Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba grupas uzsāk darbu. Iedzīvotājus aicinām aktīvi iesaistīties, aizpildot elektronisko aptauju!

10.09.2020.

Jau ziņojām, ka Ādažu novada dome ar  Carnikavas novada domi ir uzsākusi jaunā apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Attīstības programmas izstrāde tiek veikta abu novadu domju vadībā, 5 darba grupās:

  • Ekonomiskās attīstības darba grupa,
  • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa,
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa,
  • Teritorijas plānošanas darba grupa,
  • Vides darba grupa.

Visām darba grupām ir notikušas pirmās sanāksmes, noteikti atbildīgie un tās ir uzsākušas darbu. Plānots, ka Attīstības programmas 1.redakciju domes varēs apstiprināt decembrī. Kaut arī darba grupas jau ir nokomplektētas, iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties kādā no darba grupu sanāksmēm, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes projektu vadītāju Ingu Pērkoni (t. 67996086, e-pasts inga.perkone@adazi.lv).

Paldies ikvienam, kurš vēlas iesaistīties jaunās Attīstības programmas izstrādē! Atgādinām, ka līdz 31.oktobrim ikviens Ādažu un Carnikavas novada iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties iedzīvotāju aptaujā! Saite uz aptaujas anketu: APTAUJAS ANKETA

Jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums par apvienoto Ādažu novadu ir ļoti svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

Detalizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.