Ādažu pašvaldības policija atgādina, ka atrašanās uz ledus atkušņa laikā var būt bīstama!

13.03.2018.

Vietas, kur ledus vienmēr būs plānāks:

  • Upju sašaurinājumi. Upju sašaurinājumos veidojas caurtece, palielinās ūdens tecējuma ātrums un siltais ūdens upju dibenā sajaucās ar pārējo ūdeni un paceļas augšpusē, tāpēc šajā vietā ledus ir vienmēr plānāks.
  • Zem tiltiem. Zem tiltiem ledus vienmēr ir plānāks gaisa cirkulācijas un straujākas caurteces dēļ.
  • Pie krastiem. Dabīgo ūdens svārstību rezultātā, kā arī, kūstot ledum un sniegam, ledus tiek atrauts no krastiem. Arī tumšais pamats sekmē ātrāku kušanu.
  • Pie krastiem, apaugušiem ar niedrēm. Pie krastiem, kas apauguši ar niedrēm, ledus vienmēr ir trauslāks un neizturīgāks.
  • Zem ledus tumši priekšmeti. Ledus šādās vietās būs plānāks.
  • Kanalizācijas, strauta ieteku vietās. Ledus vienmēr ir plānāks kanalizācijas ūdeņu ieteku vietās to augstākas temperatūras dēļ un strautu ieteku vietās- straujas ūdens kustības dēļ.
  • Vietas ar zemūdens izciļņiem. Ledus ir plānāks vietās ar zemūdens izciļņiem straujas ūdens kustības dēļ šajās vietās.
  • “Auksto avotu” vietās. Ziemas periodā, kad ūdenskrātuvēs ūdens temperatūra zem ledus kārtas ir ap 0 ºC, “aukstie avoti” saglabā savu konstanto temperatūru – ap + 8 ºC, līdz ar to šajā situācijā tie kļūst par “siltajiem” un virs tiem ledus ir plānāks.
  • Citās vietās (platu upju grīvās, krauju nogāzēs, pie muliņiem, zemesragu tuvumā, āliņģu vietās, upēs ar spēcīgu straumi).
  • Kuģu ceļos. Kuģu ceļos ziemas periodā ledus ir neizturīgāks un plānāks, jo kuģošanas laikā tas bieži tiek salauzts.

ATCERIETIES!

Ja ielūsti, skaļi sauc palīgā!

Ja redzi kādu ledū ielūzušo – nekavējoties zvani “112”!

Vienīgais, kā vari palīdzēt ielūzušajam, krastā esot līdz glābēju ierašanās brīdim, apmēram no 2-5m attāluma pamest auklu, virvē sasietus apģērba gabalus, garu koku.

Ja ielūstot no ūdens uz ledus izdodas izkļūt paša spēkiem, attālinies no bīstamās vietas, guļus veļoties pa ledu, tālāk rāpus virzoties līdz krastam.

Ielūstot, lai cik grūti tas būtu, jācenšas saglabāt miers, nostabilizēt elpošana un pēc iespējas mazāk kustēties līdz glābēju ierašanās brīdim.

Ādažu pašvaldības policija