Ādažu novada dome aicina darbā tehnisko projektu vadītāju un būvinspektora palīgu

14.08.2019.

Ādažu novada dome aicina darbā tehnisko projektu vadītāju

Prasības pretendentiem:

 • augstākā inženiertehniskā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds), vēlama 3 gadu pieredze specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
 • spēja vadīt būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • veikt investīciju projektu tehnisko vadību;
 • sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus, lai uzsāktu projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības darbus;
 • pārbaudīt iesniegto tehnisko projektu un būvniecības tāmju aprēķinu pareizību, objektivitāti un ticamību;
 • sekot līdzi un uzraudzīt, lai projekta projektēšanas un būvniecības periodā tiktu izvēlēti optimāli risinājumi, kas atbilst pašvaldības prasībām, drošības standartiem un Latvijas Republikas likumdošanai;
 • piedalīties projektu būvsapulcēs, sekot līdzi būvniecības procesa norisei būvlaukumā un arī ar to saistītas dokumentācijas atbilstībai normatīvos aktos noteiktajām prasībām un domes interesēm;
 • sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai;
 • pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba grupu darbā.

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā projektu tehniskā vadībā.

Piedāvājam pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu, kā arī sociālās garantijas:

Bruto algu 1482,00 EUR (profesijas kods 2422 02)

Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 15.septembrim uz e-pastu laila.raiskuma@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997300, 67996461.

Ādažu novada dome aicina darbā būvinspektora palīgu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Pašvaldības kompetencē esošas būvniecības kontroles funkcijas nodrošināšana, līdzsvarotas vides veidošana, būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa vai augstākā profesionālā izglītība (arhitekts vai būvinženieris);
 • pieredze darbā ar administratīviem aktiem, zināšanas par valsts pārvaldi, būvniecības procesa kārtību, būvnormatīvu pielietošanu, administratīvo procesu, dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību;
 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība),
 • izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
 • prasme strādāt ar biroja programmatūru un specializētajām programmām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktā termiņā;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības, kā arī spēja saglabāt konfidencialitāti.

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu novadā;
 • sagatavot un apkopot dokumentus būvniecības procesa kontrolei un apsekošanai Ādažu novada teritorijā;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, sagatavot atbildes;
 • sagatavot informāciju lēmumu pieņemšanai pašvaldībā amata kompetences jautājumos;
 • pieņemt apmeklētājus amata kompetences jautājumos;
 • iesniegt Būvvaldes vadītājam un Būvinspektoram priekšlikumus darba organizēšanas pilnveidošanai;
 • piedalīties ēku un tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā procesā un dokumentu sagatavošanā;
 • veikt objektu apsekošanu un būvniecības kontroli atbilstoši būvlaukuma apmeklējuma grafikam, sagatavot atzinumus par būvju pārbaudi;
 • pildīt citus, šajā amata aprakstā neatrunātus, Būvvaldes vadītāja vai pašvaldības izpilddirektora mutiskus vai rakstiskus uzdevumus, kas saistīti ar Būvvaldes pamatdarbību jautājumiem.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 2 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1244,00 EUR (profesijas kods 2422 55)

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 8.septembrim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pasta adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996490.