Ādažu novada dome aicina darbā Būvvaldes vadītāju

13.02.2020.


Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūrā vai būvniecībā;
 • vismaz piecu gadu darba pieredze, vēlams arhitektūrā un būvvaldes atbildības jomās;
 • pieredze mazas iestādes vai valsts pārvaldes struktūrvienības vadītāja amatā teritorijas attīstības plānošanas vai būvniecības jomā vismaz trīs gadi;
 • praktiskā pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi termiņā;
 • augsta atbildības sajūta, spēja vadīt mazu iestādi, motivēt darbiniekus mērķu sasniegšanai;
 • spēja noteikt prioritātes, disciplinētība, precizitāte, spēja publiski uzstāties un argumentēt savus lēmumus, viedokli un veiktās darbības;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, Būvniecības informatīvā sistēma, lietvedības datu vadības sistēma “NamejsCity”, u.c.);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas („B” līmenis);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un vadīt Ādažu novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) darbu, kā arī atbildēt par tai noteikto uzdevumu izpildi, darbības tiesiskumu, iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un tās darbību;
 • sagatavot pašvaldības domes lēmumu un līgumu projektus atbilstoši būvniecības jomas normatīvajiem aktiem;
 • apzināt Būvvaldes uzturēšanai un uzdevumu izpildei nepieciešamos finanšu resursus, izstrādāt budžeta plānu un kontrolēt tā ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
 • organizēt Būvvaldes normatīvo aktu, kā arī tās rīkojumu izpildi;
 • piedalīties teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi un to grozījumi, detālplānojumi un tematiskie plānojumi), kā arī dabas aizsardzības plānu izstrādāšanā;
 • izstrādāt Būvvaldes darbinieku amata aprakstus;
 • pēc pieprasījuma sniegt atskaites par Būvvaldes darbu, kā arī sniegt priekšlikumus un skaidrojumus būvniecības jomā un tiesību normu piemērošanā.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1821,00 EUR (profesijas kods 1213 23)

Pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti: 

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • vīzija (brīvā formā līdz divām A4 lappusēm) par veicamajiem pasākumiem būvniecības attīstībai un veicināšanai Ādažu novadā, kā arī Būvvaldes darba pilnveidei.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 16.februārim uz e-pastu laila.raiskuma@adazi.lv vai pasta adresi Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

Par citām vakancēm pašvaldībā aicinām ielūkoties sadaļā Pašvaldība/Vakances, savukārt vakances uzņēmumos visā novadā meklē sadaļā Sludinājumi/Darbs.