Ādažos norisinājās pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” konkursa noslēguma pasākums!

12.03.2018.

Šogad konkursa noslēguma pasākums norisinājās 10.martā Ādažos. Tā laikā visi klātesošie varēja uzklausīt katra reģiona trīs labāko projektu prezentācijas, piedalīties balsojumā par savu simpātiju, kā arī noskaidrot, kurš no 528 konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros visā Latvijā īstenotajiem projektiem 2017.gadā tika atzīts par visvislabāko. Šogad tas bija Cēsu novadā īstenotais projekts “Viestura un Turaidas ielu Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu laukums”, ko realizēja SIA “CDzP”. Liels prieks, ka par labāko Rīgas reģiona projektu tika atzīts Ādažu novadā īstenotais nodibinājuma “Dzīvo Sapņu Fonds” projekts “Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā”.

Pasākuma apmeklētājus ar skaistiem muzikāliem priekšnesumiem priecēja trīs Ādažu novada mākslinieku kolektīvi: tradīciju kopa “Ābols”, jauktais koris “Saknes” un jauniešu koris “Mundus”.

 

Konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” savā teritorijā organizē konkrētā pašvaldība, savukārt pašvaldību apvienība sniedz informatīvu atbalstu par konkursa būtību, izdod žurnālu ar informāciju par konkursa norisi un labākajiem projektiem katrā pašvaldībā, kā arī vienu reizi gadā (pavasarī) svinīga pasākuma laikā godina visus labākos iepriekšējā gada projektus. Rīgas reģionā konkursus iedzīvotāju iniciatīvām 2017.gadā īstenoja 8 novadu pašvaldības un Jūrmalas pilsēta. Kopumā tika īstenots 141 projekts, iztērēts 208 266 eiro liels publiskais finansējums, kā arī piesaistīti projektu īstenotāju pašu līdzekļi 35 087 eiro apmērā.

2017.gadā labākie projekti katrā reģionā

Svinīgā pasākuma laikā tika nosaukti trīs labākie projekti katrā no 5 Latvijas reģioniem (Kurzeme, Latgale, Rīgas reģions, Vidzeme, Zemgale).

Kurzemes reģionā:

 1. “Volzbaha bērnu kalniņa drošības un apmeklētāju plūsmas ērtību uzlabošanas aprīkojuma elementi” Vaiņodes novadā;
 2. “Almāles ciema kapsētas zvanu torņa sakopšana un pilnveidošana” Alsungas novadā;
 3. “Otra iespēja” Skrundas novadā.

Latgales reģionā:

 1. “Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā” Krāslavas novadā;
 2. “Materiāltehniskās bāzes radīšana un piemērotu apstākļu radīšana ielas kaķu pagaidu uzturēšanās mītnē” Līvānu novadā;
 3.  “Vaco sāta” Riebiņu novadā.

Rīgas reģionā:

 1. “Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā!” Ādažu novadā;
 2. “Pieturvietas “Meņģele” atjaunošana” Ogres novadā;
 3. “Radām novaram” Jaunpils novadā.

Vidzemes reģionā:

 1. “Viestura un Turaidas ielu Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu laukums” Cēsu novadā;
 2. “3 saujas kino” Līgatnes novadā;
 3. “Trijdekšņu izgatavošana novada mākslas kolektīviem” Pārgaujas novadā.

Zemgales reģionā:

 1. “Audz vesels!” Rundāles novadā;
 2. “Misas tirgus laukuma labiekārtošana” Vecumnieku novadā.
 3. “Pāces tiltiņa atjaunošana” Bauskas novadā.

Vēl nav zināms, kur notiks nākamais konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasākums, tomēr, lai radītu iespēju piedalīties tajā arī pašiem, aicinām iedzīvotājus pieteikties ar savu projektu 2018.gada projektu konkursā Ādažu novadā!

 

_C6A4662

Uzziņai: Ādažu novada dome jau kopš 2010.gada savā teritorijā īsteno konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, kas tika uzsākts kā Nīderlandes fonda KNHM (kas ir saīsinājums no fonda nosaukuma “Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij”) (turpmāk – KNHM) iniciatīva, lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju izstrādāt un pašiem īstenot savus projektus.

Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” tika aizsākts 1978. gadā Nīderlandē, un tikai 1990. gados KNHM paplašināja savu darbību uz ārpusi, pārsvarā centrālajā un austrumu Eiropā. Latvijā fonds pirmo reizi sāka darboties 2003.-2004.gadā. 2014.gads bija pēdējais, kad Nīderlandes fonds, sadarbībā ar partneriem (pašvaldībām, biedrībām) organizēja šo konkursu. 9 gadu laikā kopš KNHM finansiāli atbalstīja iedzīvotāju iniciatīvas Latvijā, tika īstenoti vairāk nekā 1300 dažādi projekti aptuveni 30 pašvaldībās.

Lai turpinātu veiksmīgi iesākto ideju un iedzīvotājiem sniegtu iespēju saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai arī turpmāk, ar 2014.gadu “Sabiedrība ar dvēseli” programmas vadību pārņēma Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība – “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (turpmāk – pašvaldību apvienība). Šobrīd pašvaldību apvienībā ir apvienojušās 53 Latvijas pašvaldības. Tās ir tās Latvijas vietējā līmeņa pašvaldības, kas atbalsta sabiedrības iniciatīvas, īsteno savās teritorijās konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” (vai konkursu ar citādāku nosaukumu). Konkursa ietvaros iedzīvotāji raksta projektus, pašvaldībās izveidotās žūrija tos izvērtē, un atbalstītie projekti saņem attiecīgās pašvaldības līdzfinansējumu, lai biedrība vai iedzīvotāju grupa savu ideju varētu īstenot, dodot  savu ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi.