Ādažos viesojas Polijas vietējo rīcības grupu un valsts lauku tīkla pārstāvji

29.11.2019.

Turpinot starptautiskās sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanu, biedrības “Gaujas Partnerība” teritorijā 25. un 26.novembrī viesojās 16 cilvēku delegācija no Polijas. Viesi pārstāvēja daudzas Polijas vietējās rīcības grupas un Polijas valsts lauku tīklu. Poļi interesējās par novadā īstenotajiem LEADER projektiem, biedrības “Gaujas Partnerība” darbību, kā arī par novada attīstību kopumā.

Pirmdien tika apmeklēta SIA “Rose Brewery”, kas ir īstenojusi 2017.gadā apstiprinātu LEADER projektu “Alus darītavas iekārtu iegāde” un dalījās pieredzē – kā sekmīgi attīstīties nelielai alus ražotnei. Otrdien poļi viesojās Garkalnes olimpiskajā centrā, kas pēdējo gadu laikā ir sekmīgi īstenojusi trīs LEADER projektus, kā arī vairākus Ādažu novada domes iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektus. Ārvalstu delegācijas pārstāvji ar patiesu interesi uzdeva visdažādākos jautājumus, lai izprastu projektu īstenošanas procesu, normatīvo aktu prasības, projektu nepieciešamību, kā arī nākotnes ieceres.

Ādažu novada domes Kultūras centrā poļi tikās arī ar biedrības “Gaujas Partnerība” un pašvaldības pārstāvjiem. Tika pārrunāts, kā Ādažu novadā tiek sekmēts vietējais mantojums un tūrisms, kā tiek organizēta un finansēta biedrības darbība, ko pašvaldība dara uzņēmējdarbības sekmēšanai, kāda ir biedrības un pašvaldības sadarbība, kādi ir pašvaldības attīstības stūrakmeņi, kā arī daudzus citus jautājumus. Vizītes noslēgumā viesiem bija iespēja izstaigāt arī jauno Ādažu sākumskolu.

Viesi no Polijas_foto Inga Pērkone