Ādažu vidusskolas pedagogi uzlabojuši prasmes un profesionālo kompetenci Erasmus+ projekta ietvaros

25.01.2023.

Ādažu vidusskolā no 2020. līdz 2023.gadam risinās Erasmus+ projekta nr. 2020-1-LV01-KA101-077140 “Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz nākotni” aktivitātes un mācību braucieni. Projekta kopējais finansējums līdz šim ir devis iespēju 12 skolas pedagogiem uzlabot savas profesionālās zināšanas un prasmes vairākās jomās- iekļaujošā izglītība, neformālās mācību formas un metodes, projektu un starptautiskā skolas darbība, CLIL metodes svešvalodu stundās, vispārējā svešvalodu prasmju uzlabošana (angļu valoda), digitālie rīki un  to izmantošana mācību procesā, skolēnu savstarpējās attiecības un konfliktu novēršanas tehnikas, inovatīvas mācību metodes un formas mācību procesā.

7 dažādās kursu programmās ĀVS pedagogi ir uzlabojuši savas prasmes un profesionālās kompetences strādāt izaicinājumiem bagātajā 21.gadsimta mācību procesā. Viennozīmīgi, šie dažādie kursi ir bijuši arī personīgo attīstību veicinoši un pavēruši daudz plašāku skatījumu uz globālām norisēm ne tikai izglītības pasaulē, bet arī dzīvē kopumā. Kursu laikā ir satikti daudzi pedagogi no citām Eiropas valstīm, ir nodibināti vērtīgi  kontakti, ar kuriem nākotnē varētu veidoties profesionāla sadarbība skolu sektorā.

Neapšaubāmi, lai piedalītos jebkura veida pasākumos vai kursos ārvalstīs būtisks faktors ir svešvalodas pārzināšana, spēja brīvi komunicēt, saprast tēmas, kuras kursu ietvaros pārsvarā nav tikai vienkārša sarunvaloda. Visi pedagogi, kuri ir piedalījušies līdz šim notikušajos kursos, brīvi pārvalda angļu valodu un spēj kvalitatīvi iekļauties kursu pasākumos. Jāatzīmē, ka divas no notikušajām mobilitātēm bija īpaši paredzētas pedagogu angļu valodas prasmju uzlabošanai, ko izmantoja mūzikas un latviešu valodas un literatūras pedagogi – līdz šim skolā pilnībā nebūdamas saistītas ar šo svešvalodu, tomēr atzīstot, ka ikdienas darbā, gatavojoties stundām nereti daudzi interesanti materiāli ir pieejami angliski, līdz ar to gan šādu, gan arī personisku iemeslu dēļ vēlme aktīvi mācīties tika realizēta 12 dienu garumā Maltas institūtā. Tie dalībnieki, kuri vēlējās pilnveidot angļu valodas zināšanas un prasmes vairāku nedēļu garumā tepat Ādažu vidusskolā, varēja šo darīt ar brīnišķīgu angļu valodas pasniedzēju Vitu Valdmani, ar kuru sadarbība notika jau otro reizi.

Šis projekts vēl nav pilnībā noslēdzies, un turpināsies rezultātu izplatīšanas pasākumi un, izvērtējot piešķirtās finanšu iespējas, plānots vēl papildus kursu/mācību brauciens. Pedagogu iegūtās zināšanas, prasmes un iespaidi paliks visam mūžam un noteikti gan uzlabos šo skolotāju profesionālo darbību, gan būs devis būtisku ieguldījumu viņu personīgajā izaugsmē.

 

Linda Kalniņa, angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore