Ādažu novada pašvaldības Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā uz nenoteiktu laiku

12.10.2021.

Kadagas bērnudārzs “Mežavēji” aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā.

Prasības pretendentam:

 • augstākā – akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst Izglītības likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • vēlama 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības jomā;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja publiski uzstāties un pamatot pieņemtos lēmumus;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un likumiskos pārstāvjus;
 • vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošinot viņiem metodisko palīdzību;
 • piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • informēt pedagogus par profesionālās pilnveides iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu kvalifikācijas celšanu;
 • popularizēt pedagogu darba pieredzi un stimulēt pedagogus radošai un pētnieciskai darbībai;
 • nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt likumisko pārstāvju informēšanu par izglītojamo sasniegumiem un problēmām;
 • rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
 • pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • strādāt ar Valsts Izglītības Informācijas Sistēmas datu bāzi;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • pieredze vadošā darbā pirmsskolas izglītības iestādē

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • darba laiks 40 stundas nedēļā;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 1497,00, profesiju klasifikatora kods 1345 04;

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli līdz 29. oktobrim sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads LV-2164. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.