Ādažu novads ir iekļauts TOP 10 kā investīcijām draudzīgākā pašvaldība Latvijā

12.11.2018.

2018.gada 7.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norisinājās Latvijas Biznesa savienības organizētā II “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” indeksa atvēršana.

Par investīcijām draudzīgāko pašvaldību 21 reģionālas nozīmes attīstības centru grupā atzīts Aizkraukles novads, savukārt 89 vietējās nozīmes attīstības centru grupā – Mārupes novads. Republikas pilsētu grupā par uzvarētāju jau otro gadu atzīta Ventspils pilsēta.

Indekss apliecina, ka novados ar reģionālas nozīmes attīstības centru un novados ar vietējas nozīmes attīstības centru, tiek īstenots plašs atbalsta pasākumu klāsts uzņēmējdarbības sekmēšanai, kas ir specifiski pielāgots tieši konkrētās pašvaldības situācijai un uzņēmēju vajadzībām. Iepriekš minēto pašvaldību grupās redzams, ka liela nozīme ir arī sadarbībai – vietējā un reģionālā līmenī, iesaistoties dažādās aktivitātēs ar uzņēmējdarbību saistītām institūcijām, lai stiprinātu pašvaldības uzņēmēju konkurētspēju un atpazīstamību.

Investīcijām draudzīga pašvaldība indeksa aprēķināšana tika izmantota metodoloģija: 

Metodikas I daļa. Statistika par 2017.gadu šādos rādītājos (40% īpatsvars indeksā; SIA ‘’Lursoft’’ aprēķini):

  • Aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem
  • Darbinieku skaits novada uzņēmumos pret iedzīvotāju skaitu (2016.gada dati), (%)
  • Kopējais apgrozījums (2017.gada dati; tūkst. EUR) uz 1000 iedzīvotājiem
  • Kopējā peļņa (2017.gada dati; tūkst. EUR) uz 1000 iedzīvotājiem
  • Uzņēmuma ienākuma nodoklis (2017.gada dati) uz 1000 iedzīvotājiem
    Minētie statistikas rādītāji izvēlēti, lai kodolīgā veidā atspoguļotu gan uzņēmēju sekmes, gan arī novērtētu uzņēmēju pozitīvo devumu pašvaldībai un sabiedrībai. Indeksā netiek ietverti valsts un pašvaldību uzņēmumi, to finanšu rādītāji.

Pēc Lursoft datiem Ādaži ierindojas 9.vietā kā investīcijām draudzīgākā pašvaldība Latvijā no visām pilsētām un novadiem.

Metodikas II daļa. Plānošanas reģionu novērtējums/nominācija, kur izvērtētas pašvaldību organizētās aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai un investīcijām draudzīgas vides izveidē (60% īpatsvars indeksā).

Metodikas III daļa. Kvalitatīvo datu rezultātu reitings un kvantitatīvo datu rezultātu reitings tiek apkopots, izmantojot, svērto reitinga vidējā rādītāja metodi (weighted average of raitings).

Indekss tiek veidots Latvijas Biznesa savienības iniciatīvas ‘’Atbalsti mazo biznesu’’ ietvaros, kas apvieno vairāk kā 5600 uzņēmumu, kas ir turpat viena desmitā daļa no Latvijas aktīvajiem uzņēmumiem. Iniciatīvu ‘’Atbalsti mazo biznesu!’’ un Mazā biznesa dienu atbalsta Latvijas pašvaldības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un ‘’Lursoft’’.

 

Avots: Latvijas Biznesa savienība