“Ādažu Ūdens” iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tarifa projektu

18.07.2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 40003929148, juridiskā adrese – Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, 2019. gada 15. jūlijā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
 Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,87 1,10 +26,4%
 Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,18 1,49 +26,3%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar darbaspēka, nolietojuma, energoresursu izmaksu pieaugumu, kurš vairs nav nosedzams ar esošajiem uzņēmuma darbības apjomiem.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var  SIA “Ādažu Ūdens” telpās darba dienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 laika periodā no 2019. gada 18. jūlija līdz 2019. gada 6. augustam. Pirms apmeklējuma iepriekš ir jāsazinās ar SIA “Ādažu Ūdens” valdes locekli Aivaru Dunduru, tālr.: 67996581.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt, pa pastu nosūtot tos uz SIA “Ādažu Ūdens” juridisko adresi vai arī pa e-pastu udensadazi@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis“.