Ādažniek! Vai Tev ir biznesa ideja, ko vēlies īstenot? Piesakies Jauno uzņēmēju konkursam un iegūsti līdzfinansējumu līdz 2 000 EUR!

09.05.2018.

Turpinot 2016. gadā uzsākto Ādažu novada domes iniciatīvu, izsludināts konkurss “Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss 2018”.

Konkursa mērķis – veicināt jaunu uzņēmēju, t.sk., jauno māmiņu iesaisti uzņēmējdarbībā Ādažu novadā, sekmējot jaunu darbavietu un produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Projektu konkursā var iesniegt fiziska persona, kura uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Ādažu novada domes kopējā līdzfinansējuma summa Konkursam ir 4000 EUR, kas tiek piešķirta Konkursa uzvarētājiem šādā apmērā:

1.vietas ieguvējam – 2 000 eiro
2.vietas ieguvējam – 1 000 eiro
3.vietas ieguvējam – 1 000 eiro.

Piešķirto domes līdzfinansējumu drīkst izmantot preces izstrādei, telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (pirmreizējo izmaksu segšanai), mārketingam, specifiskas tehnikas un / vai iekārtas iegādei, izejmateriālu iegādei, mājaslapas izstrādei, licenču iegādei u.c. mērķiem.
Projekta īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 18.jūnijam plkst.17.00, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot personiski domes Klientu apkalpošanas centrā adresē: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 vai elektroniski, parakstītus ar drošu e-parakstu, nosūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv.

Konkursa nolikums, tajā skaitā pieteikuma veidlapa un citi saistītie dokumenti ir pieejami Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Konkursi
Lūdzu jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsties pie konkursa koordinatores Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājas Lauras Indriksones, e-pasts: laura.indriksone@adazi.lv, tālrunis: 67996086.

21. maijā plkst.13.00-16.00 notiks informatīvs seminārs par pieteikšanos konkursam, kā arī būs iespēja iegūt informāciju par Siguldas biznesa inkubatora piedāvātajiem pakalpojumiem un sadarbību ar Altum, kā arī uzklausīt esošo uzņēmēju pieredzi.

Lai izdodas īstenot savas plānotās biznesa idejas kopējai mūsu novada attīstībai!