TE IR DARBS: Aicina darbā pašvaldības izpilddirektora vietnieku

14.12.2021.

Aicinām darbā pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieku, kurš spētu veiksmīgi vadīt komandu un dot ieguldījumu Ādažu novada attīstībai.

Izpilddirektora vietnieka galvenie amata pienākumi:

 • vadīt un pārraudzīt saimnieciska rakstura darbu jomu pašvaldībā;
 • koordinēt un kontrolēt padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu un to vadītāju darbu (padotībā ir pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”, Ādažu novada būvvalde, pārraudzībā – Attīstības un projektu nodaļa, Teritorijas plānošanas nodaļa, Infrastruktūras un vides nodaļa, kā arī Nekustamā īpašuma nodaļa);
 • organizēt domes lēmumu, saistošo noteikumu, kā arī pašvaldības vadības rīkojumu izpildi amata atbildības jomās;
 • pārraudzīt pašvaldības attīstības politikas un teritorijas plānojuma projekta izstrādāšanu;
 • pārraudzīt nozīmīgāko pašvaldības investīciju projektu realizāciju;
 • nodrošināt pašvaldības saimniecisko darbu, investīciju projektu, attīstības uzdevumu, teritorijas plānošanas nosacījumu un būvniecības jomas harmonizāciju;
 • veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos iekšējos un ārējos normatīvajos aktos.

Amata kandidātam tiek izvirzītas šādas izglītības un profesionālās pieredzes prasības:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz 3 gadu nepārtraukta vadības darba pieredze vidēji lielā vai lielā organizācijā pašvaldībā vai valsts pārvaldē;
 • pieredze pašvaldības saimniecības jomas iestādes vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Izpilddirektora amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm:

 • laba izpratne par pašvaldības attīstības plānošanas procesiem, darba organizāciju un budžeta veidošanu;
 • orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • komandas vadīšana un darbinieku motivēšana.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo vadības pieredzi un stilu);
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • amata atbildības jomā esoša darba organizācijas izklāsts (līdz 2 lpp.).

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, dinamiskā pašvaldībā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • sociālos un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • stabilu atalgojumu (2300 EUR pirms nodokļu nomaksas) (profesijas kods 1112 39).

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 21. decembrim (ieskaitot) uz e-pastu vakance@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

 

Ar citām vakancēm pašvaldībā aicinām iepazīties sadaļā Pašvaldība/Vakances.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu:
1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.
2) Personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv.