Ādažu novadā veidos VUGD pagaidu depo

13.09.2021.

2022. gadā plānots uzsākt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) depo izbūvi Kadagas ciemā, taču, lai steidzami rastu risinājumu ugunsdzēsības pakalpojumu uzlabošanai līdz brīdim, kad darbību uzsāks jaunais depo, panākta vienošanās ar VUGD par vienas aprīkotas ugunsdzēsības automašīnas un personāla izvietošanu Ādažos. Ādažu novada pašvaldības dome lēmusi par VUGD pagaidu depo izveidi pašvaldībai piederošajās telpās Pirmajā ielā 42, tai skaitā vietu angārā, kas nepieciešama ugunsdzēsības automašīnas novietošanai. Šobrīd Pirmajā ielā atrodas Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa (SID). Šovasar Ādažu ciemā pilnībā vai daļēja nodega trīs dzīvojamās ēkas, ko varēja saglabāt, ja ugunsgrēku dzēšana tiktu sākta ātrāk. Tuvākie VUGD depo atrodas Saulkrastos un Rīgā, līdz ar to ugunsdzēsēju nokļūšana līdz Ādažiem ir laikietilpīga un novēlota. VUGD brigādes ierašanās notikuma vietā vidēji aizņēma 30-40 minūtes. Vairāku gadu garumā novada pašvaldība rūpīgi strādājusi pie tā, lai sadarbībā ar Iekšlietu un Aizsardzības ministrijām vienotos par VUGD depo izveidi. Telpu remontdarbu izmaksas, pielāgojot tās VUGD vajadzībām, ir aptuveni 85 000 eiro. Ņemot vērā, ka minētā summa nav SID 2021. gada budžeta tāmē, nolemts pārdot pašvaldības īpašumus Gaujas ielā 41 un 43 Ādažos, kā arī Kāpas ielā 22 Kadagā, ieņēmumus no pārdošanas novirzot minētajam mērķim.