Ādažu un Carnikavas bibliotēkas līdz 14. novembrim būs slēgtas

21.10.2021.

gramatas

Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un MK noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ĀDAŽU NOVADA UN CARNIKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim apmeklētājiem SLĒGTAS.

No 21.oktobra ir iespēja izmantot tikai attālinātos pakalpojumus: