a a a

Adreses

Prasības adrešu un nosaukumu plāksnēm Ādažu novadā

Apbūvētai zemes vienībai vai ēkai ir nepieciešama adreses plāksne (arī tad, ja uz zemes vienības ir tikai palīgēka vai, piemēram, žogs). Adrešu plāksnes var pasūtīt jebkurā uzņēmumā, kas specializējas plākšņu izgatavošanā. Visā Ādažu novada teritorijā, Ādažu un Carnikavas pagastos, ir uzstādamas 23.02.2022. noteikumiem Nr. 15/2022 “Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi” atbilstošas plāksnes – ar melniem burtiem uz balta atstarojoša fona.  Ir būtiski atgādināt, ka adreses plāksni NAV jāmaina tiem īpašumiem, kam līdz šim jau tika uzstādīta Carnikavas pagasta iepriekš spēkā bijušajiem noteikumiem atbilstoša plāksne – uz melna vai tumši zila fona ar baltiem burtiem.

 

Carnikavas pagastā līdz 2024. gada decembrim tiks veikta adrešu sakārtošana

Adrešu maiņas nepieciešamību pamato Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455. “Adresācijas noteikumi” prasības. Vienlaikus, sakārtojot adreses, tiks atrisinātas navigācijas un orientēšanās problēmas vairākās novada teritorijās.

Kāpēc adreses tiks mainītas, un kāpēc tieši tagad?

Pašlaik prognozējamais īpašumu skaits Carnikavas pagastā, kam adrese būtu jāmaina, ir vismaz 700. No tiem lielākā daļa atrodas Garciema teritorijā, kur atsevišķās ielās (piemēram, Zemeņu, Delfīnu, Roņu, Stirnu) adreses jāmaina visas ielas garumā.

Ar adrešu sakārtošanu ir plānots atrisināt dažāda veida situācijas:

  • esošās adreses ar piesaisti pie ielas neatbilst faktiskajai situācijai, jo īpašumiem praktiski nav iespējams piekļūt no adresē minētās ielas;
  • īpašumu numerācija pie ielas nav secīga un neatbilst pāra un nepāra numuru izvietošanas kārtībai ielas abās pusēs;
  • īpašumiem pie ielām nav adreses ar piesaisti ielas numuram, bet ir adrese, kas satur īpašuma nosaukumu, vai arī adrese nav piešķirta vispār.

Pēdējo gadu laikā vērojama konstanta tendence – iedzīvotāji pielāgo vasaras mājas pastāvīgai dzīves vietai. Tāpēc jautājums par dzīvesvietas adreses sakārtošanu kļūst aktuāls – sākot ar pakalpojumu līgumu slēgšanu un beidzot ar preču piegādi uz mājām.

Pašvaldības ieskatā ir lietderīgi veikt adrešu sakārtošanu vienlaicīgi ar pašvaldības noteikto pienākumu izvietot adreses plāksnes, lai vēlāk neveidotos situācija ar jaunu adreses plākšņu izgatavošanu.

Ādažu pagastā 2021. gadā tika pabeigta vērienīga adrešu maiņa – dažu gadu laikā tika sakārtotas aptuveni 1000 īpašumu adreses, izveidotas 60 jaunas ielas, dažām ielām tika precizēts izvietojums. Minēto darbību pieredze ļauj prognozēt, ka adrešu sakārtošana Carnikavas pagastā būs operatīvi paveicama.

BUJ (Biežāk uzdodami jautājumi) par adrešu maiņu

Īpašnieki, kuru īpašumiem mainīsies adrese, saņems individuālus paziņojumus pēc adreses maiņas uz deklarēto dzīves vietu, (daudzdzīvokļu mājās informācija tiks izvietota pie ieejas durvīm). Kas ir un nav jādara īpašniekam pēc adreses maiņas:

  • Jums nav jāmaina īpašuma dokumenti (Zemesgrāmatas apliecība, zemes robežu plāni, ēku inventarizācijas lietas ir spēkā arī pēc adreses maiņas).
  • Par mainīto adresi nepieciešams paziņot personām, ar kurām tiek uzturēta sarakste vai piegāde ar pasta starpniecību (radiniekiem, draugiem, interneta veikaliem), ka arī personām, ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējams apdrošināšanas līgumiem, hipotēkas līgumi, līgumi par interneta abonēšanu u.c.).
  • Ja bijāt deklarēti vecajā adresē, tad deklarētai dzīves vietai automātiski jānomainās uz jauno adresi, tomēr lūdzam pārliecināties par deklarētas dzīves vietas pareizību e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (pakalpojums “Manā īpašumā deklarētās personas”, kur, t.sk. var pārliecināties par deklarētas dzīves vietas pareizību visām Jūsu īpašumā deklarētājām personām).
  • Komersantiem Uzņēmumu reģistrā (UR) adreses nomaiņa ir jāveic pašiem, tas ir, jāsagatavo un UR jāiesniedz pieteikums  (18.veidlapa) juridiskās adreses maiņai. Valsts nodeva nav jāmaksā. Lūgums informēt par adreses maiņu savus nomniekus, kam Jūsu īpašumā var būt reģistrēts uzņēmums.
  • Ja Jums ir ieroča glabāšanas atļauja, tad par adreses maiņu jāpaziņo ar iesniegumu Valsts policijai.

Noskaidrojiet, vai adrese ir mainīta!

Lai noskaidrotu, vai interesējošā adrese tika mainīta, apskatiet zemāk esošo tabulu. Lai atrastu vajadzīgo adresi, sāciet meklēšanu, izmantojot klaviatūras kombināciju “Ctrl” un “F”. Meklēšanas lodziņā ievadiet atslēgvārdu vai tā fragmentu.

Zemāk esoša tabula tiek pastāvīgi papildināta. Informāciju par mainītām adresēm pašvaldība nodod WAZE navigācijas sistēmas un Jāņa Sētas (Balticmaps.eu) karšu turētajiem, lai nodrošinātu operatīvu adrešu atjaunošanu kartēs.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Nadeždu Rubinu, Ādažu novada pašvaldības Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma un adresācijas speciālisti. Tālr. 67 443 536, nadezda.rubina@adazi.lv

 

2022.gads

 

27.07.2022 tika pieņemts Ādažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. ĀNP/1-2-3/22/322 “Par ielas nosaukumu “Lauču iela” Kalngalē un adrešu sakārtošanu piegulošiem objektiem”.

 

Esošā adrese Jaunā adrese
Zemes vienība bez adreses 80520070642 Lauču iela 1, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
“Tīrumi”, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 3, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Cīruļu iela 17, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 4, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
“Pārupieši”, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 6, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
“Sakarnieki”, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 8, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
“Pārupieši”, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 10, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Zemes vienība bez adreses 80520070895 Lauču iela 12, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Cīruļu iela 15, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 14, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Cīruļu iela 13, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 16, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Cīruļu iela 11, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 18, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Cīruļu iela 9A, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 20, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Cīruļu iela 9, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Lauču iela 22, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

 

22.06.22 lēmums nr.292 Par adrešu un nosaukumu sakārtošanu adresācijas objektiem Ādažu pagastā

ĀDAŽI

“Jasmīnziedi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vectiltiņu iela 12, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lāči”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Kalndores iela 11, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lejas Katlapas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 “Lejas Katlapas”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lejupes B”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Lejupes iela 10, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“TA 1107”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Podnieku iela 47, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“TA 1118”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Lejupes iela 14A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“TA 1119”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Lejupes iela 6A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“TA 1122”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Lejupes iela 3A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“TA 1131”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 3A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Tērces”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vēldres iela 11, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
plānotā adrese “Vectiltiņi 1”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vectiltiņu iela 23, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
plānotā adrese “Vectiltiņi 3”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 plānota adrese: Vectiltiņu iela 25, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lauras”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Krastupes iela 19, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Salas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Krastupes iela 26, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Vējsalas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Krastupes iela 25, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jauntiltiņi 33”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 108, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Veckūlu ceļš 7”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Veckūlu iela 31, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Veckūlu ceļš 6”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Veckūlu iela 29, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Ludmilas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vectiltiņu iela 9, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Saulespuķes”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vectiltiņu iela 11, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Katlapas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Pirmā iela 44D, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Augusti”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 29, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Ābeļkrasti”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 19, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Centra attīrīšanas ietaises”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 26, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Dzilnas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Veldres iela 12, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Garupes”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 15, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Gaujas Dārzi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 8, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 17”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 41, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Katlapdārzi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 27, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Katlapu ceļi 2”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 22, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Katlapu ceļi 4”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 28, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Zemes vieņiba un ēka bez adresēm: 80440070325, 80440070325001 Smilgu iela 24, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Kārkli”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Kārklu iela 8, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Kristbergi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Plostnieku iela 6, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Muiža 574”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Jaunceriņu iela 21, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Muiža 575”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Jaunceriņu iela 23, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Zemes vienība bez adreses 80440040298 Jaunceriņu iela 25, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Ozolkrasti”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Ozolu iela 17, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Pļavnieki”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 154, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Podnieki”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Podnieku iela 49, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Rīpieni”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Plostnieku iela 4, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Saulesrīti”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Plostnieku iela 5, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Silēni”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Smilgu iela 7, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Zaļkalni”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Ozolu iela 12, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Dzelzenes”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Kungu iela 38, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Ievupes”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vējavas iela 6, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
STAPRIŅI
“Kūlas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 “Kūlas”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Bebrīši”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 “Bebrīši”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Emsiņi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 “Emsiņi”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Katlaplauki”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 “Katlaplauki”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Mellenes”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 “Mellenes”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jaunkalni”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Inču iela 4, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Boras”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Inču iela 2, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
 “Mitriķbullas“, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Inču iela 2B, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
 `Bullas“, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Inču iela 2A, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Vārpas”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Piesaules iela 9, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Vinetas”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Cīruļu iela 2,  Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
 Birznieku iela 32, Birznieki, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Birznieku iela 1A, Birznieki, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

 

 

17.01.2022. Lēmums Nr. BV/7-5-1/21/34 par adrešu maiņu vairākiem īpašumiem Nūrnieku ielas apkārtnē

Kadastra apz. Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
80440080444 Kumelīšu iela 3, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Nūrnieku iela 16B, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
80440080445 Kumelīšu iela 1, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Nūrnieku iela 32, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
80440080032 Nūrnieku iela 32, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Čiekuru iela 22, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

80440080288

80440080288001

Nūrnieku iela 34, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Čiekuru iela 18, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

2021.gads

Lēmums BV/7-5-1/21/31 “Par adrešu maiņu Kadagā”, 20.12.2021.

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
zemes vienība 80440050143 Austrumu iela 65, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050340 Austrumu iela 67, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Veclīlavas”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 73, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Līlavas”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 77, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Vinduļi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 81, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Lipsti”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 83, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Abzaļi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 17, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 9, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 17, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Jaunabzaļi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 15, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 7, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 15, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050103 Austrumu iela 1, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050353 Austrumu iela 7, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050351 Austrumu iela 21, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050352 Austrumu iela 19, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Dienvidi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Pūpēžu iela 1, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Birži”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 8, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 4, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 26, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 6, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 28, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 8, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 30, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 10, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 32, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Lilavu iela 2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Lilavu iela 3, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 12, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Lilavu iela 5, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 14, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Lilavu iela 7, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 16, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 34, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 18, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 36, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 20, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 38, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 22, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 40, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Austrumu iela 24, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 42, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 26, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

dzīvokļiem: Austrumu iela 26-1;, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 26-2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 44, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

dzīvokļiem: Austrumu iela 44-1, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 44-2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 30, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

dzīvokļiem: Austrumu iela 30-1;, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 30-2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 46, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

dzīvokļiem: Austrumu iela 46-1;, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

Austrumu iela 46-2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

“Zābaki”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 56, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Avotiņi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 50, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
zemes vienība 80440050049 Austrumu iela 62, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Jaunieļi”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 20, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
“Pēči”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 Austrumu iela 24, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103

 

Lēmums BV/7-5-1/21/33 “Par adrešu maiņu Ādažu pagastā un ielas nosaukuma “Liegu iela” piešķiršanu”, 20.12.2021.

STAPRIŅI

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
Pakrastes“, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Andromedas iela 12, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Mazstapriņi”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Mazstapriņu iela 12, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lazdāji”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 14, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Mazozoli”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 26, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Briežkalni”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 9, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jaires”, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 15, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Līksnas“, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 22, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Šūpoles“, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Vidlauku iela 24, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

 

EIMURI

“Cīruļi“, Eimuri, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

ēkai ar kadastra apzīmējumu 80440030035008

Kreiļu iela 9, Eimuri, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

Kreiļu iela 9A, Eimuri, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

 

GARKALNE

“Valdas”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Ceriņu iela 1, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Ledoņi, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Mēness iela 38, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lapiņas”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Ceriņu iela 23, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440120228 Vesterotes iela 7, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

Vesterotes, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

dzīvokļiem:

“Vesterotes” -1;

“Vesterotes” -2;

“Vesterotes” -3;

Vesterotes iela 11, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

dzīvokļiem:

Vesterotes iela 11-1;

Vesterotes iela 11-2;

Vesterotes iela 11-3;

 

ĀDAŽI

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Alejas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1B, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Inkuļi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1C, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Kalmes”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1E, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Brūklenes”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1G, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Sudrablapsas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 1I, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
zemes vienība 80440070457 Rīgas gatve 1J, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Tiltiņi”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 PL Parka iela 2A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Melderi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Parka iela 2B, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Kalnapriedes, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Rīgas gatve 96, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
zemes vienība ar kadastra apz. 80440100044 Liegu iela 1, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Sūnas”, Ādaži,  Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 3, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Liegas”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 7, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Sūnas Z”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 11, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Kalnozoli”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 13, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Rudītes”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 4, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jaunozoli”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Liegu iela 6, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

“Jaunkūlas”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164;

“Jaunkūlas 3”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

Veckūlu iela 46, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Santas”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Veckūlu iela 48, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Lejaspodnieki”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Lejupes iela 3, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jaunsalas”, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Lejupes iela 3, Ādaži, , Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

BALTEZERS

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Vizuļi”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 2, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Budzeļi”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 4, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Magonītes”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 6, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Zaļmeži”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 8, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Mežzemenes”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 10, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Priežuzeme”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 12, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Skalbes”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 14, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Baltpriedes”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 16, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Sauleskrasti”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 18, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Saknīši”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 20, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Birzmaļi”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 3, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Meža Krasts”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 5, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Jātnieki”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 7, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Meža māja”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 9, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Baltā raga iela 18, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 13, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Baltā raga iela 16, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 15, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Baltā raga iela 14, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 17, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
“Priežu Krasti”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 Baltā raga iela 11, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

Lēmums Nr. BV/7-5-1/21/18 “Par adrešu maiņu objektiem pie Zīlīšu un citām ielām Ādažu ciemā” 14.06.2021

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
–          (80440040266) Jaunceriņu iela 2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jauntiltiņi 63”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Jaunceriņu iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
–          (80440040267) Jaunceriņu iela 12, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 15”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 14”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 13”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 12”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 11”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 12 Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 10”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 14, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 9”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 8”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 18, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 7”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Zīlīšu iela 20, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 18”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 21”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 7, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 27”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 19, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 28”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 21, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 29”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 23, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 44”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 43”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 42”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 41”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 39”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 38”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 14, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 34”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 22, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 30”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Svīru iela 24, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 45”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 1, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 46”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 49”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 7, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 53”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 54”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 17, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 56”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 21, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 57”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 23, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 72”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 70”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 69”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 67”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 66”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 65”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 12, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 63”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 62”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 18, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 61”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 20, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 60”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 22, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 59”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Dzērvju iela 24, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 76”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Vanagu iela 7, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 77”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Vanagu iela 9, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
“Jaunceriņi 80”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Vanagu iela 15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

Lēmums nr. BV/7-5-1/21/15 Par adrešu maiņu objektiem gar Podnieku un citām ielām Ādažu ciemā un ielu izvietojuma precizēšanu

Objekts Kadastra apzīmējums Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
Zemes vienība 80440110523

bez adreses

 

Veldres iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

 

ēkas

80440110017

 

 

80440110017001

80440110017002

80440110017003

80440110017004

80440110017005

bez adreses

 

 

“Kreses”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Podnieku iela 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

Podnieku iela 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Ēkas

80440110017006

80440110017007

“Jaunkreses”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Veldres iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

Ēka

80440110015

80440110015001

80440110015003

“Podiņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110066

80440110066002

80440110066001

“Atmatas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 10, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440110223 “Atmatas A”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 12, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440110044

 

 

“Podnieki 1”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
ēkas

80440110044001

80440110044002

80440110044006

80440110044007

80440110044008

“Podnieki 1”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 22, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Ēka 80440110044009 “Podnieki 3”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Ēkas

80440110044003

80440110044004

80440110044005

“Podnieki 2”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 20, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

Ēkas

 

 

Telpu grupas

80440110048

80440110048001

80440110048002

 

80440110048001001

 

80440110048001002

 

“Nornieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

 

“Nornieki”-1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

“Nornieki”-2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Podnieku iela 32, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

 

Podnieku iela 32-1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Podnieku iela 32-2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440110067 “Artēziskā aka “Podnieki””, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 34, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Zemes vienība 80440110610 “Saulītes”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 36, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110196

80440110022010

80440110022011

80440110022012

80440110022013

80440110022014

80440110022015

“Cerības”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 9, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Zemes vienība

80440110078

80440110078001

80440110078002

“Reiņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110080

80440110080001

80440110080002

80440110080003

80440110080004

“Tauriņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 21, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440110021 “Liepnieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Krastupes iela 9, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110022

80440110022001

80440110022002

80440110022003

80440110022004

80440110022007

“Zvaigznītes”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Krastupes iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110040

80440110040001

80440110040002

80440110040003

80440110040004

80440110040005

80440110040007

80440110040008

80440110040009

80440110040010

80440110040011

80440110040012

80440110040013

“Skursteņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Krastupes iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110047

80440110018002

 

“Sliedes”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110134

80440110019001

80440110019004

80440110019002

80440110019003

“Pēterkalni”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 39, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110045

80440110018003

80440110018004

“Zemdegas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 41, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110018

80440110018001

80440110018006

“Podnieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 43, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110046

80440110046001

80440110046004

“Ūbeles”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Podnieku iela 45, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110006

80440110006001

80440110006004

“Dzirnavas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Draudzības iela 51, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110007

80440110007001

“Muzikanti”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Draudzības iela 72, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110042

80440110042001

80440110042002

“Rītausmas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Draudzības iela 76, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110051

80440110051001

“Pērkoni”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Draudzības iela 78, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110081

80440110081001

“Līzas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

Ēkas

80440110221

80440110221001

80440110221002

“Brekši”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Zemes vienība 80440110209 “Niki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

80440110056

80440110056001

“Seili”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 14, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēka

 

80440110084

80440110084001

“Jaunstārķi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

 

80440110050

80440110050008

80440110050009

“Stārķi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 18, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

 

80440110057

 

“Zibeņi”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 9, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110058

80440110058001

80440110058002

80440110058003

80440110058004

“Mālnieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Mālnieku iela 11, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110005

80440110005001

80440110005002

80440110005003

80440110005004

80440110005005

80440110005006

80440110005007

80440110005008

“Rijnieki”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Krastupes iela 22, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

 

80440100099 “Jaunkūlas 4”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Plostnieku iela 1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440110013

80440110013011

80440110013010

80440110013009

80440110013008

80440110013007

80440110013006

`Jaunstūrīši“, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Jaunstūrīšu iela 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Zemes vienība 80440100027 “Jaundimanti”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Jaunkūlu iela 24, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440100015

80440100015001

 

80440100015004

80440100015007

80440100015008

80440100015005

80440100015006

“Dimanti”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

Jaunkūlu iela 28, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Jaunkūlu iela 28, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Zemes vienība

ēkas

80440100184

80440100015003

80440100015002

“Dimanti 2”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Jaunkūlu iela 30, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

 

Lēmums Nr. BV/7-5-1/21/7 Par adrešu piešķiršanu objektiem gar Boķu ielu

Zemes vienība bez adreses, kad.apz. 80440060082 Boķu iela 21,  Iļķene, Ādažu nov., LV-2103
Zemes vienība bez adreses, kad.apz. 80440060076 Boķu iela 29,  Iļķene, Ādažu nov., LV-2103
Zemes vienība bez adreses, kad.apz. 80440060069 Boķu iela 34,  Iļķene, Ādažu nov., LV-2103

 

21.01.2021. NR. BV/7-5-1/21/3 Par adrešu maiņu objektiem gar Pērles un Kanāla ielām Alderu ciemā
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Mundras”, Alderi Dumpju iela 1, Alderi
“Dumpji”, Alderi Pērles iela 8, Alderi
“Pērle 1”, Alderi Pērles iela 12, Alderi
“Pērle”, Alderi Pērles iela 18, Alderi
Pērles iela 13, Alderi Pērles iela 22, Alderi
Pērles iela 15, Alderi (T-1126) Pērles iela 16, Alderi
“Vecumnieki”, Alderi Pērles iela 34, Alderi
“Prauliņi”, Alderi Pērles iela 1, Alderi
Kanāla iela 3, Alderi Pērles iela 9, Alderi
“Krauķi”, Alderi Kanāla iela 65, Alderi
“Jumalas”, Alderi Kanāla iela 75, Alderi
“Alderi 1B”, Alderi Kanāla iela 77, Alderi
“Alderi 1/1A”, Alderi Kanāla iela 81, Alderi
dzīvokļu adreses: dzīvokļu adreses:
“Alderi 1/1A” – 10 Kanāla iela 81 – 10
“Alderi 1/1A” – 11 Kanāla iela 81 – 11
“Alderi 1/1A” – 8 Kanāla iela 81 – 8
“Alderi 1/1A” – 1 Kanāla iela 81 – 1
“Alderi 1/1A” – 2 Kanāla iela 81 – 2
“Alderi 1/1A” – 3 Kanāla iela 81 – 3
“Alderi 1/1A” – 9 Kanāla iela 81 – 9
“Alderi 1/1A” – 5 Kanāla iela 81 – 5
“Alderi 1/1A” – 4 Kanāla iela 81 – 4
“Alderi 1/1A” – 6 Kanāla iela 81 – 6
“Alderi 1/1A” – 7 Kanāla iela 81 – 7
“Alderi 1/1A” – 12 Kanāla iela 81 – 12
“Alderi 1/1A” – 13 Kanāla iela 81 – 13
“Alderi 1/1A” – 14 Kanāla iela 81 – 14
“Alderi 1/1A” – 15 Kanāla iela 81 – 15
“Alderi 1/1A” – 16 Kanāla iela 81 – 16
“Alderi 1/1A” – 17 Kanāla iela 81 – 17
“Dzipari”, Alderi Kanāla iela 87, Alderi
“Mednieki”, Alderi Kanāla iela 89, Alderi

2020.gads

17.12.2020. Nr. BV/7-5-1/20/47 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adrešu maiņu objektiem Ādažu ciemā”
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Vītoli”, Ādaži Remberģu iela 9, Ādaži
“Vītoli 11”, Ādaži Vītolu iela 27, Ādaži
“Vītoli 9”, Ādaži Lauku iela 19, Ādaži
“Vītoli 7”, Ādaži Lauku iela 21, Ādaži
“Vītoli 5”, Ādaži Lauku iela 23, Ādaži
“Vītoli 3”, Ādaži Vītolu iela 23, Ādaži
“Vītoli 1”, Ādaži Vītolu  iela 21, Ādaži
“Sābri”, Ādaži Vītolu iela 17, Ādaži
“Vītoliņi”, Ādaži Vītolu iela 15, Ādaži
“Aizvēji 2”, Ādaži Vītolu iela 11, Ādaži
“Aizvēji 2”-1, Ādaži Vītolu iela 11-1, Ādaži
“Aizvēji 2”-2, Ādaži Vītolu iela 11-2, Ādaži
Vītolu iela 7, Ādaži Vītolu iela 9, Ādaži
Vītolu iela 5, Ādaži Vītolu iela 7, Ādaži
“Leimaņi”, Ādaži Vītolu iela 5, Ādaži
“Skalderi”, Ādaži Vītolu iela 3, Ādaži
“Jaunoši”, Ādaži Vītolu iela 1, Ādaži
“Vīnkalni”, Ādaži Vītolu iela 2, Ādaži
“Strauti”, Ādaži Vītolu iela 6, Ādaži
“Strauti” – 1, Ādaži Vītolu iela 6-1, Ādaži
“Strauti” – 2, Ādaži Vītolu iela 6-2, Ādaži
“Strauti” – 3, Ādaži Vītolu iela 6-3, Ādaži
“Strauti” – 4, Ādaži Vītolu iela 6-4, Ādaži
“Vējupe 27”, Ādaži Vītolu iela 10, Ādaži
“Vējupe 27” – 1, Ādaži Vītolu iela 10-1, Ādaži
“Vējupe 27” – 2, Ādaži Vītolu iela 10-2, Ādaži
Vītolu iela 8, Ādaži Vītolu iela 14, Ādaži
Vītolu iela 10, Ādaži Vītolu iela 16, Ādaži
“Vītoli 2”, Ādaži Vītolu iela 20, Ādaži
“Vītoli 2”, Ādaži Vītolu iela 20, Ādaži
“Vītoli 2”, Ādaži Vītolu iela 22, Ādaži
“Vītoli 4”, Ādaži Vītolu iela 24, Ādaži
“Vītoli 6”, Ādaži Vītolu iela 26, Ādaži
“Vītoli 8”, Ādaži Vītolu iela 28, Ādaži
“Vītoli 10”, Ādaži Vītolu iela 30, Ādaži
“Vītoli 12”, Ādaži Vītolu iela 32, Ādaži
“Vītoli 14”, Ādaži Vītolu iela 34, Ādaži
Druvas iela 30, Ādaži Brīvuļu iela 1, Ādaži
“Bairīši”, Ādaži Brīvuļu iela 3, Ādaži
“Brīvuļi”, Ādaži Brīvuļu iela 5, Ādaži
“Brīvuļi” – 1, Ādaži Brīvuļu iela 5-1, Ādaži
“Brīvuļi” – 2, Ādaži Brīvuļu iela 5-2, Ādaži
“Brīvuļi” – 3, Ādaži Brīvuļu iela 5-3, Ādaži
“Brīvuļi” – 4, Ādaži Brīvuļu iela 5-4, Ādaži
Druvas iela 28, Ādaži Brīvuļu iela 7, Ādaži
“Timoti”, Ādaži Brīvuļu iela 9, Ādaži
Druvas iela 22, Ādaži Brīvuļu iela 21, Ādaži
Druvas iela 20, Ādaži Brīvuļu iela 23, Ādaži
Druvas iela 11A, Ādaži Brīvuļu iela 25, Ādaži
Vējupes iela  51, Ādaži Brīvuļu iela 27, Ādaži
Druvas iela 13, Ādaži Brīvuļu iela 20, Ādaži
Druvas iela 25, Ādaži Brīvuļu iela 2, Ādaži
Gulbju iela 5, Ādaži Brīvuļu iela 4, Ādaži
Gulbju iela 5-1, Ādaži Brīvuļu iela 4 – 1, Ādaži
Gulbju iela 5-2, Ādaži Brīvuļu iela 4 – 2, Ādaži
Gulbju iela 5-3, Ādaži Brīvuļu iela 4 – 3, Ādaži
Gulbju iela 5-4, Ādaži Brīvuļu iela 4 – 4, Ādaži
Gulbju iela 7, Ādaži Brīvuļu iela 10, Ādaži
“Buses”, Ādaži Brīvuļu iela 8, Ādaži
“Graši”, Ādaži Brīvuļu iela 14, Ādaži
Gaujas iela 30A, Ādaži Gundegu iela 3, Ādaži
Gaujas iela 30B, Ādaži Gundegu iela 6, Ādaži
Gaujas iela 32, Ādaži Gundegu iela 7, Ādaži
Gaujas iela 32, Ādaži Gundegu iela 7, Ādaži
Gaujas iela 32, Ādaži Gundegu iela 7, Ādaži
Gaujas iela 32, Ādaži Gundegu iela 7, Ādaži Gundegu iela 9, Ādaži
Gaujas iela 30, Ādaži Gundegu iela 11, Ādaži
“Vītoli 13”, Ādaži Gundegu iela 13, Ādaži
“Zemzari”, Ādaži Gundegu iela 17, Ādaži
“Vējupe 15-4”, Ādaži Gundegu iela 19, Ādaži
“Vējupe 15”, Ādaži Gundegu iela 21, Ādaži
“Vējupe 15”-1, Ādaži Gundegu iela 21-1, Ādaži
“Vējupe 15”-2, Ādaži Gundegu iela 21-2, Ādaži
“Vējupe 15”-3, Ādaži Gundegu iela 21-3, Ādaži
“Vējupe 15”-4, Ādaži Gundegu iela 21-4, Ādaži
“Vējupe 15”-5, Ādaži Gundegu iela 21-5, Ādaži
“Vējupe 15-1”, Ādaži Gundegu iela 23, Ādaži
“Margrietas”, Ādaži Gundegu iela 10, Ādaži
“Lejaskrasti”, Ādaži Gaujaskrastu iela 2, Ādaži
“Mežāņi”, Ādaži Gaujaskrastu iela 4, Ādaži
“Gaujaskrasti”, Ādaži Gaujaskrastu iela 6, Ādaži
“Āres”, Ādaži Vējupes iela 7, Ādaži
“Draviņas”, Ādaži Vējupes iela 9, Ādaži
“Miķelīši”, Ādaži Vējupes iela 11, Ādaži
“Madaras”, Ādaži Vējupes iela 13, Ādaži
“Ievziedi”, Ādaži Vējupes iela 15, Ādaži
“Primulas”, Ādaži Vējupes iela 17, Ādaži
“Ieviņas”, Ādaži Vējupes iela 19, Ādaži
“Ieviņas”-1, Ādaži Vējupes iela 19-1, Ādaži
“Ieviņas”-2, Ādaži Vējupes iela 19-2, Ādaži
“Ieviņas”-3, Ādaži Vējupes iela 19-3, Ādaži
“Ieviņas”-4, Ādaži Vējupes iela 19-4, Ādaži
“Ieviņas”-5, Ādaži Vējupes iela 19-5, Ādaži
“Paradīzes”, Ādaži Vējupes iela 21, Ādaži
“Austriņi”, Ādaži Vējupes iela 25, Ādaži
“Likteņi”, Ādaži Vējupes iela 27, Ādaži
“Vējupe 13”, Ādaži Vējupes iela 33, Ādaži
“Vējupe 13” – 1, Ādaži Vējupes iela 33-1, Ādaži
“Vējupe 13” – 2, Ādaži Vējupes iela 33-2, Ādaži
“Vējupe 13” – 4, Ādaži Vējupes iela 33-3, Ādaži
“Vējupe 13” – 8, Ādaži Vējupes iela 33-4, Ādaži
“Vējupe 13” – 9, Ādaži Vējupes iela 33-5, Ādaži
“Vējupe 13” – 10, Ādaži Vējupes iela 33-6, Ādaži
“Vējupe 13” – 11, Ādaži Vējupes iela 33-7, Ādaži
“Jaunpriedītes” , Ādaži Vējupes iela 28, Ādaži
“Baltegles” , Ādaži Vējupes iela 30, Ādaži
“Vējupe 31” , Ādaži Vējupes iela 32, Ādaži
“Vējupe 30” , Ādaži Vējupes iela 34, Ādaži
“Vējupe 30”-1 , Ādaži Vējupes iela 34-1, Ādaži
“Vējupe 30”-2 , Ādaži Vējupes iela 34-2, Ādaži
“Vējupe 32” , Ādaži Vējupes iela 36, Ādaži
“Eglāji” , Ādaži Vējupes iela 38, Ādaži
“Vējupe 13” , Ādaži Vējupes iela 38A, Ādaži
“Vējupe 13A” , Ādaži Vējupes iela 40, Ādaži
“Briči, Ādaži Vējupes iela 48, Ādaži
“Zīles” , Ādaži Vējupes iela 54, Ādaži
“Ozollīči” , Ādaži Vējupes iela 56, Ādaži
“Jaunpriedītes” , Ādaži Vējavas iela 15, Ādaži
“Priedītes” , Ādaži Vējavas iela 17, Ādaži
“Vējupe 25” , Ādaži Vējavas iela 21, Ādaži
“Vējupe 25” -1, Ādaži Vējavas iela 21-1, Ādaži
“Vējupe 25” -2, Ādaži Vējavas iela 21-2, Ādaži
“Vējupe 24” , Ādaži Vējavas iela 23, Ādaži
“Vējupe 24”-1 , Ādaži Vējavas iela 23-1, Ādaži
“Vējupe 24” -2, Ādaži Vējavas iela 23-2, Ādaži
“Vējupe 23” , Ādaži Vējavas iela 25, Ādaži
“Meždārzi” , Ādaži Vējavas iela 27, Ādaži
“Alekši” , Ādaži Vējavas iela 29, Ādaži
“Vējupe 18-1” , Ādaži Vējavas iela 24, Ādaži
“Vējupe 18-2” , Ādaži Vējavas iela 26, Ādaži
“Vējupe 12” , Ādaži Vējavas iela 28, Ādaži
“Vējupe 16” , Ādaži Vējavas iela 30, Ādaži
“Vējupe 9” , Ādaži Vējavas iela 32, Ādaži
“Vējupe 9”-1 , Ādaži Vējavas iela 32-1, Ādaži
“Vējupe 9”-2 , Ādaži Vējavas iela 32-2, Ādaži
“Vējupe 7” , Ādaži Vējavas iela 34, Ādaži
“Vējupe 12A” , Ādaži Vējavas iela 36, Ādaži
“Vējupe 12B” , Ādaži Vējavas iela 38, Ādaži
“Vējupe 5-2” , Ādaži Vējavas iela 40, Ādaži
“Vējupe 3” , Ādaži Vējavas iela 42, Ādaži
Vējupe 3” – 1, Ādaži Vējavas iela 42-1, Ādaži
Vējupe 3” – 2, Ādaži Vējavas iela 42-2, Ādaži
“Vējupe 10” , Ādaži Vējavas iela 44, Ādaži
“Vējupe 8” , Ādaži Vējavas iela 46, Ādaži
“Vējupe 1” , Ādaži Vējavas iela 48, Ādaži
“Vējupe 6” , Ādaži Vējavas iela 50, Ādaži
“Vējupe 6-2” , Ādaži Vējavas iela 52, Ādaži
“Vējupe 4” , Ādaži Vējavas iela 54, Ādaži
“Vējupe 2” , Ādaži Vējavas iela 56, Ādaži
“Vējupe 20” , Ādaži Vējavas iela 58, Ādaži
“Vējupe 22” , Ādaži Vējavas iela 60, Ādaži
“Vējupe 22” -1, Ādaži Vējavas iela 60-1, Ādaži
“Vējupe 22” -2, Ādaži Vējavas iela 60-2, Ādaži
“Vējupe 21” , Ādaži Vējavas iela 62, Ādaži
“Vējupe 19” , Ādaži Vējavas iela 64, Ādaži
“Vējupe 17” , Ādaži Vējavas iela 66, Ādaži
“Titas” , Ādaži Vējavas iela 70, Ādaži
“Dāboliņi” , Ādaži Vējavas iela 78, Ādaži
“Vējupe 11”, Ādaži Ziediņu iela 3, Ādaži
“Vējupe 5-1” , Ādaži Ziediņu iela 9, Ādaži
“Vējupe 1” , Ādaži Ziediņu iela 15, Ādaži
“Ziediņi” , Ādaži Ziediņu iela 17, Ādaži

 

22.10.2020 Nr. BV/7-5-1/20/39 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adrešu maiņu objektiem Garkalnes ciemā”.  
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Garkalni”, Garkalne Ozolu ceļš 1, Garkalne
zemes vienība 80440120426 Sienāžu iela 1, Garkalne
“Garkalnes katlu māja”, Garkalne Sienāžu iela 2, Garkalne
“Garkalnes attīrīšanas ietaises”, Garkalne Sienāžu iela 16, Garkalne
“Mežkalni”, Garkalne Ozolu ceļš 2, Garkalne
“Ozoli”, Garkalne Ozolu ceļš 12, Garkalne
zemes vienība 80440120158 Ozolu ceļš 7, Garkalne
“Ozoli 5”, Garkalne Ozolu ceļš 9, Garkalne
zemes vienība 80440120163 Ozolu ceļš 11, Garkalne
zemes vienība 80440120164 Ozolu ceļš 13, Garkalne
zemes vienība 80440120165 Ozolu ceļš 15, Garkalne
zemes vienība 80440120166 Ozolu ceļš 17, Garkalne
“Ozoli 12”, Garkalne Ozolu ceļš 21, Garkalne
“Ozoli 13”, Garkalne Ozolu ceļš 23, Garkalne

 

17.12.2020 Nr. BV/7-5-1/20/48 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adrešu maiņu objektiem Eimuru, Birznieku un Stapriņu ciemos”
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Kalna Dalderi”, Birznieki Kreiļu iela 1, Eimuri
“Trenči”, Eimuri Kreiļu iela 3, Eimuri
“Eimurkalni”, Eimuri Kreiļu iela 5, Eimuri
“Eimuri”, Eimuri Kreiļu iela 7, Eimuri
dzīvokļi dzīvokļi
“Eimuri” – 1 , Eimuri Kreiļu iela 7 – 1, Eimuri
“Eimuri” – 2 , Eimuri Kreiļu iela 7 – 2, Eimuri
“Eimuri” – 3 , Eimuri Kreiļu iela 7 – 3, Eimuri
“Eimuri” – 4 , Eimuri Kreiļu iela 7 – 4, Eimuri
“Briljantu ceļš 9”, Eimuri Kreiļu iela 9, Eimuri
“Briljantu ceļš 11”, Eimuri Kreiļu iela 11, Eimuri
“Briljanti 2”, Eimuri Kreiļu iela 15, Eimuri
“Andari”, Eimuri Kreiļu iela 17, Eimuri
“Graudi”, Eimuri Dzīļu iela 1, Eimuri
“Silavijas”, Eimuri Kreiļu iela 8, Eimuri
“Daces”, Eimuri Kreiļu iela 10, Eimuri
“Vējiņi 1”, Kreiļu iela 14, Eimuri
 ēkām 80440030146001, 80440030146002, 80440030146003
“Zaļgani”, Eimuri Briljantu iela 1, Eimuri
“Ailes”, Eimuri Briljantu iela 5, Eimuri
“Bruģi”, Eimuri Briljantu iela 9, Eimuri
“Drunkas 2”, Eimuri Briljantu iela 11, Eimuri
“Jaundzintari”, Eimuri Briljantu iela 2, Eimuri
“Voleri”, Eimuri Briljantu iela 6, Eimuri
ēkas “Briljanti”, Eimuri un  ēkas “Vējiņi”, Eimuri, uz zemes vienības 80440030407 Briljantu iela 8, Eimuri
ēkai “TA 1252”, Eimuri Briljantu iela 10, Eimuri

 

Birznieki 31.08.2020 lēmums nr. BV/7-5-1/20/33

Maināmo adrešu saraksts

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
Namiķu iela 3, Birznieki Namiķu iela 2, Birznieki
Namiķu iela 1, Birznieki Namiķu iela 4, Birznieki
“Kantnieki”, Birznieki Namiķu iela 1, Birznieki
“Pīpenes”, Birznieki Strautnieku ceļš 1, Birznieki
Strautnieku ceļš 1, Birznieki Strautnieku ceļš 5, Birznieki
Strautnieku ceļš 3, Birznieki Strautnieku ceļš 9, Birznieki
“Graviņas”, Birznieki Strautnieku ceļš 11, Birznieki
Mārpuķītes”, Birznieki Strautnieku ceļš 4, Birznieki
“Birzes”, Birznieki Strautnieku ceļš 8, Birznieki
Zemes vienība 80440040076 Strautnieku ceļš 14, Birznieki
Dīķi”, Birznieki Strautnieku ceļš 16, Birznieki
Strautnieku ceļš 14, Birznieki Strautnieku ceļš 20, Birznieki
“Māras”, Birznieki Strautnieku ceļš 22, Birznieki
Kokles iela 1, Birznieki Strautnieku ceļš 24, Birznieki

Zemes vienība

80440040344

Kokles iela 4, Birznieki
“Rēzijas”, Birznieki Dīķīšu iela 6, Birznieki
Dīķīši”, Birznieki Dīķīšu iela 3, Birznieki
“Birznieki 2”, Birznieki Birznieku iela 16, Birznieki
“Birznieki”, Birznieki Birznieku iela 14, Birznieki
“Robežnieki”, Birznieki Birznieku iela 10, Birznieki
Meristēmas”, Birznieki Birznieku iela 8, Birznieki
“Kristāli”, Birznieki Birznieku iela 4, Birznieki
Pumpuru iela 2, Birznieki Birznieku iela 2, Birznieki
Birznieku iela 30A, Birznieki Birznieku iela 1, Birznieki
Birznieku iela 30, Birznieki Birznieku iela 3, Birznieki
Birznieku iela 28, Birznieki Birznieku iela 5, Birznieki
Birznieku iela 26, Birznieki Birznieku iela 7, Birznieki
Čakstiņi”, Birznieki Birznieku iela 9, Birznieki
Gārņi”, Birznieki Birznieku iela 15, Birznieki
Mazbirzes”, Birznieki Birznieku iela 17, Birznieki
Birznieku iela 14, Birznieki Birznieku iela 21, Birznieki
Birznieku iela 12, Birznieki Birznieku iela 23, Birznieki
Birznieku iela 10, Birznieki Birznieku iela 25, Birznieki
Birznieku iela 8, Birznieki Birznieku iela 27, Birznieki

 

26.10.2020 Nr. BV/7-5-1/20/41 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adrešu maiņu objektiem Ataru un Stapriņu ciemos”.
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Lejasattari”,  Atari Bukultu iela 9
“Viļņi” Bukultu iela 11
“Mazattari” Bukultu iela 15
“Attari 2” Bukultu iela 19
“Vilciņi” Bukultu iela 21
“Silgaiļi” Bukultu iela 25
“Vaļi” Bukultu iela 29
“Piekalnes” Bukultu iela 31
“Ezergali” Bukultu iela 33
“Mikusoni” Ataru ceļš 18
“Dārznieki” Dārznieku iela 5
“Mēnessgaismas” Ataru ceļš 42
“Ezerkrāces” Ataru ceļš 3
“Mežattari” Ataru ceļš 5
“Ezerkurši” Ataru ceļš 7
“Kurši” Ataru ceļš 9
“Kurši A” Ataru ceļš 11
“Kurši A” Ataru ceļš 11
“Jaunatari” Ataru ceļš 15
“Kalnatari” Ataru ceļš 19
“Dižatari” Ataru ceļš 21
“Kaķīši” Ataru ceļš 23
“Vītolkalni” Ataru ceļš 25
“Zeltavoti” Ataru ceļš 27
ēkai ar kadastra apzīmējumu 80440090072002 Ataru ceļš 29
“Suitiņi” Ataru ceļš 31

Stapriņi 31.08.2020 Ādažu novada būvvaldes lēmums BV/7-5-1/20/32

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese

“Lielstapriņi”, Stapriņi

dzīvokļi:

“Lielstapriņi”-1, Stapriņi

“Lielstapriņi”-2, Stapriņi

“Lielstapriņi”-3, Stapriņi

Lielstapriņu iela 1, Stapriņi

dzīvokļi:

Lielstapriņu iela 1-1, Stapriņi

Lielstapriņu iela 1-2, Stapriņi

Lielstapriņu iela 1-3, Stapriņi

Zemes vienība 80440070475 Lielstapriņu iela 23, Stapriņi
“Stapriņi”, Stapriņi Lielstapriņu iela 2, Stapriņi
Zemes vienība 80440030075 Mazsstapriņu iela 5, Stapriņi
“Mežstapriņi”, Stapriņi Lielstapriņu iela 16, Stapriņi
Stabijas”, Stapriņi Mazstapriņu iela 1, Stapriņi
“Skudras”, Stapriņi Mazstapriņu iela 3, Stapriņi
“Dūnas”, Stapriņi Mazstapriņu iela 7, Stapriņi
“Skaras”, Stapriņi Mazstapriņu iela 13B, Stapriņi
“Silavas”, Stapriņi –          (adrese tiek likvidēta)
Zemes vienība 80440100040 Vaivariņu iela 6, Stapriņi
“Dumpurnieki”, Stapriņi Vaivariņu iela 9, Stapriņi
Zemes vienība 80440100039 Vaivariņu iela 11, Stapriņi
“Lazdukalni”, Stapriņi Viršu iela 17, Stapriņi

 

31.08.2020 Ādažu novada būvvaldes lēmums BV/7-5-1/20/32

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
 “Liepziedi Inču iela 1
“Bezdelīgas” Inču iela 9
Mazziemeļbullas Inču iela 13
Ziemeļbullas Inču iela 15
Inču iela 1 Inču iela 19
Inču iela 3 Inču iela 21

Inču iela 5

dzīvokļi

Inču iela 5-1

Inču iela 5-2

Inču iela 23

dzīvokļi

Inču iela 23-1

Inču iela 23-2

Inču iela 7 Inču iela 25
Vidus iela 2 Inču iela 27
Inču iela 9       Inču iela 29
“Dzirkstes” Inču iela 33
Zeltītes Inču iela 47
“Mazbullas” Inču iela 8
“Ināras” Inču iela 14
Ceplīši Inču iela 18
“Līdakas” Inču iela 28
“Vimbas” Inču iela 30
Akmentiņi Inču iela 32
“Lauvas” Inču iela 36
“Bebri” Inču iela 40
Inču iela 2 Inču iela 46
Inču iela 4 Inču iela 50
Inču iela 6 Inču iela 54
“Inči” Inču iela 66
Inču iela 14 Inču iela 62
Inčulejas Inču iela 68
“Mazputniņi” Inču iela 72
Līgotnes Inču iela 76
Rīdzēni Inču iela 78
Miglas Inču iela 80
“Jaunindrāni” Inču iela 86
“Griguļi” Liliju iela 5
“Mājas” Dāliju iela 1
“Liānas” Liliju iela 12
Annas Vidus iela 12

 

Kadaga, 01.07.2020, lēmums Nr. BV/7-5-1/20/25

Iepriekšēja adrese Jaunā adrese   Iepriekšēja adrese Jaunā adrese
“Čiekuriņi Brūkleņu iela 2   “Dūjas” Melleņu iela 8
“Vēji” Brūkleņu iela 4 “Ālīši” Melleņu iela 10
“Līcīši” Brūkleņu iela 6 Bērzu gatve 29 Melleņu iela 7
Brūkleņu iela 2A Brūkleņu iela 8 “Makši” Melleņu iela 9
Brūkleņu iela 4A Brūkleņu iela 10 “Upeskrasti” Melleņu iela 11
Brūkleņu iela 2 Brūkleņu iela 5 “Upeslīči” Melleņu iela 15
Bērzu gatve 33 Brūkleņu iela 7  

“Celmiņi”

“Oškalni”  (ēkas ar kadastra apzīmējumiem 80440020299002 un

80440020299003

Melleņu iela 17
Brūkleņu iela 4 Brūkleņu iela 9 “Oškalni Melleņu iela 19
Brūkleņu iela 8 Brūkleņu iela 11 “Ozolzīles Melleņu iela 21
Jāņogu iela 33 Melleņu iela 4 “Priednieki” Jāņogu iela 10
Bērzu gatve 34 Melleņu iela 6 Lāceņu iela 10/12 , Lāceņu iela 10 ,

Kadaga, 20.05.2020 Lēmums BV/7-5-1/20/17 

“Kadaga 10A”, Kadaga Elīzes iela 6, Kadaga
“Kadagas katlu māja”, Kadaga Elīzes iela 10, Kadaga

 

%0

Baltezers, 01.07.2020 Nr. BV/7-5-1/20/24  “Par ielas nosaukumu “Tallinas šoseja” un adrešu maiņu objektiem pie Tallinas šosejas Baltezerā”.
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese (pāra numuri)
“Jaunkaijas” zemes vienībai un ēkām 8044 013 0183 001, 80440130183006 Tallinas šoseja 20
“Jaunkaijas” ēkām  80440130183002 80440130183003  80440130183004 80440130183005 Tallinas šoseja 22
“Ielejas” zemes vienībai 80440130084  un ēkām 8044  013 0084 003,80440130084004 Tallinas šoseja 24
“Ielejas” ēkām 8044 013 0084 001, 8044 013 0084 002,8044 013 0084 005 Tallinas šoseja 26
“Granītas” Tallinas šoseja 28
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese (pāra numuri)
“Auri” Tallinas šoseja 30
“Ievas” Tallinas šoseja 32
“Ezerviļņi” Tallinas šoseja 36
“Ezerlīči” Tallinas šoseja 38
***”Zviedri” ***Tallinas šoseja 40
“Vizmas” Tallinas šoseja 42
“Gulbīši” Tallinas šoseja 46
*** “Norīši” *** Tallinas šoseja 48
“Ventiņi” Tallinas šoseja 50
“Eglītes” Tallinas šoseja 52
***Zemes vienība 80440130030 ***Tallinas šoseja 54
“Mežnoras” Tallinas šoseja 56
“Pīlādži” Tallinas šoseja 58
*** “Sauleskalni” *** Tallinas šoseja 60
“Mārītes” Tallinas šoseja 62
“Vecšalkas” Tallinas šoseja 64
dzīvokļi dzīvokļi
“Vecšalkas”-1 Tallinas šoseja 64-1
“Vecšalkas”-2 Tallinas šoseja 64-2
*** “Ezeršalkas” *** Tallinas šoseja 66
“Tīrkalni” Tallinas šoseja 68
 ***Zemes vienība 80440130066 ***Tallinas šoseja 70
“Baltiņi” Tallinas šoseja 72
***”Jasmīni” ***Tallinas šoseja 74
“Taubes” Tallinas šoseja 76
“Drandes” Tallinas šoseja 80
“Alfrēdas” Tallinas šoseja 82
“Forelītes” Tallinas šoseja 84
“Salnas” Tallinas šoseja 86
“Krūmiņi” Tallinas šoseja 88
“Mierkalni” Tallinas šoseja 90
***”Vējrozes” ***Tallinas šoseja 92
Iepriekšēja adrese Jaunā adrese (nepāra numuri)
” Ataugas” Tallinas šoseja 17
  dzīvokļi dzīvokļi
“Ataugas”-1 Tallinas šoseja 17- 1
“Ataugas”-2 Tallinas šoseja 17-2
“Kalnsētas” zemes vienība un ēkas 80440130157 80440130157001 80440130157007 Tallinas šoseja 25
ēkas “Kalnsētas A” 80440130157002 80440130157008 Tallinas šoseja 23
“Helēnas” Tallinas šoseja 27
“Romaņi” Tallinas šoseja 29