Ādaži atbalstījuši 10 Carnikavas investīciju projektus. Par Carnikavas mākslas un mūzikas apguves pieejamību lems jaunā dome

30.04.2021.

Lai jaunā apvienotā dome varētu lemt par aizņēmuma ņemšanu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas jaunas ēkas būvniecībai, priekšsēdētājs Māris Sprindžuks lūdza Carnikavas domi sagatavot informāciju par izglītības investīciju prioritātām tuvākajiem gadiem un izvēlēto Mūzikas un mākslas skolas institucionālo modeli un tā alternatīvām. Jaunajā sasaukumā Ādažu novada pašvaldībai būs jāuzņemās arī pašreizējās Carnikavas novada domes finanšu saistības.

Apvienotā Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldību Finanšu komisija kopš 2020. gada jūlija vienbalsīgi atbalstījusi Carnikavas novada 10 investīciju projektus kopsummā par 15,44 milj. EUR, t.sk. Carnikavas pamatskolas rekonstrukcijas projektu. No investīciju kopsummas aizņēmumi veido vairāk nekā 14 milj. EUR ar atmaksas termiņu 20 –  30 gadi.

Šobrīd Carnikavas pašvaldības aizņēmuma līdzekļi maijā sasniedz 38 % no pašvaldības ikgadējā kopējā budžeta, kas ir arī vēsturiski augstākais kredītu apjoms, ko viena gada laikā Carnikavas dome ir aizņēmusies. Ādažu pašvaldībai šogad aizņēmumi sasniedz – 8%.

Šodien Finanšu komisija jautājumu par aizņēmuma ņemšanu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas būvniecībai nolēma uzticēt izlemt jaunajai domei. Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks atbalstīja ieceri par Carnikavas izglītības kvartāla attīstību ar daudzfunkcionālu izglītības, mākslas, mūzikas un sporta pakalpojumu pieejamību vienuviet, tomēr aicināja Carnikavas domes priekšsēdētāju un Carnikavas deputātus respektēt lūgumu – sagatavot arī jaunā apvienotā sasaukuma domes deputātiem un administrācijai informāciju par nepieciešamajās investīcijām izglītībā Carnikavā un ciematos 2021.- 2024.g., izvērtēt bērnudārzu pieejamības nepieciešamību Garciemā un Kalngalē. Šāda informācija ļautu jaunā sasaukuma deputātiem izvērtēt paredzamo skolas telpu lietderīgo noslodzi paredzamajiem mācību priekšmetiem un lemt vai Mūzikas un mākslas  skolas funkcionalitāti  ir iespējams apvienot ar Carnikavas pamatskolu (līdzīgi, kā tas veikts Garkalnes novadā).

No izvēlētā modeļa izriet telpu koplietošanas iespējas jaunajā Carnikavas pamatskolā un to telpu apjoms, kuru nepieciešams projektēt un būvēt klāt jaunajai pamatskolai. Minētie jautājumi ir ļoti svarīgi, lai izvēlētos optimālāko modeli, kā veidot mūzikas un mākslas apguves pieejamību carnikaviešiem. Aizņēmuma summa ir liela un radīs iespaidu uz apvienotās pašvaldības budžetu vēl daudzus turpmākos gadus, tāpēc ir jādod iespēja tik svarīgu lietu izskatīt un lēmumus pieņemt jaunā sasaukuma domei, lai visi jaunā novada deputāti var pieņemt izsvērtu lēmumu.