Ādažu novada dome aicina darbā lietvedības vadītāju Saimniecības un infrastruktūras daļā uz noteiktu laiku

11.01.2021.

Prasības pretendentiem:

 • vēlama profesionālā izglītība lietvedībā (trešais kvalifikācijas līmenis), ekonomikas vai finanšu nozarē,
 • vismaz 1 gadu ilga praktiskā darba pieredze lietvedības jomā;
 • ar darba pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office datorprogrammām;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un labas krievu valodas zināšanas;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte un spēja strādāt dinamiskos apstākļos.

Galvenie pienākumi:

 • saņemto dokumentu reģistrēšana un nodošana atbildīgajiem darbiniekiem;
 • dokumentu sagatavošana, noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana adresātam;
 • dokumentu vadības sistēmas un citu datu reģistru izmantošana amata pienākumu pildīšanai;
 • zvanu plūsmas koordinēšana un iedzīvotāju tikšanās ar speciālistiem organizēšana;
 • darba grupu un projektu vadības grupu sapulču organizēšana un protokolēšana;
 • daļas kompetencē esošos līgumu rēķinu apstrāde;
 • atbalsta funkciju sniegšana daļas speciālistiem pie projektu vadīšanas, dokumentu sagatavošanas izskatīšanai komitejās un informācijas sniegšanas iedzīvotājiem;
 • regulāri pārbaudīt pašvaldībai saistošu būvniecības lietu statusu BIS 1 un informēt iesaistītās personas BIS 1 datu ievadīšanas jautājumos;
 • veikt dokumentu apstrādi (kontrolēt piešķirto uzdevumu izpildes termiņus, nodot apakšuzdevumus pašvaldības speciālistiem saskaņošanai, apstiprināt uzdevumu izpildi pozitīva rezultāta gadījumā, kā arī ievadīt BIS 2 sagatavotos tehniskos noteikumus un atzinumus.

Par priekšrocību uzskatīs:

 • pieredzi darbā ar BIS;
 • dokumentu vadības sistēmas “Namejs City” pārzināšanu.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto mēnešalgu EUR 1071-1095, profesijas klasifikatora kods 3341 02.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 23.janvārim

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 23.janvārim uz e-pastu: vakance@adazi.lv. vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.