Ādažu novada dome aicina darbā Būvinspektoru

09.01.2019.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā profesionālā izglītība (arhitekts vai būvinženieris);
 • kontroles tiesības, kas reģistrētas būvinspektoru reģistrā;
 • būvuzraudzības sertifikāts, būvprakses sertifikāts atbilstošā nozarē;
 • pieredze darbā ar administratīviem aktiem, zināšanas par valsts pārvaldi, būvniecības procesa kārtību, būvnormatīvu pielietošanu, administratīvo procesu, dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību;
 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 3 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;

 • izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
 • prasme strādāt ar biroja programmatūru un specializētajām programmām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktā termiņā;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības, kā arī spēja saglabāt konfidencialitāti.

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu novadā;
 • apsekot būvniecības objektus un sastādīt atzinumus par tiem;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, kontrolēt aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā norādīto atlikto būvdarbu pabeigšanu termiņā;
 • izsniegt izziņas par jaunbūves tiesisko statusu un būves neesamību;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, sagatavot atbildes;
 • apturēt būvniecību, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam būvprojektam;
 • sagatavot informāciju lēmumu pieņemšanai pašvaldībā amata kompetences jautājumos;
 • pieņemt apmeklētājus amata kompetences jautājumos.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 3 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1482,00 EUR (profesijas kods 2422 54)

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 4.februārim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pasta adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996490.