Ādažu novada peldbaseini iedzīvotājiem būs pieejami arī turpmāk  

14.01.2022.

Neskatoties uz strauji pieaugošo dabasgāzes un elektroenerģijas cenu kāpumu, tādējādi arī izmaksu pieaugumu, Ādažu novada pašvaldība nolēmusi saglabāt pieejamību visiem novada peldbaseiniem un atstāt tos atvērtus arī turpmāk.   

Energoresursu cenas pieaugums Ādažu novada pašvaldībai un tās iestādēm 2021. gadā radīja ļoti nozīmīgu izmaksu pieaugumu apkures, ielu apgaismojuma un citās izdevumu pozīcijās, ko izdevās apmaksāt uz pašvaldības citu izdevumu ekonomijas rēķina, galvenokārt tāpēc, ka pašvaldība bija paredzējusi veikt un apmaksāt vairākas ieceres, taču to realizācija nebija iespējama valstī noteikto “Covid-19” izplatības ierobežojumu dēļ.

Šobrīd baseinu noslogotība ir relatīvi neliela, ko negatīvi ietekmējusi pandēmija un ārkārtējā situācija,  taču pašreizējās to uzturēšanas izmaksas ir nevis samazinājušās, bet strauji pieaugušas. 2021. gada laikā pašvaldības izdevumi par dabasgāzi palielinājās vairāk nekā trīs reizes, par elektroenerģiju – divas reizes, un atsevišķos gadījumos pat vairāk.

Skatot lēmumu par iespējamu pašvaldības iestāžu peldbaseinu slēgšanu, domes deputāti saņēma vairākus iedzīvotāju priekšlikumus un lūgumus par baseinu pieejamības saglabāšanu, vienlaikus pārskatot maksu par to izmantošanu izmaksu un zaudējumu mazināšanai. Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” tika veikta vecāku aptauja, kurā 89% respondentu piekrita maksas paaugstināšanai.

Atbildīgo iestāžu pārstāvjiem uzdots sagatavot cenrāžu izmaiņas, par kuru apstiprināšanu tiks lemts domes sēdē.

Novadā ir četri baseini – Ādažu novada sporta centra peldbaseins, kā arī baseini trijās pirmsskolas izglītības iestādēs Carnikavā (PII “Riekstiņš”), Ādažos (PII “Strautiņš”) un Kadagā (PII “Mežavēji”). Šie peldbaseini paliks atvērti arī turpmāk, taču situāciju var ietekmēt epidemioloģiskie rādītāji un tiem sekojošie valdības lēmumi.

Deputāti arī uzdeva Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļai jūnijā ziņot domei par jaunu peldbaseina grafiku un treneru pieejamību, lai arī Carnikavas pamatskolas skolēni nākotnē varētu apgūt peldētprasmi Ādažu Sporta centra baseinā.