iela 6-4, Ādaži
“Vējupe 27”, Ādaži Vītolu iela 10, Ādaži
“Vējupe 27” – 1, Ādaži Vītolu iela 10-1, Ādaži
“Vējupe 27” – 2, Ādaži Vītolu iela 10-2, Ādaži
Vītolu iela 8, Ādaži Vītolu iela 14, Ādaži
Vītolu iela 10, Ādaži Vītolu iela 16, Ādaži
“Vītoli 2”, Ādaži Vītolu iela 20, Ādaži
“Vītoli 2”, Ādaži Vītolu iela 20, Ādaži
“Vītoli 2”, Ādaži Vītolu iela 22, Ādaži
“Vītoli 4”, Ādaži Vītolu iela 24, Ādaži
“Vītoli 6”, Ādaži Vītolu iela 26, Ādaži
“Vītoli 8”, Ādaži Vītolu iela 28, Ādaži
“Vītoli 10”, Ādaži Vītolu iela 30, Ādaži
“Vītoli 12”, Ādaži Vītolu iela 32, Ādaži
“Vītoli 14”, Ādaži Vītolu iela 34, Ādaži
Druvas iela 30, Ādaži Brīvuļu iela 1, Ādaži
“Bairīši”, Ādaži Brīvuļu iela 3, Ādaži
“Brīvuļi”, Ādaži Brīvuļu iela 5, Ādaži
“Brīvuļi” – 1, Ādaži Brīvuļu iela 5-1, Ādaži
“Brīvuļi” – 2, Ādaži Brīvuļu iela 5-2, Ādaži
“Brīvuļi” – 3, Ādaži Brīvuļu iela 5-3, Ādaži
“Brīvuļi” – 4, Ādaži Brīvuļu iela 5-4, Ādaži
Druvas iela 28, Ādaži Brīvuļu iela 7, Ādaži
“Timoti”, Ādaži Brīvuļu iela 9, Ādaži
Druvas iela 22, Ādaži Brīvuļu iela 21, Ādaži
Druvas iela 20, Ādaži Brīvuļu iela 23, Ādaži
Druvas iela 11A, Ādaži Brīvuļu iela 25, Ādaži
Vējupes iela  51, Ādaži Brīvuļu iela 27, Ādaži
Druvas iela 13, Ādaži Brīvuļu iela 20, Ādaži
Druvas iela 25, Ādaži Brīvuļu iela 2, Ādaži
Gulbju iela 5, Ādaži Brīvuļu iela 4, Ādaži
Gulbju iela 5-1, Ādaži Brīvuļu iela 4 – 1, Ādaži
Gulbju iela 5-2, Ādaži Brīvuļu iela 4 – 2, Ādaži
Gulbju iela 5-3, Ādaži Brīvuļu iela 4 – 3, Ādaži
Gulbju iela 5-4, Ādaži Brīvuļu iela 4 – 4, Ādaži
Gulbju iela 7, Ādaži Brīvuļu iela 10, Ādaži
“Buses”, Ādaži Brīvuļu iela 8, Ādaži
“Graši”, Ādaži Brīvuļu iela 14, Ādaži
Gaujas iela 30A, Ādaži Gundegu iela 3, Ādaži
Gaujas iela 30B, Ādaži Gundegu iela 6, Ādaži
Gaujas iela 32, Ādaži Gundegu iela 7, Ādaži
Gaujas iela 32, Ādaži Gundegu iela 7, Ādaži
Gaujas iela 32, Ādaži Gundegu iela 7, Ādaži
Gaujas iela 32, Ādaži Gundegu iela 7, Ādaži Gundegu iela 9, Ādaži
Gaujas iela 30, Ādaži Gundegu iela 11, Ādaži
“Vītoli 13”, Ādaži Gundegu iela 13, Ādaži
“Zemzari”, Ādaži Gundegu iela 17, Ādaži
“Vējupe 15-4”, Ādaži Gundegu iela 19, Ādaži
“Vējupe 15”, Ādaži Gundegu iela 21, Ādaži
“Vējupe 15”-1, Ādaži Gundegu iela 21-1, Ādaži
“Vējupe 15”-2, Ādaži Gundegu iela 21-2, Ādaži
“Vējupe 15”-3, Ādaži Gundegu iela 21-3, Ādaži
“Vējupe 15”-4, Ādaži Gundegu iela 21-4, Ādaži
“Vējupe 15”-5, Ādaži Gundegu iela 21-5, Ādaži
“Vējupe 15-1”, Ādaži Gundegu iela 23, Ādaži
“Margrietas”, Ādaži Gundegu iela 10, Ādaži
“Lejaskrasti”, Ādaži Gaujaskrastu iela 2, Ādaži
“Mežāņi”, Ādaži Gaujaskrastu iela 4, Ādaži
“Gaujaskrasti”, Ādaži Gaujaskrastu iela 6, Ādaži
“Āres”, Ādaži Vējupes iela 7, Ādaži
“Draviņas”, Ādaži Vējupes iela 9, Ādaži
“Miķelīši”, Ādaži Vējupes iela 11, Ādaži
“Madaras”, Ādaži Vējupes iela 13, Ādaži
“Ievziedi”, Ādaži Vējupes iela 15, Ādaži
“Primulas”, Ādaži Vējupes iela 17, Ādaži
“Ieviņas”, Ādaži Vējupes iela 19, Ādaži
“Ieviņas”-1, Ādaži Vējupes iela 19-1, Ādaži
“Ieviņas”-2, Ādaži Vējupes iela 19-2, Ādaži
“Ieviņas”-3, Ādaži Vējupes iela 19-3, Ādaži
“Ieviņas”-4, Ādaži Vējupes iela 19-4, Ādaži
“Ieviņas”-5, Ādaži Vējupes iela 19-5, Ādaži
“Paradīzes”, Ādaži Vējupes iela 21, Ādaži
“Austriņi”, Ādaži Vējupes iela 25, Ādaži
“Likteņi”, Ādaži Vējupes iela 27, Ādaži
“Vējupe 13”, Ādaži Vējupes iela 33, Ādaži
“Vējupe 13” – 1, Ādaži Vējupes iela 33-1, Ādaži
“Vējupe 13” – 2, Ādaži Vējupes iela 33-2, Ādaži
“Vējupe 13” – 4, Ādaži Vējupes iela 33-3, Ādaži
“Vējupe 13” – 8, Ādaži Vējupes iela 33-4, Ādaži
“Vējupe 13” – 9, Ādaži Vējupes iela 33-5, Ādaži
“Vējupe 13” – 10, Ādaži Vējupes iela 33-6, Ādaži
“Vējupe 13” – 11, Ādaži Vējupes iela 33-7, Ādaži
“Jaunpriedītes” , Ādaži Vējupes iela 28, Ādaži
“Baltegles” , Ādaži Vējupes iela 30, Ādaži
“Vējupe 31” , Ādaži Vējupes iela 32, Ādaži
“Vējupe 30” , Ādaži Vējupes iela 34, Ādaži
“Vējupe 30”-1 , Ādaži Vējupes iela 34-1, Ādaži
“Vējupe 30”-2 , Ādaži Vējupes iela 34-2, Ādaži
“Vējupe 32” , Ādaži Vējupes iela 36, Ādaži
“Eglāji” , Ādaži Vējupes iela 38, Ādaži
“Vējupe 13” , Ādaži Vējupes iela 38A, Ādaži
“Vējupe 13A” , Ādaži Vējupes iela 40, Ādaži
“Briči, Ādaži Vējupes iela 48, Ādaži
“Zīles” , Ādaži Vējupes iela 54, Ādaži
“Ozollīči” , Ādaži Vējupes iela 56, Ādaži
“Jaunpriedītes” , Ādaži Vējavas iela 15, Ādaži
“Priedītes” , Ādaži Vējavas iela 17, Ādaži
“Vējupe 25” , Ādaži Vējavas iela 21, Ādaži
“Vējupe 25” -1, Ādaži Vējavas iela 21-1, Ādaži
“Vējupe 25” -2, Ādaži Vējavas iela 21-2, Ādaži
“Vējupe 24” , Ādaži Vējavas iela 23, Ādaži
“Vējupe 24”-1 , Ādaži Vējavas iela 23-1, Ādaži
“Vējupe 24” -2, Ādaži Vējavas iela 23-2, Ādaži
“Vējupe 23” , Ādaži Vējavas iela 25, Ādaži
“Meždārzi” , Ādaži Vējavas iela 27, Ādaži
“Alekši” , Ādaži Vējavas iela 29, Ādaži
“Vējupe 18-1” , Ādaži Vējavas iela 24, Ādaži
“Vējupe 18-2” , Ādaži Vējavas iela 26, Ādaži
“Vējupe 12” , Ādaži Vējavas iela 28, Ādaži
“Vējupe 16” , Ādaži Vējavas iela 30, Ādaži
“Vējupe 9” , Ādaži Vējavas iela 32, Ādaži
“Vējupe 9”-1 , Ādaži Vējavas iela 32-1, Ādaži
“Vējupe 9”-2 , Ādaži Vējavas iela 32-2, Ādaži
“Vējupe 7” , Ādaži Vējavas iela 34, Ādaži
“Vējupe 12A” , Ādaži Vējavas iela 36, Ādaži
“Vējupe 12B” , Ādaži Vējavas iela 38, Ādaži
“Vējupe 5-2” , Ādaži Vējavas iela 40, Ādaži
“Vējupe 3” , Ādaži Vējavas iela 42, Ādaži
Vējupe 3” – 1, Ādaži Vējavas iela 42-1, Ādaži
Vējupe 3” – 2, Ādaži Vējavas iela 42-2, Ādaži
“Vējupe 10” , Ādaži Vējavas iela 44, Ādaži
“Vējupe 8” , Ādaži Vējavas iela 46, Ādaži
“Vējupe 1” , Ādaži Vējavas iela 48, Ādaži
“Vējupe 6” , Ādaži Vējavas iela 50, Ādaži
“Vējupe 6-2” , Ādaži Vējavas iela 52, Ādaži
“Vējupe 4” , Ādaži Vējavas iela 54, Ādaži
“Vējupe 2” , Ādaži Vējavas iela 56, Ādaži
“Vējupe 20” , Ādaži Vējavas iela 58, Ādaži
“Vējupe 22” , Ādaži Vējavas iela 60, Ādaži
“Vējupe 22” -1, Ādaži Vējavas iela 60-1, Ādaži
“Vējupe 22” -2, Ādaži Vējavas iela 60-2, Ādaži
“Vējupe 21” , Ādaži Vējavas iela 62, Ādaži
“Vējupe 19” , Ādaži Vējavas iela 64, Ādaži
“Vējupe 17” , Ādaži Vējavas iela 66, Ādaži
“Titas” , Ādaži Vējavas iela 70, Ādaži
“Dāboliņi” , Ādaži Vējavas iela 78, Ādaži
“Vējupe 11”, Ādaži Ziediņu iela 3, Ādaži
“Vējupe 5-1” , Ādaži Ziediņu iela 9, Ādaži
“Vējupe 1” , Ādaži Ziediņu iela 15, Ādaži
“Ziediņi” , Ādaži Ziediņu iela 17, Ādaži

 

22.10.2020 Nr. BV/7-5-1/20/39 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adrešu maiņu objektiem Garkalnes ciemā”.  
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Garkalni”, Garkalne Ozolu ceļš 1, Garkalne
zemes vienība 80440120426 Sienāžu iela 1, Garkalne
“Garkalnes katlu māja”, Garkalne Sienāžu iela 2, Garkalne
“Garkalnes attīrīšanas ietaises”, Garkalne Sienāžu iela 16, Garkalne
“Mežkalni”, Garkalne Ozolu ceļš 2, Garkalne
“Ozoli”, Garkalne Ozolu ceļš 12, Garkalne
zemes vienība 80440120158 Ozolu ceļš 7, Garkalne
“Ozoli 5”, Garkalne Ozolu ceļš 9, Garkalne
zemes vienība 80440120163 Ozolu ceļš 11, Garkalne
zemes vienība 80440120164 Ozolu ceļš 13, Garkalne
zemes vienība 80440120165 Ozolu ceļš 15, Garkalne
zemes vienība 80440120166 Ozolu ceļš 17, Garkalne
“Ozoli 12”, Garkalne Ozolu ceļš 21, Garkalne
“Ozoli 13”, Garkalne Ozolu ceļš 23, Garkalne

 

17.12.2020 Nr. BV/7-5-1/20/48 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adrešu maiņu objektiem Eimuru, Birznieku un Stapriņu ciemos”
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Kalna Dalderi”, Birznieki Kreiļu iela 1, Eimuri
“Trenči”, Eimuri Kreiļu iela 3, Eimuri
“Eimurkalni”, Eimuri Kreiļu iela 5, Eimuri
“Eimuri”, Eimuri Kreiļu iela 7, Eimuri
dzīvokļi dzīvokļi
“Eimuri” – 1 , Eimuri Kreiļu iela 7 – 1, Eimuri
“Eimuri” – 2 , Eimuri Kreiļu iela 7 – 2, Eimuri
“Eimuri” – 3 , Eimuri Kreiļu iela 7 – 3, Eimuri
“Eimuri” – 4 , Eimuri Kreiļu iela 7 – 4, Eimuri
“Briljantu ceļš 9”, Eimuri Kreiļu iela 9, Eimuri
“Briljantu ceļš 11”, Eimuri Kreiļu iela 11, Eimuri
“Briljanti 2”, Eimuri Kreiļu iela 15, Eimuri
“Andari”, Eimuri Kreiļu iela 17, Eimuri
“Graudi”, Eimuri Dzīļu iela 1, Eimuri
“Silavijas”, Eimuri Kreiļu iela 8, Eimuri
“Daces”, Eimuri Kreiļu iela 10, Eimuri
“Vējiņi 1”, Kreiļu iela 14, Eimuri
 ēkām 80440030146001, 80440030146002, 80440030146003
“Zaļgani”, Eimuri Briljantu iela 1, Eimuri
“Ailes”, Eimuri Briljantu iela 5, Eimuri
“Bruģi”, Eimuri Briljantu iela 9, Eimuri
“Drunkas 2”, Eimuri Briljantu iela 11, Eimuri
“Jaundzintari”, Eimuri Briljantu iela 2, Eimuri
“Voleri”, Eimuri Briljantu iela 6, Eimuri
ēkas “Briljanti”, Eimuri un  ēkas “Vējiņi”, Eimuri, uz zemes vienības 80440030407 Briljantu iela 8, Eimuri
ēkai “TA 1252”, Eimuri Briljantu iela 10, Eimuri

 

Birznieki 31.08.2020 lēmums nr. BV/7-5-1/20/33

Maināmo adrešu saraksts

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
Namiķu iela 3, Birznieki Namiķu iela 2, Birznieki
Namiķu iela 1, Birznieki Namiķu iela 4, Birznieki
“Kantnieki”, Birznieki Namiķu iela 1, Birznieki
“Pīpenes”, Birznieki Strautnieku ceļš 1, Birznieki
Strautnieku ceļš 1, Birznieki Strautnieku ceļš 5, Birznieki
Strautnieku ceļš 3, Birznieki Strautnieku ceļš 9, Birznieki
“Graviņas”, Birznieki Strautnieku ceļš 11, Birznieki
Mārpuķītes”, Birznieki Strautnieku ceļš 4, Birznieki
“Birzes”, Birznieki Strautnieku ceļš 8, Birznieki
Zemes vienība 80440040076 Strautnieku ceļš 14, Birznieki
Dīķi”, Birznieki Strautnieku ceļš 16, Birznieki
Strautnieku ceļš 14, Birznieki Strautnieku ceļš 20, Birznieki
“Māras”, Birznieki Strautnieku ceļš 22, Birznieki
Kokles iela 1, Birznieki Strautnieku ceļš 24, Birznieki

Zemes vienība

80440040344

Kokles iela 4, Birznieki
“Rēzijas”, Birznieki Dīķīšu iela 6, Birznieki
Dīķīši”, Birznieki Dīķīšu iela 3, Birznieki
“Birznieki 2”, Birznieki Birznieku iela 16, Birznieki
“Birznieki”, Birznieki Birznieku iela 14, Birznieki
“Robežnieki”, Birznieki Birznieku iela 10, Birznieki
Meristēmas”, Birznieki Birznieku iela 8, Birznieki
“Kristāli”, Birznieki Birznieku iela 4, Birznieki
Pumpuru iela 2, Birznieki Birznieku iela 2, Birznieki
Birznieku iela 30A, Birznieki Birznieku iela 1, Birznieki
Birznieku iela 30, Birznieki Birznieku iela 3, Birznieki
Birznieku iela 28, Birznieki Birznieku iela 5, Birznieki
Birznieku iela 26, Birznieki Birznieku iela 7, Birznieki
Čakstiņi”, Birznieki Birznieku iela 9, Birznieki
Gārņi”, Birznieki Birznieku iela 15, Birznieki
Mazbirzes”, Birznieki Birznieku iela 17, Birznieki
Birznieku iela 14, Birznieki Birznieku iela 21, Birznieki
Birznieku iela 12, Birznieki Birznieku iela 23, Birznieki
Birznieku iela 10, Birznieki Birznieku iela 25, Birznieki
Birznieku iela 8, Birznieki Birznieku iela 27, Birznieki

 

26.10.2020 Nr. BV/7-5-1/20/41 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adrešu maiņu objektiem Ataru un Stapriņu ciemos”.
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Lejasattari”,  Atari Bukultu iela 9
“Viļņi” Bukultu iela 11
“Mazattari” Bukultu iela 15
“Attari 2” Bukultu iela 19
“Vilciņi” Bukultu iela 21
“Silgaiļi” Bukultu iela 25
“Vaļi” Bukultu iela 29
“Piekalnes” Bukultu iela 31
“Ezergali” Bukultu iela 33
“Mikusoni” Ataru ceļš 18
“Dārznieki” Dārznieku iela 5
“Mēnessgaismas” Ataru ceļš 42
“Ezerkrāces” Ataru ceļš 3
“Mežattari” Ataru ceļš 5
“Ezerkurši” Ataru ceļš 7
“Kurši” Ataru ceļš 9
“Kurši A” Ataru ceļš 11
“Kurši A” Ataru ceļš 11
“Jaunatari” Ataru ceļš 15
“Kalnatari” Ataru ceļš 19
“Dižatari” Ataru ceļš 21
“Kaķīši” Ataru ceļš 23
“Vītolkalni” Ataru ceļš 25
“Zeltavoti” Ataru ceļš 27
ēkai ar kadastra apzīmējumu 80440090072002 Ataru ceļš 29
“Suitiņi” Ataru ceļš 31

Stapriņi 31.08.2020 Ādažu novada būvvaldes lēmums BV/7-5-1/20/32

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese

“Lielstapriņi”, Stapriņi

dzīvokļi:

“Lielstapriņi”-1, Stapriņi

“Lielstapriņi”-2, Stapriņi

“Lielstapriņi”-3, Stapriņi

Lielstapriņu iela 1, Stapriņi

dzīvokļi:

Lielstapriņu iela 1-1, Stapriņi

Lielstapriņu iela 1-2, Stapriņi

Lielstapriņu iela 1-3, Stapriņi

Zemes vienība 80440070475 Lielstapriņu iela 23, Stapriņi
“Stapriņi”, Stapriņi Lielstapriņu iela 2, Stapriņi
Zemes vienība 80440030075 Mazsstapriņu iela 5, Stapriņi
“Mežstapriņi”, Stapriņi Lielstapriņu iela 16, Stapriņi
Stabijas”, Stapriņi Mazstapriņu iela 1, Stapriņi
“Skudras”, Stapriņi Mazstapriņu iela 3, Stapriņi
“Dūnas”, Stapriņi Mazstapriņu iela 7, Stapriņi
“Skaras”, Stapriņi Mazstapriņu iela 13B, Stapriņi
“Silavas”, Stapriņi –          (adrese tiek likvidēta)
Zemes vienība 80440100040 Vaivariņu iela 6, Stapriņi
“Dumpurnieki”, Stapriņi Vaivariņu iela 9, Stapriņi
Zemes vienība 80440100039 Vaivariņu iela 11, Stapriņi
“Lazdukalni”, Stapriņi Viršu iela 17, Stapriņi

 

31.08.2020 Ādažu novada būvvaldes lēmums BV/7-5-1/20/32

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
 “Liepziedi Inču iela 1
“Bezdelīgas” Inču iela 9
Mazziemeļbullas Inču iela 13
Ziemeļbullas Inču iela 15
Inču iela 1 Inču iela 19
Inču iela 3 Inču iela 21

Inču iela 5

dzīvokļi

Inču iela 5-1

Inču iela 5-2

Inču iela 23

dzīvokļi

Inču iela 23-1

Inču iela 23-2

Inču iela 7 Inču iela 25
Vidus iela 2 Inču iela 27
Inču iela 9       Inču iela 29
“Dzirkstes” Inču iela 33
Zeltītes Inču iela 47
“Mazbullas” Inču iela 8
“Ināras” Inču iela 14
Ceplīši Inču iela 18
“Līdakas” Inču iela 28
“Vimbas” Inču iela 30
Akmentiņi Inču iela 32
“Lauvas” Inču iela 36
“Bebri” Inču iela 40
Inču iela 2 Inču iela 46
Inču iela 4 Inču iela 50
Inču iela 6 Inču iela 54
“Inči” Inču iela 66
Inču iela 14 Inču iela 62
Inčulejas Inču iela 68
“Mazputniņi” Inču iela 72
Līgotnes Inču iela 76
Rīdzēni Inču iela 78
Miglas Inču iela 80
“Jaunindrāni” Inču iela 86
“Griguļi” Līlijas iela 5
“Mājas” Dāliju iela 1
“Liānas” Līlijas iela 12
Annas Vidus iela 12

 

Kadaga, 01.07.2020, lēmums Nr. BV/7-5-1/20/25

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese   Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Čiekuriņi Brūkleņu iela 2   “Dūjas” Melleņu iela 8
“Vēji” Brūkleņu iela 4 “Ālīši” Melleņu iela 10
“Līcīši” Brūkleņu iela 6 Bērzu gatve 29 Melleņu iela 7
Brūkleņu iela 2A Brūkleņu iela 8 “Makši” Melleņu iela 9
Brūkleņu iela 4A Brūkleņu iela 10 “Upeskrasti” Melleņu iela 11
Brūkleņu iela 2 Brūkleņu iela 5 “Upeslīči” Melleņu iela 15
Bērzu gatve 33 Brūkleņu iela 7  

“Celmiņi”

“Oškalni”  (ēkas ar kadastra apzīmējumiem 80440020299002 un

80440020299003

Melleņu iela 17
Brūkleņu iela 4 Brūkleņu iela 9 “Oškalni Melleņu iela 19
Brūkleņu iela 8 Brūkleņu iela 11 “Ozolzīles Melleņu iela 21
Jāņogu iela 33 Melleņu iela 4 “Priednieki” Jāņogu iela 10
Bērzu gatve 34 Melleņu iela 6 Lāceņu iela 10/12 , Lāceņu iela 10 ,

Kadaga, 20.05.2020 Lēmums BV/7-5-1/20/17 

“Kadaga 10A”, Kadaga Elīzes iela 6, Kadaga
“Kadagas katlu māja”, Kadaga Elīzes iela 10, Kadaga

 

Baltezers, 01.07.2020 Nr. BV/7-5-1/20/24  “Par ielas nosaukumu “Tallinas šoseja” un adrešu maiņu objektiem pie Tallinas šosejas Baltezerā”.
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese (pāra numuri)
“Jaunkaijas” zemes vienībai un ēkām 8044 013 0183 001, 80440130183006 Tallinas šoseja 20
“Jaunkaijas” ēkām  80440130183002 80440130183003  80440130183004 80440130183005 Tallinas šoseja 22
“Ielejas” zemes vienībai 80440130084  un ēkām 8044  013 0084 003,80440130084004 Tallinas šoseja 24
“Ielejas” ēkām 8044 013 0084 001, 8044 013 0084 002,8044 013 0084 005 Tallinas šoseja 26
“Granītas” Tallinas šoseja 28
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese (pāra numuri)
“Auri” Tallinas šoseja 30
“Ievas” Tallinas šoseja 32
“Ezerviļņi” Tallinas šoseja 36
“Ezerlīči” Tallinas šoseja 38
***”Zviedri” ***Tallinas šoseja 40
“Vizmas” Tallinas šoseja 42
“Gulbīši” Tallinas šoseja 46
*** “Norīši” *** Tallinas šoseja 48
“Ventiņi” Tallinas šoseja 50
“Eglītes” Tallinas šoseja 52
***Zemes vienība 80440130030 ***Tallinas šoseja 54
“Mežnoras” Tallinas šoseja 56
“Pīlādži” Tallinas šoseja 58
*** “Sauleskalni” *** Tallinas šoseja 60
“Mārītes” Tallinas šoseja 62
“Vecšalkas” Tallinas šoseja 64
dzīvokļi dzīvokļi
“Vecšalkas”-1 Tallinas šoseja 64-1
“Vecšalkas”-2 Tallinas šoseja 64-2
*** “Ezeršalkas” *** Tallinas šoseja 66
“Tīrkalni” Tallinas šoseja 68
 ***Zemes vienība 80440130066 ***Tallinas šoseja 70
“Baltiņi” Tallinas šoseja 72
***”Jasmīni” ***Tallinas šoseja 74
“Taubes” Tallinas šoseja 76
“Drandes” Tallinas šoseja 80
“Alfrēdas” Tallinas šoseja 82
“Forelītes” Tallinas šoseja 84
“Salnas” Tallinas šoseja 86
“Krūmiņi” Tallinas šoseja 88
“Mierkalni” Tallinas šoseja 90
***”Vējrozes” ***Tallinas šoseja 92
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese (nepāra numuri)
” Ataugas” Tallinas šoseja 17
  dzīvokļi dzīvokļi
“Ataugas”-1 Tallinas šoseja 17- 1
“Ataugas”-2 Tallinas šoseja 17-2
“Kalnsētas” zemes vienība un ēkas 80440130157 80440130157001 80440130157007 Tallinas šoseja 25
ēkas “Kalnsētas A” 80440130157002 80440130157008 Tallinas šoseja 23
“Helēnas” Tallinas šoseja 27
“Romaņi” Tallinas šoseja 29
“Mazsārti” Tallinas šoseja 31
“Sārti” Tallinas šoseja 33
“Kalvenes” Tallinas šoseja 35
“Gauri”  zemes vienība 80440130076 un ēkas 8044 013 0076 002, 8044 013 0076 003 Tallinas šoseja 37
“Gauri” ēka 80440130076001 Tallinas šoseja 39
“Ezervijas” Tallinas šoseja 41
“Glīzdas” Tallinas šoseja 45
“Virši” Tallinas šoseja 55
***”Kraujas” ***Tallinas šoseja 57
“Niedras” Tallinas šoseja 59
“Aizkalni” Tallinas šoseja 61
***”Ziemeļi” ***Tallinas šoseja 65
“Vanagi” Tallinas šoseja 69
***”Mikas “ ***Tallinas šoseja 71
“Lībieši 2” Tallinas šoseja 73
dzīvokļi dzīvokļi
“Lībieši 2”-1 Tallinas šoseja 73-1
“Lībieši 2”-2 Tallinas šoseja 73-2
“Lībieši 2”-3 Tallinas šoseja 73-3
“Lībieši 1” Tallinas šoseja 75
“Lībieši” Tallinas šoseja 77

Baltezers, 27.04.2020 Lēmums BV/7-5-1/20/16 

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Baltezers 7”, Baltezers Cielaviņu iela 11, Baltezers

“Laimdotas”, Baltezers

“Laimdotas”-1, Baltezers

“Laimdotas”-2, Baltezers

“Laimdotas”-3, Baltezers

“Laimdotas”-4, Baltezers

“Laimdotas”-5, Baltezers

“Laimdotas”-6, Baltezers

Cielaviņu iela 13, Baltezers

Cielaviņu iela 13 -1, Baltezers

Cielaviņu iela 13  -2, Baltezers

Cielaviņu iela 13  -3, Baltezers

Cielaviņu iela 13  -4, Baltezers

Cielaviņu iela 13  -5, Baltezers

Cielaviņu iela 13  -6, Baltezers

“Laimneši”, Baltezers Cielaviņu iela 15 , Baltezers
“Ainavas”, Baltezers Cielaviņu iela 17, Baltezers
“Atpūtas”, Baltezers Cielaviņu iela 19, Baltezers
“Dzelmes”, Baltezers Cielaviņu iela 21, Baltezers
“Cielaviņas 1”, Baltezers Cielaviņu iela 23, Baltezers
“Cielaviņas 2”, Baltezers Cielaviņu iela 25, Baltezers

 

Baltezers, 27.04.2020 Lēmums BV/7-5-1/20/17 

“Baltezera baznīca”, Baltezers Baznīcas iela 1, Baltezers
“Vigas”, Baltezers Baznīcas iela 6, Baltezers
“Baltezeri 2”, Baltezers Baznīcas iela 8, Baltezers
“Saulstari”, Baltezers Baznīcas iela 10, Baltezers
“Priežu 9”, Baltezers Baznīcas iela 12, Baltezers
“Jūrnieki”, Baltezers Piekrastes iela 5, Baltezers
“Jungas”, Baltezers Piekrastes iela 7, Baltezers
“Gundari”, Baltezers Piekrastes iela 9, Baltezers
“Vilki”, Baltezers Piekrastes iela 11, Baltezers
“Ezerkrasti”, Baltezers Lībiešu iela 10, Baltezers
“Kalnieši”, Baltezers Piekrastes iela 15, Baltezers
“Lībieši 3”, Baltezers Piekrastes iela 19, Baltezers
“Lībieši 1”, Baltezers Lībiešu iela 2, Baltezers
“Priežu 7”, Baltezers Lībiešu iela 4, Baltezers
“Ezermalas”, Baltezers Lībiešu iela 6, Baltezers
“Priedes”, Baltezers Lībiešu iela 8, Baltezers
“Krastkalni”, Baltezers Lībiešu iela 12, Baltezers

 

24.02.2020 BV/7-5-1/20/6 – Par adrešu maiņu objektiem pie Baltezera ielas Baltezerā

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Makšķernieki”, Baltezers Baltezera iela 3, Baltezers

Ezera iela 1, Baltezers

Baltezera iela 1, Baltezers

Baltezera iela 5, Baltezers

Baltezera iela 1, Baltezers

Baltezera iela 1-1, Baltezers

Baltezera iela 1-2, Baltezers

Baltezera iela 7, Baltezers

Baltezera iela 7-1, Baltezers

Baltezera iela 7-2, Baltezers

Ezera iela 3, Baltezers

Baltezera iela 1, Baltezers

Baltezera iela 9, Baltezers
Ezera iela 2A, Baltezers Baltezera iela 11, Baltezers
Baltezera iela 3, Baltezers Baltezera iela 13, Baltezers
Baltezera iela 5, Baltezers Baltezera iela 15, Baltezers
Baltezera iela 7, Baltezers Baltezera iela 17, Baltezers
Baltezera iela 9, Baltezers Baltezera iela 19, Baltezers
Baltezera iela 11 Baltezers Baltezera iela 21, Baltezers
Baltezera iela 13, Baltezers Baltezera iela 25, Baltezers
Baltezera iela 15, Baltezers Baltezera iela 27, Baltezers
Baltezera iela 17, Baltezers Baltezera iela 29, Baltezers
Baltezera iela 19, Baltezers Baltezera iela 31, Baltezers
Baltezera iela 21, Baltezers Baltezera iela 33, Baltezers
Baltezera iela 21A, Baltezers Baltezera iela 35, Baltezers
Baltezera iela 23, Baltezers Baltezera iela 37, Baltezers
Baltezera iela 25, Baltezers Baltezera iela 39, Baltezers
Baltezera iela 25A, Baltezers

Baltezera iela 41, Baltezers

Baltezera iela 43, Baltezers

Baltezera iela 25B, Baltezers Baltezera iela 45, Baltezers
Baltezera iela 47, Baltezers
“Āzene”, Baltezers Baltezera iela 49, Baltezers
“Dūdas”, Baltezers Baltezera iela 55, Baltezers
“Vēja Brāzmas”, Baltezers Baltezera iela 57, Baltezers
“Spīguļi”, Baltezers Baltezera iela 59, Baltezers
“Spīdolas”, Baltezers Baltezera iela 63, Baltezers
“Spīdolas A”, Baltezers Baltezera iela 65, Baltezers
“Magoņkrasti”, Baltezers Baltezera iela 67, Baltezers
Baltezera iela 27A, Baltezers Baltezera iela 69, Baltezers
Baltezera iela 71, Baltezers
Baltezera iela 35, Baltezers

Baltezera iela 73, Baltezers

Baltezera iela 73, Baltezers

Baltezera iela 44, Baltezers Baltezera iela 75, Baltezers
Baltezera iela 50, Baltezers Baltezera iela 79, Baltezers
Baltezera iela 48, Baltezers Baltezera iela 81, Baltezers
“Pukši”, Baltezers Baltezera iela 83, Baltezers
“Freimaņi”, Baltezers Baltezera iela 85, Baltezers
Bukultu iela 16, Baltezers Baltezera iela 89, Baltezers
“Magnolijas”, Baltezers Baltezera iela 91, Baltezers
“Rocēni”, Baltezers Baltezera iela 93, Baltezers
“Ievlejas”, Baltezers Baltezera iela 95, Baltezers
“Baltezera kapi”, Baltezers Baltezera iela 2, Baltezers
Baltezera iela 2A, Baltezers Baltezera iela 12, Baltezers
Baltezera iela 2B, Baltezers Baltezera iela 14, Baltezers
Baltezera iela 2C, Baltezers Baltezera iela 16, Baltezers
Baltezera iela 2, Baltezers Baltezera iela 18, Baltezers
Baltezera iela 4, Baltezers Baltezera iela 20, Baltezers
Baltezera iela 6, Baltezers Baltezera iela 22, Baltezers
Baltezera iela 8, Baltezers Baltezera iela 24, Baltezers
Baltezera iela 10, Baltezers Baltezera iela 26, Baltezers
Baltezera iela 12, Baltezers Baltezera iela 28, Baltezers
Baltezera iela 14, Baltezers Baltezera iela 30, Baltezers
Baltezera iela 16, Baltezers Baltezera iela 32, Baltezers
Baltezera iela 18, Baltezers Baltezera iela 34, Baltezers
Baltezera iela 20, Baltezers Baltezera iela 36, Baltezers
Baltezera iela 24, Baltezers Baltezera iela 38, Baltezers
Baltezera iela 28, Baltezers Baltezera iela 42, Baltezers
Baltezera iela 30, Baltezers Baltezera iela 44, Baltezers
Baltezera iela 32, Baltezers Baltezera iela 46, Baltezers
“Pērāji”, Baltezers Baltezera iela 48, Baltezers
“Spāriņi”, Baltezers Baltezera iela 50, Baltezers
“Ronīši”, Baltezers Baltezera iela 52, Baltezers
Baltezera iela 36, Baltezers Baltezera iela 54, Baltezers
Baltezera iela 36A, Baltezers Baltezera iela 56, Baltezers
Baltezera iela 36B, Baltezers Baltezera iela 58, Baltezers
Baltezera iela 38, Baltezers Baltezera iela 60, Baltezers
Baltezera iela 38A, Baltezers Baltezera iela 62, Baltezers
“Vecezeri”, Baltezers Baltezera iela 66, Baltezers

24.02.2020 Lēmums BV/7-5-1/20/7

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
Meža iela 10, Baltezers Meža iela 5, Baltezers
Meža iela 8, Baltezers Meža iela 7, Baltezers
z.v. 80440130462 Meža iela 11, Baltezers
z.v. 80440130416 Meža iela 13, Baltezers
Meža iela 6, Baltezers Meža iela 15, Baltezers
Meža iela 4, Baltezers Meža iela 17, Baltezers
Meža iela 7, Baltezers Meža iela 19, Baltezers
Meža iela 9, Baltezers

Meža iela 21, Baltezers

Meža iela 23, Baltezers

Meža iela 25, Baltezers
Meža iela 2, Baltezers

Ezera iela 18, Baltezers

Ezera iela 20, Baltezers

Baltezera iela 22, Baltezers Ezera iela 22, Baltezers
Meža iela 1, Baltezers

Ezera iela 9, Baltezers

Ezera iela 11, Baltezers

Meža iela 3, Baltezers Ezera iela 13, Baltezers
Meža iela 5, Baltezers Ezera iela 15, Baltezers

 

Baltezers 24.02.2020 Lēmums BV/7-5-1/20/8

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Dreimaņi”, Baltezers Dreimaņu iela 6, Baltezers
“Jūsmiņi”, Baltezers Dreimaņu iela 8, Baltezers
“Dreimaņi 2”, Baltezers Dreimaņu iela 10, Baltezers
“Lilijas”, Baltezers Dreimaņu iela 12, Baltezers
“Magones”, Baltezers Dreimaņu iela 14, Baltezers
Baltezera iela 46, Baltezers Dreimaņu iela 16, Baltezers
Baltezera iela 43, Baltezers Dreimaņu iela 5, Baltezers
“Ezervēji”, Baltezers Dreimaņu iela 7, Baltezers
Baltezera iela 39, Baltezers Mežrozīšu iela 1, Baltezers
“Mežrozītes”, Baltezers

Mežrozīšu iela 7, Baltezers

Mežrozīšu iela 9, Baltezers

“Birzītes”, Baltezers Mežrozīšu iela 11, Baltezers
“Klētiņas”, Baltezers Mežrozīšu iela 13, Baltezers
“Sentas”, Baltezers Mežrozīšu iela 15, Baltezers
Baltezera iela 42, Baltezers Mežrozīšu iela 2, Baltezers
Baltezera iela 41, Baltezers Mežrozīšu iela 4, Baltezers
“Sprīdīši”, Baltezers Mežrozīšu iela 6, Baltezers
“Sniedzes”, Baltezers Mežrozīšu iela 8, Baltezers
“Kazragi”, Baltezers

Mežrozīšu iela 10, Baltezers

Mežrozīšu iela 12, Baltezers

 

Baltezers, 24.02.2020 Lēmums BV/7-5-1/20/11 

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Saliņas”, Baltezers Jaunspriešļu iela 6, Baltezers
“Celmenes”, Baltezers

Jaunspriešļu iela 8, Baltezers

Jaunspriešļu iela 10, Baltezers

“Jaunsprieslas 2”, Baltezers Jaunspriešļu iela 12, Baltezers
“Sīļi”, Baltezers Upleju iela 1, Baltezers
“Jaunsprieslas 1”, Baltezers Upleju iela 5, Baltezers
“Uplejas”, Baltezers Upleju iela 7, Baltezers
“Lazdiņi”, Baltezers Upleju iela 2, Baltezers

“Lejkalni”, Baltezers

“Lejkalni”-1, Baltezers

“Lejkalni”-2, Baltezers

Upleju iela 4, Baltezers

Upleju iela 4-1, Baltezers

Upleju iela 4-2, Baltezers

 

Baltezers, 24.02.2020 Lēmums BV/7-5-1/20/9

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Burtnieki”, Baltezers Kauguru iela 1, Baltezers
“Kauguri”, Baltezers Kauguru iela 3, Baltezers
“Jaunkauguri”, Baltezers Kauguru iela 5, Baltezers
“Mežvijas”, Baltezers Kauguru iela 9, Baltezers
“Sidrabiņi”, Baltezers Kauguru iela 13, Baltezers
“Sēnītes”, Baltezers Kauguru iela 15, Baltezers
“Salnas”, Baltezers Kauguru iela 17, Baltezers
“Ezerkalni”, Baltezers Kauguru iela 4, Baltezers

“Rūsas”, Baltezers

“Rūsas”-1, Baltezers

“Rūsas”-2, Baltezers

“Rūsas”-3, Baltezers

“Rūsas”-4, Baltezers

“Rūsas”-5, Baltezers

“Rūsas”-6, Baltezers

“Rūsas”-7, Baltezers

“Rūsas”-8, Baltezers

Kauguru iela 10, Baltezers

Kauguru iela 10-1, Baltezers

Kauguru iela 10-2, Baltezers

Kauguru iela 10-3, Baltezers

Kauguru iela 10-4, Baltezers

Kauguru iela 10-5, Baltezers

Kauguru iela 10-6, Baltezers

Kauguru iela 10-7, Baltezers

Kauguru iela 10-8, Baltezers

“Virpas”, Baltezers Kauguru iela 12, Baltezers
“Lūši”, Baltezers Kauguru iela 16, Baltezers
“Lūsēni”, Baltezers Kauguru iela 18, Baltezers
“Ievogas”, Baltezers Kauguru iela 22, Baltezers
“Krastmalas”, Baltezers Kauguru iela 26, Baltezers
“Pavasari”, Baltezers Kauguru iela 28, Baltezers
“Ziedulejas”, Baltezers Kauguru iela 30, Baltezers
“Sarmas”, Baltezers Kauguru iela 34, Baltezers
“Krastiņi”, Baltezers Kauguru iela 36, Baltezers
“Tāļi”, Baltezers Kauguru iela 38, Baltezers
“Stūrītis”, Baltezers Kauguru iela 40, Baltezers
“Namiņš”, Baltezers Kauguru iela 44, Baltezers

 

Baltezers, 24.02.2020 Lēmums BV/7-5-1/20/10

“Lācīši”, Baltezers Ausekļu iela 1, Baltezers
“Kaijas”, Baltezers Ausekļu iela 3, Baltezers

  

 2019. gads

Ādaži,  05.11.2019  lēmums BV/7-5-1/19/76
Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
“Meijas,” Ādaži Dadzīšu iela 16, Ādaži
Garkalne, 14.11.2019 lēmums BV/7-5-1/19/79
Riekstu iela 6, Garkalne Riekstu iela 1, Garkalne
Riekstu iela 1, Garkalne Riekstu iela 1A, Garkalne
Riekstu iela 4A, Garkalne Riekstu iela 6, Garkalne
Riekstu iela 4, Garkalne Riekstu iela 8, Garkalne
Riekstu iela 2, Garkalne Riekstu iela 10, Garkalne
Kastaņu iela 2, Garkalne Kastaņu iela 7, Garkalne
Kastaņu iela 5, Garkalne Kastaņu iela 9, Garkalne
Kastaņu iela 7, Garkalne Kastaņu iela 11, Garkalne
“Mežpuķītes”, Garkalne Kastaņu iela 15, Garkalne
“Susuriņi”, Garkalne Kastaņu iela 17, Garkalne
“Airītes”, Garkalne Kastaņu iela 21, Garkalne
“Vaivadi”, Garkalne Kastaņu iela 23, Garkalne
“Ievmalas”, Garkalne Kastaņu iela 27, Garkalne
“Priežlejas”, Garkalne Kastaņu iela 31, Garkalne
“Ērgļi”, Garkalne Kastaņu iela 33, Garkalne
“Mežvidi”, Garkalne Kastaņu iela 37, Garkalne
“Kaltes”, Garkalne Kastaņu iela 47, Garkalne
“Liepiņas”, Garkalne Kastaņu iela 16, Garkalne
Kadaga, lēmums 14.11.2019 BV/7-5-1/19/80
“Upmalas 1”, Kadaga Upmalas iela 4, Kadaga
“Upmalas 13”, Kadaga Upmalas iela 10, Kadaga
“Upmalas 14”, Kadaga Upmalas iela 12, Kadaga
“Upmalas 17”, Kadaga Upmalas iela 14, Kadaga
“Upmalas 15”, Kadaga Upmalas iela 16, Kadaga
“Upmalas 16”, Kadaga Upmalas iela 18, Kadaga
“Upmalas 46, Kadaga Upmalas iela 20, Kadaga
“Upmalas 47”, Kadaga Upmalas iela 22, Kadaga
“Upmalas 67”, Kadaga Upmalas iela 28, Kadaga
“Upmalas 95”, Kadaga Upmalas iela 32, Kadaga
“Upmalas 111”, Kadaga Upmalas iela 36, Kadaga
“Upmalas 112”, Kadaga Upmalas iela 38, Kadaga
“Upmalas 4”, Kadaga Upmalas iela 1, Kadaga
“Upmalas 5”, Kadaga Upmalas iela 3, Kadaga
“Upmalas 9”, Kadaga Upmalas iela 5, Kadaga
“Upmalas 6”, Kadaga Upmalas iela 7, Kadaga
“Upmalas 26”, Kadaga Upmalas iela 11, Kadaga
“Upmalas 27”, Kadaga Upmalas iela 13, Kadaga
“Upmalas 39”, Kadaga Upmalas iela 15, Kadaga
“Upmalas 40”, Kadaga Upmalas iela 17, Kadaga
“Upmalas 81”, Kadaga Upmalas iela 21, Kadaga
“Upmalas 109”, Kadaga Upmalas iela 25, Kadaga
“Upmalas 127”, Kadaga Upmalas iela 29, Kadaga
“Upmalas 135”, Kadaga Upmalas 1. līnija 4, Kadaga
“Upmalas 136A”, Kadaga Upmalas 3. līnija 4, Kadaga
“Upmalas 136”, Kadaga Upmalas 1. līnija 3, Kadaga
“Upmalas 133”, Kadaga Upmalas 1. līnija 6, Kadaga
“Upmalas 11”, Kadaga Upmalas1. līnija 8, Kadaga
“Upmalas 10”, Kadaga Upmalas 1. līnija 10, Kadaga
“Upmalas 7”, Kadaga Upmalas 1. līnija 12, Kadaga
“Upmalas 8”, Kadaga Upmalas 1. līnija 14, Kadaga
“Upmalas 2”, Kadaga Upmalas iela 6, Kadaga
“Upmalas 3”, Kadaga Upmalas 1. līnija 20, Kadaga
“Gusti”, Kadaga Upmalas 1. līnija 22, Kadaga
“Upmalas 138”, Kadaga Upmalas 1. līnija 7, Kadaga
“Upmalas 12”, Kadaga Upmalas iela 8, Kadaga
“Upmalas 20”, Kadaga Upmalas 1. līnija 13, Kadaga
“Upmalas 21”, Kadaga Upmalas 1. līnija 15, Kadaga
“Upmalas 22”, Kadaga Upmalas 1. līnija 17, Kadaga
“Upmalas 23”, Kadaga Upmalas 1. līnija 19, Kadaga
“Upmalas 137”, Kadaga Upmalas 2. līnija 2, Kadaga
“Upmalas 29”, Kadaga Upmalas 2. līnija 1,  Kadaga
“Upmalas 28”, Kadaga Upmalas 2. līnija 3,  Kadaga
“Upmalas 25”, Kadaga Upmalas iela 9,  Kadaga
“Upmalas 33”, Kadaga Upmalas 3. līnija 6,  Kadaga
“Upmalas 32”, Kadaga Upmalas 3. līnija 8,  Kadaga
“Upmalas 31”, Kadaga Upmalas 3. līnija 10,  Kadaga
“Upmalas 30”, Kadaga Upmalas 3. līnija 12,  Kadaga
“Upmalas 18”, Kadaga Upmalas 3. līnija 18,  Kadaga
“Upmalas 19”, Kadaga Upmalas 3. līnija 20,  Kadaga
“Upmalas 24”, Kadaga Upmalas 3. līnija 22,  Kadaga
“Paipalas”, Kadaga Upmalas 3. līnija 3,  Kadaga
“Fazāni”, Kadaga Upmalas 3. līnija 5,  Kadaga
“Upmalas 34”, Kadaga Upmalas 3. līnija 7,  Kadaga
“Upmalas 35”, Kadaga Upmalas 3. līnija 9,  Kadaga
“Upmalas 36”, Kadaga Upmalas 3. līnija 11,  Kadaga
“Upmalas 37”, Kadaga Upmalas 3. līnija 13,  Kadaga
“Upmalas 38”, Kadaga Upmalas 3. līnija 15,  Kadaga
“Upmalas 49”, Kadaga Upmalas 3. līnija 21,  Kadaga
“Upmalas 50”, Kadaga Upmalas 3. līnija 23,  Kadaga
“Upmalas 51”, Kadaga Upmalas 3. līnija 25,  Kadaga
“Siguļi”, Kadaga Upmalas 3. līnija 27,  Kadaga
“Zīriņi”, Kadaga Upmalas 4. līnija 2, Kadaga
“Upmalas 74”, Kadaga Upmalas 4. līnija 1, Kadaga
“Upmalas 73”, Kadaga Upmalas 4. līnija 3, Kadaga
“Upmalas 72”, Kadaga Upmalas 4. līnija 5, Kadaga
“Upmalas 71”, Kadaga Upmalas 4. līnija 7, Kadaga
“Upmalas 70”, Kadaga Upmalas 4. līnija 9, Kadaga
“Upmalas 69”, Kadaga Upmalas 4. līnija 11, Kadaga
“Upmalas 68”, Kadaga Upmalas iela 19, Kadaga
“Upmalas 56”, Kadaga Upmalas iela 26, Kadaga
“Upmalas 57”, Kadaga Upmalas 4. līnija 17, Kadaga
“Upmalas 58”, Kadaga Upmalas 4. līnija 19, Kadaga
“Upmalas 59”, Kadaga Upmalas 4. līnija 21, Kadaga
Upmalas 60”, Kadaga Upmalas 4. līnija 23, Kadaga
Upmalas 45”, Kadaga Upmalas 4. līnija 4, Kadaga
Upmalas 44”, Kadaga Upmalas 4. līnija 6, Kadaga
Upmalas 43”, Kadaga Upmalas 4. līnija 8, Kadaga
Upmalas 42”, Kadaga Upmalas 4. līnija 10, Kadaga
Upmalas 41”, Kadaga Upmalas 4. līnija 12, Kadaga
Upmalas 48”, Kadaga Upmalas iela 24, Kadaga
Upmalas 55”, Kadaga Upmalas 4. līnija 18, Kadaga
Upmalas 54”, Kadaga Upmalas 4. līnija 20, Kadaga
Upmalas 53”, Kadaga Upmalas 4. līnija 22, Kadaga
Upmalas 52”, Kadaga Upmalas 4. līnija 24, Kadaga
Upmalas 61”, Kadaga Upmalas 4. līnija 26, Kadaga
Upmalas 4. līnija 28, Kadaga
“Dzintariņi”, Kadaga Upmalas 5. līnija 2,  Kadaga
“Saulaines”, Kadaga Upmalas 5. līnija 4,  Kadaga
“Upmalas 75”, Kadaga Upmalas 5. līnija 6,  Kadaga
“Upmalas 76”, Kadaga Upmalas 5. līnija 8,  Kadaga
“Upmalas 77”, Kadaga Upmalas 5. līnija 10,  Kadaga
“Upmalas 78”, Kadaga Upmalas 5. līnija 12,  Kadaga
“Upmalas 79”, Kadaga Upmalas 5. līnija 14,  Kadaga
“Upmalas 80”, Kadaga Upmalas 5. līnija 16,  Kadaga
“Upmalas 66”, Kadaga Upmalas 5. līnija 22,  Kadaga
“Upmalas 65”, Kadaga Upmalas 5. līnija 24,  Kadaga
“Upmalas 64”, Kadaga Upmalas 5. līnija 26,  Kadaga
“Upmalas 63”, Kadaga Upmalas 5. līnija 28,  Kadaga
“Upmalas 62”, Kadaga Upmalas 5. līnija 30,  Kadaga
“Zeltiņi”, Kadaga Upmalas 5. līnija 1,  Kadaga
“Atvariņi”, Kadaga Upmalas 5. līnija 3,  Kadaga
“Upmalas 102”, Kadaga Upmalas 5. līnija 5,  Kadaga
“Upmalas 101”, Kadaga Upmalas 5. līnija 7,  Kadaga
“Upmalas 100”, Kadaga Upmalas 5. līnija 9,  Kadaga
“Upmalas 99”, Kadaga Upmalas 5. līnija 11,  Kadaga
“Upmalas 98”, Kadaga Upmalas 5. līnija 13,  Kadaga
“Upmalas 97”, Kadaga Upmalas 5. līnija 15,  Kadaga
“Upmalas 96”, Kadaga Upmalas iela 23,  Kadaga
“Upmalas 82”, Kadaga Upmalas iela 30,  Kadaga
“Upmalas 83”, Kadaga Upmalas 5. līnija 21,  Kadaga
“Upmalas 84”, Kadaga Upmalas 5. līnija 23,  Kadaga
“Upmalas 85”, Kadaga Upmalas 5. līnija 25,  Kadaga
“Upmalas 86”, Kadaga Upmalas 5. līnija 27,  Kadaga
“Upmalas 87”, Kadaga Upmalas 5. līnija 29,  Kadaga
“Upmalas 88”, Kadaga Upmalas 5. līnija 31,  Kadaga
“Upmalas 103”, Kadaga Upmalas 6. līnija 2, Kadaga
“Upmalas 104”, Kadaga Upmalas 6. līnija 4, Kadaga
“Upmalas 105”, Kadaga Upmalas 6. līnija 6, Kadaga
“Upmalas 106”, Kadaga Upmalas 6. līnija 8, Kadaga
“Upmalas 107”, Kadaga Upmalas 6. līnija 10, Kadaga
“Upmalas 108”, Kadaga Upmalas 6. līnija 12, Kadaga
“Upmalas 94”, Kadaga Upmalas 6. līnija 18, Kadaga
“Upmalas 93”, Kadaga Upmalas 6. līnija 20, Kadaga
“Upmalas 92”, Kadaga Upmalas 6. līnija 22, Kadaga
“Upmalas 91”, Kadaga Upmalas 6. līnija 24, Kadaga
“Upmalas 90”, Kadaga Upmalas 6. līnija 26, Kadaga
“Upmalas 89”, Kadaga Upmalas 6. līnija 28, Kadaga
“Upmalas 126”, Kadaga Upmalas 6. līnija 3, Kadaga
“Upmalas 125”, Kadaga Upmalas 6. līnija 5, Kadaga
“Upmalas 124”, Kadaga Upmalas 6. līnija 7, Kadaga
“Upmalas 123”, Kadaga Upmalas 6. līnija 9, Kadaga
“Upmalas 122”, Kadaga Upmalas iela 27, Kadaga
“Upmalas 110”, Kadaga Upmalas iela 34, Kadaga
“Upmalas 113”, Kadaga Upmalas 6. līnija 15, Kadaga
“Upmalas 114”, Kadaga Upmalas 6. līnija 17, Kadaga
“Upmalas 115”, Kadaga Upmalas 6. līnija 19, Kadaga
“Upmalas 116”, Kadaga Upmalas 6. līnija 21, Kadaga
“Sudrabvītoli”, Kadaga Upmalas 7. līnija 1 , Kadaga
“Upmalas 128”, Kadaga Upmalas 7. līnija 3, Kadaga
“Upmalas 129”, Kadaga Upmalas 7. līnija  5, Kadaga
“Upmalas 130”, Kadaga Upmalas 7. līnija  7, Kadaga
“Upmalas 131”, Kadaga Upmalas 7. līnija  9, Kadaga
“Upmalas 132”, Kadaga Upmalas 7. līnija  11, Kadaga
zemes vienība 80440020190 Upmalas 7. līnija 13, Kadaga
“Upmalas 120”, Kadaga Upmalas 7. līnija 6, Kadaga
“Upmalas 118”, Kadaga Upmalas 7. līnija 10, Kadaga
“Upmalas 117”, Kadaga Upmalas 7. līnija 12, Kadaga
Alderi, 22.08.2019 lēmums BV/7-5-1/19/70
“Ezerzeme”, Alderi Kanāla iela 80, Alderi
“Alderi 2”-1, Alderi Kanāla iela 66-1, Alderi
“Alderi 2”-2, Alderi Kanāla iela 66-2, Alderi
“Alderi 2”-3, Alderi Kanāla iela 66-3, Alderi

ĀDAŽI

“Kazenes”, Ādaži Rīgas gatve 4, Ādaži
Rīgas gatve 2, Ādaži Jaunkūlu iela 32, Ādaži
Rīgas gatve 10A, Ādaži Rīgas gatve 26, Ādaži
Rīgas gatve 10, Ādaži Rīgas gatve 30, Ādaži
Rīgas gatve 12, Ādaži Rīgas gatve 34, Ādaži
Rīgas gatve 14, Ādaži Rīgas gatve 36, Ādaži
Rīgas gatve 16, Ādaži Rīgas gatve 40, Ādaži
Rīgas gatve 18, Ādaži Rīgas gatve 42, Ādaži
Rīgas gatve 20, Ādaži Rīgas gatve 44, Ādaži
Rīgas gatve 22, Ādaži Rīgas gatve 48, Ādaži
Rīgas gatve 24, Ādaži Rīgas gatve 50, Ādaži
Rīgas gatve 26, Ādaži Rīgas gatve 52, Ādaži
Rīgas gatve 28, Ādaži Rīgas gatve 56, Ādaži
Rīgas gatve 28A, Ādaži Gaujas iela 2A, Ādaži
Rīgas gatve 28B, Ādaži Gaujas iela 2B, Ādaži
Rīgas gatve 30, Ādaži Rīgas gatve 60, Ādaži
Rīgas gatve 30A, Ādaži Rīgas gatve 62, Ādaži
Rīgas gatve 32, Ādaži Rīgas gatve 64, Ādaži
Rīgas gatve 34, Ādaži Rīgas gatve 68, Ādaži
Rīgas gatve 36, Ādaži Rīgas gatve 72, Ādaži
Rīgas gatve 38, Ādaži Rīgas gatve 76, Ādaži
Rīgas gatve 40, Ādaži Rīgas gatve 78, Ādaži
Rīgas gatve 40A, Ādaži Rīgas gatve 80, Ādaži
Rīgas gatve 42, Ādaži Rīgas gatve 82, Ādaži
Rīgas gatve 44, Ādaži Rīgas gatve 84, Ādaži
Rīgas gatve 44A, Ādaži Rīgas gatve 88, Ādaži
Rīgas gatve 46, Ādaži Rīgas gatve 90, Ādaži
Rīgas gatve 48, Ādaži Rīgas gatve 92, Ādaži
Rīgas gatve 48A, Ādaži Rīgas gatve 94, Ādaži
Rīgas gatve 50, Ādaži Rīgas gatve 98, Ādaži
Rīgas gatve 52, Ādaži Rīgas gatve 100, Ādaži
Rīgas gatve 54, Ādaži Rīgas gatve 102, Ādaži
Rīgas gatve 56, Ādaži Rīgas gatve 104, Ādaži
Rīgas gatve 58, Ādaži Rīgas gatve 112, Ādaži
Rīgas gatve 60, Ādaži Rīgas gatve 114, Ādaži
Rīgas gatve 62, Ādaži Rīgas gatve 116, Ādaži
Rīgas gatve 64, Ādaži Rīgas gatve 118, Ādaži
Rīgas gatve 66, Ādaži Rīgas gatve 120, Ādaži
Rīgas gatve 68, Ādaži Rīgas gatve 122, Ādaži
Rīgas gatve 70, Ādaži Rīgas gatve 126, Ādaži
Rīgas gatve 72, Ādaži Rīgas gatve 128, Ādaži
Rīgas gatve 74, Ādaži Rīgas gatve 130, Ādaži
Rīgas gatve 76, Ādaži Rīgas gatve 132, Ādaži
Rīgas gatve 78, Ādaži Rīgas gatve 134, Ādaži
Rīgas gatve 80, Ādaži Rīgas gatve 136, Ādaži
Rīgas gatve 82, Ādaži Rīgas gatve 138, Ādaži
Rīgas gatve 84, Ādaži Rīgas gatve 140, Ādaži

Rīgas gatve 88, Ādaži

 

 

Rīgas gatve 88A, Ādaži

Rīgas gatve 146, Ādaži

Rīgas gatve 148, Ādaži

Rīgas gatve 150, Ādaži

Rīgas gatve 146, Ādaži

Rīgas gatve 90, Ādaži Rīgas gatve 152, Ādaži

 

Būvvaldes lēmums BV/7-5-1/19/, 14 04.04.2019

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Lēmuma nr., pieņemšanas datums
“Avenes“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Veckūlu iela 1, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/37; 18.10.2018
“Ilgdimanti“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Veckūlu iela 3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/37; 18.10.2018

“Jaunbērziņi“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 1, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 5, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 7, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 11, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 12, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunbērziņi” – 9, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

 

Veckūlu iela 23-1, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-5, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-7, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-11, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-12 Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 23-9, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/37; 18.10.2018
“Veckūlas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Veckūlu iela 27, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/37; 18.10.2018
“Veckūlas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 27, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164-

 

BV/7-5-1/18/37; 18.10.2018
Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
“Sloņi“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Kalndores iela 15; Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

`Krastlejas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Kalndores iela 17; Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

`Norieši“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Kalndores iela 21; Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

“Murdi“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 23; Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Kalndores“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

Kalndores iela 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

“Staburadzes“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zelmas iela 1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

“Mazās Kalndores”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zelmas iela 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

`Zelmas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zelmas iela 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

“Jaunkūlas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

“Jaunkūlas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunkūlas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunkūlas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunkūlas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunkūlas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

“Jaunkūlas“, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 34, Ādaži,, Ādažu nov., LV-2164

 

Veckūlu iela 34, Ādaži,, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 36, Ādaži,, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 38, Ādaži,, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 42, Ādaži,, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 44, Ādaži,, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 46, Ādaži,, Ādažu nov., LV-2164

 

Iepriekšējā adrese vai kadastra apzīmējums     Jaunā adrese

 

GAUJAS, LAUKU, SKUJU IELAS, ĀDAŽI

lēmums BV/7-5-1/19/15 05.04.2019

“Gundegas”, Ādaži Gaujas iela 32, Ādaži
Gaujas iela 32, Ādaži Gaujas iela 42, Ādaži
Gaujas iela 34A, Ādaži Gaujas iela 44, Ādaži
Gaujas iela 34, Ādaži Gaujas iela 46, Ādaži
Gaujas iela 34C, Ādaži Gaujas iela 48, Ādaži
Gaujas iela 36, Ādaži Gaujas iela 50, Ādaži
Gaujas iela 36A, Ādaži Gaujas iela 52, Ādaži
Gaujas iela 36B, Ādaži Gaujas iela 54, Ādaži
Gaujas iela 36C, Ādaži Lauku iela 2, Ādaži
Lauku iela 2, Ādaži Lauku iela 4, Ādaži
Gaujas iela 38, Ādaži Gaujas iela 56, Ādaži
Gaujas iela 40, Ādaži Gaujas iela 58, Ādaži
Gaujas iela 42, Ādaži Gaujas iela 60, Ādaži
Gaujas iela 44, Ādaži Gaujas iela 62, Ādaži
“Dadzīši”, Ādaži Gaujas iela 70, Ādaži
“Dadzīši 2”, Ādaži Gaujas iela 74, Ādaži
Gaujas iela 60, Ādaži Gaujas iela 78, Ādaži
Gaujas iela 62, Ādaži Gaujas iela 80, Ādaži
Gaujas iela 64, Ādaži Gaujas iela 82, Ādaži
Gaujas iela 66 Ādaži Gaujas iela 84, Ādaži
Gaujas iela 68, Ādaži Gaujas iela 88, Ādaži
“Dzirnas”, Ādaži Koku iela 2, Ādaži
“Lejasgundegas”, Ādaži Skuju iela 20, Ādaži
80440080007 Gaujas iela 37, Ādaži
Gaujas iela 35, Ādaži Gaujas iela 41, Ādaži
PUĶU IELA, ĀDAŽI lēmums BV/7-5-1/19/13 04.04.2019
Draudzības iela 2A, Ādaži Puķu iela 1, Ādaži
Draudzības iela 12A, Ādaži Puķu iela 11, Ādaži
“Saulēni”, Ādaži Puķu iela 2, Ādaži
“Kalnēni”, Ādaži Puķu iela 6, Ādaži
`Veldres”, Ādaži Puķu iela 8, Ādaži
“Pļavziedi”, Ādaži Puķu iela 10, Ādaži
“Pļavmalas”, Ādaži Puķu iela 12, Ādaži
Puķu iela 36, Ādaži Puķu iela 38, Ādaži
“Jaunrozes”, Ādaži Puķu iela 40, Ādaži
GAUJMALAS IELA, ĀDAŽI lēmums BV/7-5-1/19/11 04.04.2019
“Gaujaspūces”, Ādaži Gaujmalas iela 11, Ādaži
80440080251 Gaujmalas iela 15, Ādaži
“Druviņas”, Ādaži Gaujmalas iela 17, Ādaži
“Gobas”, Ādaži Gaujmalas iela 19, Ādaži
“Urgas”, Ādaži Gaujmalas iela 21, Ādaži
“Vīķi”, Ādaži Gaujmalas iela 23, Ādaži
“Apsītes”, Ādaži Gaujmalas iela 25, Ādaži
“Gaujmalas 2”, Ādaži Gaujmalas iela 27, Ādaži
“Gaujmalas 1”, Ādaži Gaujmalas iela 29, Ādaži
“Gaujmalas”, Ādaži Gaujmalas iela 31, Ādaži

 

SMILGAS, ĀDAŽI  lēmums BV/7-5-1/19/12 04.04.2019  
“Smilgas 1”, Ādaži Smilgu 6. līnija 1, Ādaži
“Smilgas 2”, Ādaži Smilgu 6. līnija 3, Ādaži
“Smilgas 3”, Ādaži Smilgu 6. līnija 5, Ādaži
“Smilgas 7”, Ādaži Smilgu 5. līnija 8, Ādaži
“Smilgas 8”, Ādaži Smilgu 5. līnija 10, Ādaži
“Smilgas 9”, Ādaži Smilgu 5. līnija 12, Ādaži
“Smilgas 10A”, Ādaži Smilgu 6. līnija 13, Ādaži
“Smilgas 10”, Ādaži Smilgu 6. līnija 15 Ādaži
“Smilgas 100”, Ādaži Smilgu 1. šķērslīnija 31, Ādaži
“Smilgas 115”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 30, Ādaži
“Smilgas 132”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 23, Ādaži
“Smilgas 130”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 21, Ādaži
“Smilgas 129”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 17, Ādaži
“Smilgas 126”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 13, Ādaži
“Smilgas 125”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 11, Ādaži
“Smilgas 124”, Ādaži Smilgu 3. šķērslīnija 10, Ādaži
“Smilgas 21”, Ādaži Smilgu 5. līnija 1, Ādaži
“Smilgas 12”, Ādaži Smilgu 5. līnija 3, Ādaži
“Smilgas 13”, Ādaži Smilgu 5. līnija 5, Ādaži
“Smilgas 14”, Ādaži Smilgu 5. līnija 7, Ādaži
“Smilgas 15”, Ādaži Smilgu 5. līnija 9, Ādaži
“Smilgas 16”, Ādaži Smilgu 5. līnija 11, Ādaži
“Smilgas 17”, Ādaži Smilgu 5. līnija 13, Ādaži
“Smilgas 19”, Ādaži Smilgu 5. līnija 15, Ādaži
“Smilgas 20”, Ādaži Smilgu 5. līnija 17, Ādaži
“Smilgas 4”, Ādaži Smilgu 5. līnija 2, Ādaži
“Smilgas 5”, Ādaži Smilgu 5. līnija 4, Ādaži
“Smilgas 6”, Ādaži Smilgu 5. līnija 6, Ādaži
“Smilgas 133A”, Ādaži Smilgu 1. līnija 1, Ādaži
“Smilgas 133`, Ādaži Smilgu 1. līnija 3, Ādaži
“Smilgas 134”, Ādaži Smilgu 1. līnija 5, Ādaži
“Smilgas 135”, Ādaži Smilgu 1. līnija 7, Ādaži
“Smilgas 136”, Ādaži Smilgu 1. līnija 9, Ādaži
“Smilgas 137”, Ādaži Smilgu 1. līnija 11, Ādaži
“Smilgas 138”, Ādaži Smilgu 1. līnija 13, Ādaži
“Smilgas 80”, Ādaži Smilgu 1. līnija 4, Ādaži
“Smilgas 81”, Ādaži Smilgu 1. līnija 6, Ādaži
“Smilgas 82”, Ādaži Smilgu 1. līnija 8, Ādaži
“Smilgas 83”, Ādaži Smilgu 1. līnija 10, Ādaži
“Smilgas 84”, Ādaži Smilgu 1. līnija 12, Ādaži
“Smilgas 78”, Ādaži Smilgu 2. līnija 17, Ādaži
“Smilgas 70”, Ādaži Smilgu 2. līnija 1, Ādaži
“Smilgas 71”, Ādaži Smilgu 2. līnija 3, Ādaži
“Smilgas 72”, Ādaži Smilgu 2. līnija 5, Ādaži
“Smilgas 73”, Ādaži Smilgu 2. līnija 7, Ādaži
“Smilgas 74”, Ādaži Smilgu 2. līnija 9, Ādaži
“Smilgas 75”, Ādaži Smilgu 2. līnija 11, Ādaži
“Smilgas 76”, Ādaži Smilgu 2. līnija 13, Ādaži
“Smilgas 77”, Ādaži Smilgu 2. līnija 15, Ādaži
“Smilgas 60”, Ādaži Smilgu 2. līnija 2, Ādaži
“Smilgas 61”, Ādaži Smilgu 2. līnija 4, Ādaži
“Smilgas 62”, Ādaži Smilgu 2. līnija 6, Ādaži
“Smilgas 63”, Ādaži Smilgu 2. līnija 8, Ādaži
“Smilgas 64”, Ādaži Smilgu 2. līnija 10, Ādaži
“Smilgas 65”, Ādaži Smilgu 2. līnija 12, Ādaži
“Smilgas 66”, Ādaži Smilgu 2. līnija 14, Ādaži
“Smilgas 67”, Ādaži Smilgu 2. līnija 16, Ādaži
“Smilgas 69”, Ādaži Smilgu 2. līnija 18, Ādaži
“Smilgas 50”, Ādaži Smilgu 3. līnija 1, Ādaži
“Smilgas 51”, Ādaži Smilgu 3. līnija 3, Ādaži
“Smilgas 52”, Ādaži Smilgu 3. līnija 5, Ādaži
Smilgas 53”, Ādaži Smilgu 3. līnija 7, Ādaži
“Smilgas 54”, Ādaži Smilgu 3. līnija 9, Ādaži
“Smilgas 55”, Ādaži Smilgu 3. līnija 11,  Ādaži
“Smilgas 56”, Ādaži Smilgu 3. līnija 13,  Ādaži
“Smilgas 57”, Ādaži Smilgu 3. līnija 15,  Ādaži
“Smilgas 58”, Ādaži Smilgu 3. līnija 17,  Ādaži
“Smilgas 41”, Ādaži Smilgu 3. līnija 2,  Ādaži
“Smilgas 42”, Ādaži Smilgu 3. līnija 4,  Ādaži
“Smilgas 43”, Ādaži Smilgu 3. līnija 6,  Ādaži
“Smilgas 44”, Ādaži Smilgu 3. līnija 8,  Ādaži
“Smilgas 46”, Ādaži Smilgu 3. līnija 12,  Ādaži
“Smilgas 47”, Ādaži Smilgu 3. līnija 14,  Ādaži
“Smilgas 48”, Ādaži Smilgu 3. līnija 16,  Ādaži
“Smilgas 49”, Ādaži Smilgu 3. līnija 18,  Ādaži
“Smilgas 31”, Ādaži Smilgu 4. līnija 1,  Ādaži
“Smilgas 32”, Ādaži Smilgu 4. līnija 3,  Ādaži
“Smilgas 33”, Ādaži Smilgu 4. līnija 5,  Ādaži
“Smilgas 34”, Ādaži Smilgu 4. līnija 7,  Ādaži
“Smilgas 35”, Ādaži Smilgu 4. līnija 9,  Ādaži
“Smilgas 36”, Ādaži Smilgu 4. līnija 11,  Ādaži
“Smilgas 37”, Ādaži Smilgu 4. līnija 13,  Ādaži
“Smilgas 38”, Ādaži Smilgu 4. līnija 15,  Ādaži
“Smilgas 39”, Ādaži Smilgu 4. līnija 17,  Ādaži
“Smilgas 40”, Ādaži Smilgu 4. līnija 19,  Ādaži
“Smilgas 22”, Ādaži Smilgu 4. līnija 4,  Ādaži
“Smilgas 23”, Ādaži Smilgu 4. līnija 6,  Ādaži
“Smilgas 24”, Ādaži Smilgu 4. līnija 8,  Ādaži
“Smilgas 25”, Ādaži Smilgu 4. līnija 10,  Ādaži
“Smilgas 26”, Ādaži Smilgu 4. līnija 12,  Ādaži
“Smilgas 27”, Ādaži Smilgu 4. līnija 14,  Ādaži
“Smilgas 28”, Ādaži Smilgu 4. līnija 16,  Ādaži
“Smilgas 29”, Ādaži Smilgu 4. līnija 18,  Ādaži
“Smilgas 30”, Ādaži Smilgu 4. līnija 20,  Ādaži
“Smilgas 86”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 2,  Ādaži
“Smilgas 89”, Ādaži Smilgu 1. šķērslīnija 5,  Ādaži
“Smilgas 90”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 8,  Ādaži
“Smilgas 88”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 4,  Ādaži
“Smilgas 91”, Ādaži Smilgu 1. šķērslīnija  9,  Ādaži
“Smilgas 92”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 14,  Ādaži
“Smilgas 107”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 12,  Ādaži
“Smilgas 93”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 16,  Ādaži
“Smilgas 94”, Ādaži Smilgu 1. šķērslīnija 17,  Ādaži
“Smilgas 110”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 18,  Ādaži
“Smilgas 111”, Ādaži Smilgu 1. šķērslīnija 19,  Ādaži
“Smilgas 95”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 22,  Ādaži
“Smilgas 96”, Ādaži Smilgu 1. šķērslīnija 23,  Ādaži
“Smilgas 112”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 24,  Ādaži
 “Smilgas 97”, Ādaži Smilgu 1. šķērslīnija 25,  Ādaži
 “Smilgas 98”, Ādaži Smilgu 1. šķērslīnija 27,  Ādaži
 “Smilgas 99”, Ādaži Smilgu 1. šķērslīnija 29,  Ādaži
“Smilgas 113”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 26,  Ādaži
“Smilgas 114”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 28,  Ādaži
“Smilgas 117”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 1,  Ādaži
“Smilgas 119”, Ādaži Smilgu 2. šķērslīnija 3,  Ādaži
“Smilgas 120”, Ādaži Smilgu 3. šķērslīnija 6,  Ādaži
“Smilgas 122”, Ādaži Smilgu 3. šķērslīnija 8,  Ādaži
“Smilgas 118”, Ādaži Smilgu 3. šķērslīnija 4,  Ādaži

BALTEZERS

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Lēmuma nr., pieņemšanas datums

“Sūkņu stacija “Baltezers““, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

`Sūkņu stacija “Baltezers““, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 19, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 25, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 1“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 3A, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 3B, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 9, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 1” – 10, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

Alderu iela 27 – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 9, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 10, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 11, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 27 – 12, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 2“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

“Sūkņu stacija Baltezers 2“ – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 2“ – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 29, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

Alderu iela 29 – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 29 – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Baltauši“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 33, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Zasas“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 43, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Gustiņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 49, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Pūces“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 53, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164;

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Apvijas 1A“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 57, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Arinas“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 59, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

Alderu iela 27, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 61, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Varavīksnes“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 63, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Strautiņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 65, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164;

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Rudeņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 69, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Lūcijas“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 71, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Irāji“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 73, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Orhidejas“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164, gadījumā, ja sadalīsies. Alderu iela 79, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Kroniņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 75, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Egles“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 77, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Abuļi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 83, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Mārsili 4“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 95, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Mārsili 3“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 99, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Mārsili 2“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 103, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Ezerskati“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 107, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

 

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese

Lēmuma nr., pieņemšanas datums

BV/7-5-1/18/40

18.10.2018

 

`Vāverītes“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 66, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Apvijas 4“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 68, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

`Apvijas 2“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 70, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Apvijas 1“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 72, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Niedrītes“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

“Apvijas 3“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 74, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Alderu iela 74, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Jaunzemes“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 76, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

Alderu iela 20, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 78, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Dzeņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 80, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

`Sudrabiņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 82, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Apceres“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 84, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Urdzes“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 86, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Zvirgas“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 88, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Akoti“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 90, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Akmeņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 92, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

adreses nav, nosaukums “Pūces” Alderu iela 94, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Lozes“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 96, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Amati“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 98, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Kokneši“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 100, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Zvirgzdiņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 102, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Elksniņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 104, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Arājkalni“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 106, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

“Inguļi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 108, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/40;

18.10.2018

 

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Lēmums, pieņemšanas datums
“Sūkņu stacija Baltezers 8“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 9, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 9, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 10, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 10, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 11, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 11, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 12, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 12, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 13, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 13, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 14, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 14, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 15, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 15, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 16, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 16, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 17, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 17, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 18, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 18, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 19, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 19, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 20, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 20, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 21, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 21, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 22, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 22, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 23, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 23, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 24, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 24, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 25, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 25, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 26, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 26, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 27, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 27, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 28, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 28, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 29, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 29, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 8” – 30, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Alderu iela 30 – 30, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/42;

18.10.2018

 

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Lēmums, pieņemšanas datums

“Sūkņu stacija Baltezers 5“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 11, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 12, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 13, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 5” – 14, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-1,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-2,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-3,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-4,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-5,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-6,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-7,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-8,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-9,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 11-10, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/43;

18.10.2018

“Sūkņu stacija “Baltezers““, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Sūkņu stacijas iela 13,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/43;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 7“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 9, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 10, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 11, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 7” – 12, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

Sūkņu stacijas iela 2-1,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-2,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-3,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-4,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-5,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-6,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-7,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-8,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-9,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-10,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-11,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 2-12,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/43;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 6“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

“Sūkņu stacija Baltezers 6“-1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 6“-2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 6“-3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 6“-4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 6“-5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 6“-6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 6“-7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 6“-8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 4,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

Sūkņu stacijas iela 4-1,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 4-2,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 4-3,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 4-4,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 4-5,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 4-6,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 4-7,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 4-8,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/43;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers A“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Sūkņu stacijas iela 6,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/43;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 3“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

“Sūkņu stacija Baltezers 3” – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 3” – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 3” – 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 3” – 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 3” – 7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 3” – 8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 8,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

Sūkņu stacijas iela 8-1,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 8-2,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

Sūkņu stacijas iela 8-3,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 8-4,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 8-5,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 8-6,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/43;

18.10.2018

“Sūkņu stacija Baltezers 4“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 4“-1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 4“-2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 4“-3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 4“-4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 4“-5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Sūkņu stacija Baltezers 4“-6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 10,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 10-1,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 10-2,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 10-3,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 10-4,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 10-5,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Sūkņu stacijas iela 10-6,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/43;

18.10.2018

“Sūkņu stacija “Baltezers““, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Sūkņu stacijas iela 12,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/43;

18.10.2018

“Sūkņu stacija “Baltezers““, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Sūkņu stacijas iela 14,  Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/43;

18.10.2018

 

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Lēmums, pieņemšanas datums
“Veidiņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Irāju iela 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/41; 18.10.2018
“Priedlejas“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Irāju iela 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/41; 18.10.2018
“Zemdimdi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Irāju iela 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

BV/7-5-1/18/41; 18.10.2018
“Medņi“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Irāju iela 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/41; 18.10.2018
“Mēnesmežs“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Irāju iela 6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/41; 18.10.2018

 

Objekta veids Kadastra apzīmējums Iepriekšēja adrese Jaunā adrese   lēmums, pieņemšanas datums

Zemes vienība;

ēka

80440100203

80440100203001

“Čiekurkrasti“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. Telpu grupas kadastra apzīmējums Iepriekšēja adrese Jaunā adrese BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001001 “Čiekurkrasti” – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001002 “Čiekurkrasti” – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001003 “Čiekurkrasti” – 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 3, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001004 “Čiekurkrasti” – 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001005 “Čiekurkrasti” – 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001006 “Čiekurkrasti” – 6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001007 “Čiekurkrasti” – 7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 7, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001008 “Čiekurkrasti” – 8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 8, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001009 “Čiekurkrasti” – 9, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 9, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001010 “Čiekurkrasti” – 10, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 10, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001011 “Čiekurkrasti” – 11, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 11, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001012 “Čiekurkrasti” – 12, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 12, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001013 “Čiekurkrasti” – 13, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 13, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001014 “Čiekurkrasti” – 14, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 14, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001015 “Čiekurkrasti” – 15, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 15, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001016 “Čiekurkrasti” – 16, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 16, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001017 “Čiekurkrasti” – 17, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 17, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001018 “Čiekurkrasti” – 18, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 18, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001019 “Čiekurkrasti” – 19, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 19, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001020 “Čiekurkrasti” – 20, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 20, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001021 “Čiekurkrasti” – 21, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 21, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001022 “Čiekurkrasti” – 22, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 22, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001023 “Čiekurkrasti” – 23, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 23, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001024 “Čiekurkrasti” – 24, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 24, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001025 “Čiekurkrasti” – 25, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 25, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001026 “Čiekurkrasti” – 26, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 26, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001027 “Čiekurkrasti” – 27, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 27, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001028 “Čiekurkrasti” – 28, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 28, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001029 “Čiekurkrasti” – 29, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 29, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001030 “Čiekurkrasti” – 30, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 30, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001031 “Čiekurkrasti” – 31, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 31, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001032 “Čiekurkrasti” – 32, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 32, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001033 “Čiekurkrasti” – 33, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 33, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001034 “Čiekurkrasti” – 34, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 34, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001035 “Čiekurkrasti” – 35, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 35, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001036 “Čiekurkrasti” – 36, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 36, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001037 “Čiekurkrasti” – 37, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 37, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001038 “Čiekurkrasti” – 38, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 38, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001039 “Čiekurkrasti” – 39, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 39, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001040 “Čiekurkrasti” – 40, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 40, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001041 “Čiekurkrasti” – 41, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 41, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001042 “Čiekurkrasti” – 42, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 42, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001043 “Čiekurkrasti” – 43, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 43, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001044 “Čiekurkrasti” – 44, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 44, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001045 “Čiekurkrasti” – 45, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 45, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001046 “Čiekurkrasti” – 46, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 46, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001047 “Čiekurkrasti” – 47, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 47, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001048 “Čiekurkrasti” – 48, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 48, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001049 “Čiekurkrasti” – 49, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 49, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001050 “Čiekurkrasti” – 50, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 50, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001051 “Čiekurkrasti” – 51, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 51, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001052 “Čiekurkrasti” – 52, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 52, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001053 “Čiekurkrasti” – 53, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 53, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001054 “Čiekurkrasti” – 54, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 54, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001055 “Čiekurkrasti” – 55, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 55, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001056 “Čiekurkrasti” – 56, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 56, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001057 “Čiekurkrasti” – 57, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 57, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001058 “Čiekurkrasti” – 58, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 58, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001059 “Čiekurkrasti” – 59, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 59, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001060 “Čiekurkrasti” – 60, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 60, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001061 “Čiekurkrasti” – 61, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 61, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001062 “Čiekurkrasti” – 62, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 62, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001063 “Čiekurkrasti” – 63, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 63, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001064 “Čiekurkrasti” – 64, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 64, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001065 “Čiekurkrasti” – 65, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 65, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001066 “Čiekurkrasti” – 66, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 66, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
Telpu grupa. 80440100203001067 “Čiekurkrasti” – 67, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2 – 67, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018

 

Pāra numuri Veckūlu ielā

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Lēmums, pieņemšanas datums
“Baltkrasti“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 12, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

BV/7-5-1/18/37; 18.10.2018

Adreses nav, piešķirt

 

“Alderu ceļš 4”, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

“Alderu ceļš 6”, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Baltkrastu iela 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

Baltkrastu iela 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

Baltkrastu iela 4, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
“Alderi 12“, Alderi, Ādažu nov., LV-2164 Baltkrastu iela 14, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
“Palmas“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Baltkrastu iela 16, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 BV/7-5-1/18/38; 18.10.2018
“Čiekurkrasti“, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 2, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164

 

Alderi

Iepriekšēja adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
Kanāla iela 16, Alderi Dores iela 2, Alderi
“Lejas Dores 2“, Alderi Dores iela 4, Alderi
“Dores“, Alderi Dores iela 6, Alderi
“Augšdores“, Alderi Dores iela 10, Alderi
“Krūzes“, Alderi Dores iela 12, Alderi
80440140166 Dores iela 7, Alderi

“Alderi 9”, Alderi

Telpu grupas:

“Alderi 9” – 1, Alderi

“Alderi 9” – 2, Alderi

“Alderi 9” – 3, Alderi

Dores iela 11, Alderi

 

Dores iela 11 – 1, Alderi

Dores iela 11 – 2, Alderi

Dores iela 11 – 3, Alderi

Kanāla iela 20, Alderi Dorītes iela 3, Alderi
Kanāla iela 22, Alderi Dorītes iela 5, Alderi
Kanāla iela 26, Alderi Dorītes iela 4, Alderi
Kanāla iela 24, Alderi Dorītes iela 10, Alderi

 

Dzelmītes iela, Vārpiņu iela       

Iepriekšēja adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
“Rotas“, Stapriņi Dzelmītes iela 4, Stapriņi
“Lini“, Stapriņi Dzelmītes iela 6, Stapriņi
“Vilsoni“, Kadaga Vecštāles iela 29, Kadaga

“Lauki“, Stapriņi

`Telpu grupas:

“Lauki“- 1, Stapriņi

“Lauki“- 2, Stapriņi

“Lauki“- 3, Stapriņi

Vārpiņu iela 1, Stapriņi

 

Vārpiņu iela 1-1, Stapriņi

Vārpiņu iela 1-2, Stapriņi

Vārpiņu iela 1-3, Stapriņi

`Laukkalni“, Stapriņi Vārpiņu iela 3, Stapriņi
“Grodas“, Stapriņi Vārpiņu iela 5, Stapriņi
“Lauciņi“, Stapriņi Vārpiņu iela 2, Stapriņi
“Laukmales”, Stapriņi Vārpiņu iela 10, Stapriņi
“Dzelmītes“, Stapriņi, Vārpiņu iela 16, Stapriņi

 

Vecštāles iela

Iepriekšēja adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
“Vilsoni“, Kadaga Vecštāles iela 29, Kadaga
“Oliņi“, Kadaga Vecštāles iela 25, Kadaga
“Kalniņi“, Kadaga Vecštāles iela 1, Kadaga

“Miemi“, Kadaga

80440050027005

Vecštāles iela 9, Kadaga

“Miemi“, Kadaga

80440050027001

Vecštāles iela 10, Kadaga
“Gaujiena“, Kadaga Vecštāles iela 28, Kadaga
“Vējputni“, Kadaga Vecštāles iela 26, Kadaga
“Lauviņi“, Kadaga Vecštāles iela 45, Kadaga
“Ķikuti“, Kadaga Vecštāles iela 43, Kadaga
“Saulgrieži“, Kadaga Vecštāles iela 33, Kadaga
“Riteņi“, Kadaga Vecštāles iela 35, Kadaga

 

Atspulga iela

Iepriekšēja adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
Atspulga iela 3, Atari Atspulga iela 1, Atari
80440090063 Atspulga iela 3, Atari
Atspulga iela 1, Atari Atspulga iela 2, Atari
80440090062 Atspulga iela 4, Atari

Atspulga iela 2, Atari

telpu grupas:

Atspulga iela 2-1, Atari

Atspulga iela 2-2, Atari

Atspulga iela 6, Atari

 

Atspulga iela 6-1, Atari

Atspulga iela 6-2, Atari

Atspulga iela 4, Atari Atspulga iela 8, Atari
Atspulga iela 6, Atari Atspulga iela 10, Atari

 

Krāču Teiku ceļi

Attekas iela 23, Ādaži Krāču iela 4, Ādaži
Attekas iela 21A, Ādaži Krāču iela 6, Ādaži
Attekas iela 21, Ādaži Krāču iela 3, Ādaži
Teiku iela 2,  Ādaži
“Krāču Bērziņi“, Ādaži Teiku iela 3,  Ādaži

 

Iepriekšējā adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
PIESAULES IELA,  STAPRIŅI
“Vārpiņas“, Stapriņi Piesaules iela 3, Stapriņi
“Vējavārpas“, Stapriņi Zemes vienībai Nr.1 0,3153 Piesaules iela 5, Stapriņi
Piesaules iela 1, Stapriņi Piesaules iela 11, Stapriņi
Piesaules iela 3, Stapriņi Piesaules iela 13, Stapriņi
Piesaules iela 5, Stapriņi Piesaules iela 15, Stapriņi
`Cekules“, Stapriņi Piesaules iela 10, Stapriņi

Piesaules iela 2, Stapriņi

Telpu grupas:

Piesaules iela 2-1, Stapriņi

Piesaules iela 2-2, Stapriņi

Piesaules iela 12, Stapriņi

 

Piesaules iela 12-1, Stapriņi

Piesaules iela 12-2, Stapriņi

Piesaules iela 4, Stapriņi

Telpu grupas:

Piesaules iela 4-1, Stapriņi

Piesaules iela 4-2, Stapriņi

Piesaules iela 14, Stapriņi

 

Piesaules iela 14-1, Stapriņi

Piesaules iela 14-2, Stapriņi

Piesaules iela 6, Stapriņi Piesaules iela 16, Stapriņi

 

Iepriekšējā adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
DORES IELA,  ALDERI
Jāņkalni, Alderi Dores iela 15, Alderi

 

Iepriekšējā adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
ĀĶU IELA, BALTEZERS
“Pliči”, Baltezers Āķu iela 1, Baltezers
“Mazšalkas”, Baltezers Āķu iela 3, Baltezers
“Jaunšalkas”, Baltezers Āķu iela 5, Baltezers
“Teņi”, Baltezers Āķu iela 11, Baltezers
“Regīnas”, Baltezers Āķu iela 13, Baltezers
“Mirdzas”, Baltezers Āķu iela 17, Baltezers
“Spriešļi”, Baltezers Āķu iela 2, Baltezers
“Korintes”, Baltezers Āķu iela 6, Baltezers
“Salmaņi”, Baltezers Āķu iela 12, Baltezers
80440130493 Āķu iela 14, Baltezers
“Āķi”, Baltezers Āķu iela 16, Baltezers
“Zandarti”, Baltezers Āķu iela 18, Baltezers

 

SUDRABA, INDRĀNU, ĒNU, DZINTARA IELAS, STAPRIŅI

Iepriekšēja adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
“Sandras“, Stapriņi Indrānu iela 2, Stapriņi
“Induļi“, Stapriņi Indrānu iela 4, Stapriņi
Sudraba iela 5, Stapriņi Sudraba iela 1, Stapriņi
Sudraba iela 1, Stapriņi Sudraba iela 7, Stapriņi
Sudraba iela 10, Stapriņi Sudraba iela 2, Stapriņi
Sudraba iela 8, Stapriņi Sudraba iela 4, Stapriņi
Sudraba iela 4, Stapriņi Sudraba iela 8, Stapriņi
Sudraba iela 2, Stapriņi Sudraba iela 10, Stapriņi
Sudraba iela 7, Stapriņi Dzintara iela 3, Stapriņi
Ēnu iela 2, Stapriņi Dzintara iela 9, Stapriņi
Ēnu iela 4, Stapriņi Dzintara iela 11, Stapriņi
Ēnu iela 6, Stapriņi Dzintara iela 13, Stapriņi
Ēnu iela 8, Stapriņi Dzintara iela 15, Stapriņi
Ēnu iela 10, Stapriņi Dzintara iela 17, Stapriņi
Sudraba iela 11, Stapriņi Dzintara iela 4, Stapriņi
Sudraba iela 9, Stapriņi Dzintara iela 6, Stapriņi
Sudraba iela 12, Stapriņi

1.                 Projektētai zemes vienībai nr.1. (80440030416) 0,1340 ha platībā – Dzintara iela 10, Stapriņi

2.    Projektētai zemes vienībai nr.2. (80440030417) 0,1318 ha platībā – Dzintara iela 8, Stapriņi

Ēnu iela 1, Stapriņi Dzintara iela 12, Stapriņi
Ēnu iela 3, Stapriņi Dzintara iela 20, Stapriņi
“Indrāni“, Stapriņi Dzintara iela 24, Stapriņi

 

 

Iepriekšēja adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
“Boķu ceļš 1”, Iļķene Boķu iela 1,  Iļķene
“Boķu ceļš 11”, Iļķene Boķu iela 11,  Iļķene
“Boķu ceļš 9”, Iļķene Boķu iela 9,  Iļķene
“Boķu ceļš 13”, Iļķene Boķu iela 13,  Iļķene
“Boķu ceļš 15”, Iļķene Boķu iela 15,  Iļķene
“Dunduri”, Iļķene Boķu iela 17,  Iļķene
“Boķu ceļš 19”, Iļķene Boķu iela 19,  Iļķene
“Gabaliņi”, Iļķene Boķu iela 23,  Iļķene
“Rītiņi”, Iļķene Boķu iela 25,  Iļķene
“Beates”, Iļķene Boķu iela 33,  Iļķene
“Dižlejas”, Iļķene Boķu iela 2,  Iļķene

Sūkņu stacija Gauja 1”, Iļķene

dzīvokļi:

“Sūkņu stacija Gauja 1″ – 1, Iļķene

“Sūkņu stacija Gauja 1″ – 2, Iļķene

Sūkņu stacija Gauja 1″ – 3, Iļķene

Sūkņu stacija Gauja 1″ – 4, Iļķene

Sūkņu stacija Gauja 1″ – 5, Iļķene

Sūkņu stacija Gauja 1″ – 6, Iļķene

Sūkņu stacija Gauja 1″ – 7, Iļķene

Sūkņu stacija Gauja 1” – 8, Iļķene

Boķu iela 6,  Iļķene

dzīvokļi:

Boķu iela 6-1,  Iļķene

Boķu iela 6-2,  Iļķene

Boķu iela 6-3,  Iļķene

Boķu iela 6-4,  Iļķene

Boķu iela 6-5,  Iļķene

Boķu iela 6-6,  Iļķene

Boķu iela 6-7,  Iļķene

Boķu iela 6-8,  Iļķene

“Boķu ceļš 6”, Iļķene Boķu iela 8,  Iļķene
“Vaidavas”, Iļķene Boķu iela 12,  Iļķene
“Baltmuižas”, Iļķene Boķu iela 14,  Iļķene
“Ručakas”, Iļķene Boķu iela 16,  Iļķene
“Rūpnieki”, Iļķene Boķu iela 18,  Iļķene
“Rieksti”, Iļķene Boķu iela 20,  Iļķene
“Salnavas”, Iļķene Boķu iela 22,  Iļķene
 Iepriekšēja adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
Kanāla iela 4, Alderi Lejasdores iela 2, Alderi
Kanāla iela 6, Alderi Lejasdores iela 4, Alderi
Kanāla iela 6A, Alderi Lejasdores iela 6, Alderi
Kanāla iela 6B, Alderi Lejasdores iela 8, Alderi
Kanāla iela 6C, Alderi Lejasdores iela 10, Alderi
Kanāla iela 8, Alderi Lejasdores iela 1, Alderi
Kanāla iela 10, Alderi Lejasdores iela 3, Alderi
“Pakaviņi”, Alderi

Lejasdores iela 5, Alderi

 

 

 

ZUŠU, ENKURU, MEDNIEKU, JĀŅKALNU IELAS, ALDERI
“Ezernieki”, Alderi Zušu iela 1, Alderi
“Tūjas”, Alderi Zušu iela 3, Alderi
“Spāres”, Alderi Zušu iela 5, Alderi
“Ūdriņi”, Alderi Zušu iela 7, Alderi
“Zuši”, Alderi Zušu iela 9, Alderi
“Meldrupi”, Alderi Zušu iela 11, Alderi
“Saulēni”, Alderi Zušu iela 13, Alderi
“Kamenes”, Alderi Zušu iela 15, Alderi
“Krāces”, Alderi Zušu iela 17, Alderi

“Tūjas”, Alderi

Zušu iela 4, Alderi
“Ezernieki”, Alderi Zušu iela 6, Alderi
“Vēsmas”, Alderi Zušu iela 8, Alderi
“Spāres”, Alderi Zušu iela 10, Alderi
Zušu iela 12, Alderi
“Gaidas”, Alderi Zušu iela 16, Alderi
“Pludiņi”, Alderi Zušu iela 22, Alderi

 Alderi 11”, Alderi

dzīvokļi:

“Alderi 11” – 3, Alderi

“Alderi 11” – 4, Alderi

“Alderi 11” – 5, Alderi

 

Alderi 10”, Alderi

“Alderi 10” – 1, Alderi

“Alderi 10” – 2, Alderi

Zušu iela 24, Alderi

 

Zušu iela 24-1, Alderi

Zušu iela 24-2, Alderi

Zušu iela 24-3, Alderi

 

Zušu iela 26, Alderi

Zušu iela 26-1, Alderi

Zušu iela 26-2, Alderi

“Krasti”, Alderi Zušu iela 30, Alderi
“Mežrozes”, Alderi Zušu iela 32, Alderi
“Blāzmas”, Alderi Zušu iela 34, Alderi

Alderi 6”, Alderi

dzīvokļi:

“Alderi 6”-1, Alderi

“Alderi 6”-2, Alderi

“Alderi 6”-5, Alderi

“Alderi 6”-3, Alderi

Enkuru iela 4, Alderi

 

Enkuru iela 4-1, Alderi

Enkuru iela 4-2, Alderi

Enkuru iela 4-5, Alderi

Enkuru iela 4-3, Alderi

Alderi 5”, Alderi

dzīvokļi:

“Alderi 5”-1, Alderi

“Alderi 5”-2, Alderi

Enkuru iela 8, Alderi

 

Enkuru iela 8-1, Alderi

Enkuru iela 8-2, Alderi

“Enkuri”, Alderi Enkuru iela 7, Alderi

Alderi 13”, Alderi

dzīvokļi:

“Alderi 13” – 1, Alderi

“Alderi 13” – 2, Alderi

“Alderi 13” – 3, Alderi

“Alderi 13” – 4, Alderi

Enkuru iela 11, Alderi

 

Enkuru iela 11-1, Alderi

Enkuru iela 11-2, Alderi

Enkuru iela 11-3, Alderi

Enkuru iela 11-4, Alderi

“Jāņkalnu ceļš 4”, Alderi Jāņkalnu iela 4, Alderi
“Jāņkalnu ceļš 6”, Alderi Jāņkalnu iela 6, Alderi
“Ievulīči”, alderi Jāņkalnu iela 12, Alderi
“Dorītes ”, Alderi Jāņkalnu iela 8, Alderi
“ Alderi 16”, Alderi Mednieku iela 1, Alderi
“Mednieku ceļš 5”, Alderi Mednieku iela 5, Alderi
“Priedāji ”, Alderi Mednieku iela 6, Alderi
Iepriekšēja adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese

“Arņi”, Alderi

ēkām   80440140033002

80440140033003

80440140033004

Kanāla iela 40, Alderi

Kanāla iela 40A, Alderi

Kanāla iela 40A, Alderi

Kanāla iela 40A, Alderi

“Apiņi”, Alderi Kanāla iela 42, Alderi
“Ausmas”, Alderi Kanāla iela 44, Alderi

“Alderi 8”, Alderi

“Alderi 8”-1, Alderi

“Alderi 8”-2, Alderi

Kanāla iela 50, Alderi

Kanāla iela 50-1, Alderi

Kanāla iela 50-2, Alderi

“Vīndari”, Alderi Kanāla iela 52, Alderi
“Osīši”, Alderi Kanāla iela 54, Alderi
Ķīsīši”, Alderi Kanāla iela 56, Alderi
“Paeglītes”, Alderi Kanāla iela 58, Alderi
“Alderi 6B”, Alderi Kanāla iela 60, Alderi
“Alderi 6A”, Alderi Kanāla iela 64, Alderi

“Alderi 2”, Alderi

“Alderi 2”-1, Alderi

“Alderi 2”-2, Alderi

“Alderi 2”-3, Alderi

Kanāla iela 66, Alderi

Kanāla iela 66-1, Alderi

Kanāla iela 66-2, Alderi

Kanāla iela 66-3, Alderi

“Kārļi”, Alderi Kanāla iela 72, Alderi
“Ezerzeme”, Alderi Kanāla iela 80, Alderi

 

Kanāla iela  

Bērzu iela 11, Ādaži, Ziedu iela 18, Ādaži
Bērzu iela 9, Ādaži, Ziedu iela 20, Ādaži
Ķiršu iela 23, Ādaži, Ziedu iela 22, Ādaži
Bērzu iela 8, Ādaži, Ziedu iela 19, Ādaži
Bērzu iela 6, Ādaži, Ziedu iela 21, Ādaži
Iepriekšēja adrese/kadastra apzīmējums Jaunā adrese
“Veseri”, Divezeri Zaraines iela 1, Divezeri
“Vijolītes“, Kadaga Zaraines iela 3, Divezeri
“Garauši”, Divezeri Zaraines iela 7, Divezeri

“Mežezeri ”, Divezeri

Dzīvokļi:

“Mežezeri”-1, Divezeri

“Mežezeri”-2, Divezeri

“Mežezeri”-3, Divezeri

“Mežezeri”-4, Divezeri

ēkas

“Mežezeri ”, Divezeri

Zaraines iela 9, Divezeri

 

 

Zaraines iela 9-1, Divezeri

Zaraines iela 9-2, Divezeri

Zaraines iela 9-3, Divezeri

Zaraines iela 9-4, Divezeri

 

Zaraines iela 11, Divezeri

“Lāsītes”, Divezeri Zaraines iela 13, Divezeri
“Ilzes”, Divezeri Zaraines iela 15, Divezeri
“Aploki”, Divezeri Zaraines iela 19, Divezeri
Zaraines ceļš 4, Divezeri Zaraines iela 4, Divezeri
“Mežābeles”, Divezeri Zaraines iela 6, Divezeri
“Zaraines”, Divezeri Zaraines iela 8, Divezeri
“Zvejnieki”, Divezeri Zaraines iela 14, Divezeri
“Kampiņi”, Iļķene “ Kampiņi”, Divezeri