Ādažu novada dome aicina darbā tehnisko projektu vadītāju

23.01.2019.

Ādažu novada dome aicina darbā tehnisko projektu vadītāju

Prasības pretendentiem:

• augstākā inženiertehniskā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds), vēlama 3 gadu pieredze specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
• spēja vadīt būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
• labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
• teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
• spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
• komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

• veikt investīciju projektu tehnisko vadību;
• sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus, lai uzsāktu projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības darbus;
• pārbaudīt iesniegto tehnisko projektu un būvniecības tāmju aprēķinu pareizību, objektivitāti un ticamību;
• sekot līdzi un uzraudzīt, lai projekta projektēšanas un būvniecības periodā tiktu izvēlēti optimāli risinājumi, kas atbilst pašvaldības prasībām, drošības standartiem un Latvijas Republikas likumdošanai;
• piedalīties projektu būvsapulcēs, sekot līdzi būvniecības procesa norisei būvlaukumā un arī ar to saistītas dokumentācijas atbilstībai normatīvos aktos noteiktajām prasībām un domes interesēm;
• informēt un konsultēt Ādažu novada uzņēmējus, iedzīvotājus, lauksaimniekus, kā arī nevalstiskās organizācijas par lauku attīstības jautājumiem, tajā skaita dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā;
• sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai;
• pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba grupu darbā.

Par priekšrocību: tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā projektu tehniskā vadībā.

Piedāvājam: pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu, kā arī sociālās garantijas, algu –  1482 EUR (bruto).

Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 31.janvārim uz e-pastu dome@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.