Ādažu vidusskola aicina darbā astronomijas pulciņa vadītāju, pedagoga palīgu un matemātikas skolotāju

21.01.2020.

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz interešu izglītības pedagoga (astronomija) amata vakanci

Informācija par amata vakanci:
• darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
• darba laiks: līdz 15 stundām nedēļā;
• darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā);
• darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās.

Būtiskākie darba pienākumi:
• pildīt interešu izglītības skolotāja pienākumos, vadot astronomijas interešu izglītības programmu;
• veikt grupu darbu ar skolēniem, lai radītu viņos motivāciju iegūt jaunas zināšanas un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
• sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte;
• prast plānot un organizēt savu darbu.
Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „ Interešu izglītības pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 31. janvārim (ieskaitot):
• uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
• pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
• iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610
Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz pedagoga palīga amata vakanci

Informācija par pedagoga palīga amata vakanci:
• darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
• darba laiks: 30 stundas nedēļā (5.dienas);
• darba alga: 940 EUR/mēnesī (bruto);
• darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās.

Būtiskākie darba pienākumi:
• sniegt atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām vai traucējumiem;
• veikt pedagoga asistenta pienākumus mācību stundās;
• veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
• skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi).

Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
• augsta atbildības sajūta, precizitāte;
• prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Pedagoga palīga amata vakancei” līdz 2020.gada 31. janvārim (ieskaitot):
• uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
• pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
• iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610
Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz matemātikas pedagoga amata vakanci

Informācija par matemātikas pedagoga amata vakanci:
• darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
• darba laiks: 40 stundas nedēļā;
• darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā);
• darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās.

Būtiskākie darba pienākumi:
• pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas*;
• veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
• skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
• sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Pastāv iespēja papildus matemātikas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu

Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
• augsta atbildības sajūta, precizitāte;
• prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „ Matemātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 31. janvārim (ieskaitot):
• uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
• pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
• iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610
Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa