Ādažu Būvvalde ārkārtas situācijas laikā konsultācijas sniegs attālināti

11.10.2021.

Ādažu pašvaldības Būvvalde informē, ka no 11.oktobra Ādažos tiek pārtraukta apmeklētāju konsultēšana klātienē, izņemot īpašus gadījumus, kad tas citādi nav iespējams, un uzrādot derīgu Covid sertifikātu vai negatīvu Covid testa rezultātu. Par to iepriekš jāvienojas ar attiecīgo būvvaldes speciālistu. Iespējams organizēt konsultācijas tiešsaistē Teams vai Zoom platformās, iepriekš piesakoties lietvedības vadītājai.

Sazinieties ar mums e-pastā:

Lietvedības vadītāja – buvvalde@adazi.lv
Būvvaldes vadītāja – inguna.urtane@adazi.lv
Galvenā arhitekte – dace.medniece@adazi.lv
Arhitekta palīgs/teritoriju plānotājs – andrejs.petskojs@adazi.lv
Teritoriju plānotājs – silvis.grinbergs@adazi.lv
Būvinspektore – liene.kruze@adazi.lv
Būvinspektore – rita.klusa@adazi.lv
Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists – janis.tilciks@adazi.lv
Juriste – inga.svarce@adazi.lv

Atgādinām, ka no 2020.gada 1.janvāra visu būvniecības dokumentāciju iespējams iesniegt digitāli www.bis.gov.lv, kur ir iespējams sekot līdzi dokumentu izskatīšanas gaitai.

Iesniegumus, kas adresāti būvvaldei, var atstāt būvvaldes korespondences kastē, kas atrodas pie būvvaldes durvīm, Gaujas ielā 33A