Ādažu vidusskolas jaunais direktors Česlavs Batņa Ādažu vidusskolu vēlas izveidot par labāko skolu Latvijā

13.08.2019.

 

13.augustā domes ārkārtas sēdē tika skatīts jautājums par Ādažu vidusskolas direktora iecelšanu amatā. Jautājuma skatīšana ārkārtas sēdē bija nepieciešama, lai iespējami ātri jaunais direktors varētu sākt pildīt savus darba pienākumus Ādažu vidusskolā.

Direktora amata pretendentu atlasei pašvaldība rīkoja atklātu konkursu, kam pieteicās 26 pretendenti. Konkurss notika vairākās kārtās, un no 4 labākajiem pretendentiem visaugstāko punktu skaitu konkursa komisija piešķīra Česlavam Batņam.

Komisijas un domes ieskatā Česlavam Batņam ir teicama profesionālā kompetence un praktiskā darba pieredze, jo līdz šim Česlavs Batņa vadījis Ikšķiles vidusskolu un Valles vidusskolu Vecumnieku novadā. Česlavs Batņa absolvējis Latvijas Mūzikas akadēmijas Kordiriģēšanas nodaļu, iegūstot profesionālo maģistra grādu mūzikā, ieguvis maģistra grādu skolvadībā, absolvējot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, kā arī absolvējis Latvijas Biznesa koledžu.

Ādažu vidusskola ir otra lielākā skola valstī. Iepriekšējā mācību gadā tajā mācījās 1506 skolēni, un mācību darbu tajā nodrošināja 125 skolotāji. Ņemot vērā, ka Ādažu vidusskolas ēka bija pārpildīta, tā tika paplašināta, šā gada jūlijā ekspluatācijā pieņemot jauno Ādažu sākumskolu ar 32 klašu telpām.

Pēc iecelšanas jaunajā amatā kā lielāko izaicinājumu Česlavs Batņa minēja jaunā mācību satura ieviešanu tik lielā skolā kā Ādažu vidusskola, jo pašos pamatos jaunais mācību saturs tiek balstīts uz individuālu pieeju skolēnam. “Izglītības iestādēs, kurās ir liels audzēkņu skaits klasē, pedagogam tas ir liels izaicinājums. Liela uzmanība būs jāpievērš gan pedagogu un atbalsta personāla darba plānošanai, gan to apmācībai,” uzskata Česlavs Batņa. Viņš atzīst, ka īpašs izaicinājums būs arī organizatoriskais darbs, lai panāktu vienotu skolas darbību divās atsevišķās ēkās. Česlavs Batņa Ādažu vidusskolu redz kā reprezentatīvu, prestižu un atklātu iestādi, kas piedāvā kvalitatīvu izglītības programmu spektru, nodrošinot ne tikai vispārējo izglītību, bet arī intelektuālu un praktisku interešu un neformālās izglītības programmu piedāvājumu ar dažādām, vispusīgām un kvalitatīvām iemaņām. “Mana ambīcija ir Ādažu vidusskolā ieviest tādus jauninājumus, lai par tiem runātu visā Latvijā. Mans mērķis – padarīt Ādažu vidusskolu par  top skolu Latvijā!” pauž Česlavs Batņa.

Foto no direktora iecelšanas amatā ŠEIT