Ādažu novada dome aicina darbā Grāmatvedības daļas vecāko grāmatvedi (pamatlīdzekļu un materiālu uzskaites grāmatvedi) uz pilnu slodzi

13.02.2020.

Amata mērķis: Veikt pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu, inventāra un materiālu pamatbudžeta izdevumu uzskaiti.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un citu iltermiņa ieguldījumu uzskaiti ZZDats grāmatvedības datorprogrammā Gvedis, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēs;
 • veikt krājumu, mazvērtīgā inventāra un materiālu uzskaiti;
 • veikt datu sagatavošanu ilgtermiņa ieguldījumu un mazvērtīgā inventāra inventarizācijām, rezultātu apkopošanu un salīdzināšanu ar pašvaldības uzskaites datiem un valsts reģistru datiem;
 • veikt pašvaldības īpašumā un patapinājumā esošo transportlīdzekļu maršruta lapu pārbaudes un degvielas krājumu uzskaiti;
 • veikt citu materiālu (pastmarku un ceļa materiālu);
 • kontrolēt un sagatavot informāciju par nepieciešamajām darbībām ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites, kontroles, izslēgšanas un inventarizācijas normatīvo aktu prasību ievērošanas nodrošināšanai pašvaldībā;
 • veikt statistikas atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu LR Centrālajai statistikas pārvaldei.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības darbā valsts vai pašvaldības institūcijās;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, vēlamas iemaņas darbā ar ZZDats programmām un lietvedības programmu NAMEJS;
 • labas zināšanas un prasme pielietot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību aktu normas, kuras nosaka un regulē grāmatvedības darbības un grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēs;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu saskaņā ar amata aprakstu;
 • labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto mēnešalgu 1105 – 1116 EUR, profesijas klasifikatora kods 4313 01

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 21. februāris

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 21.februārim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv. vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997971.

 

Citas vakances novadā – sadaļā VAKANCES.