9.oktobrī plkst.9.00 notiks elektroniska pieteikšanās rudens nometnei 10-13 gadus veciem bērniem, bet 10.oktobrī plkst.9.00 – radošajai darbnīcai 7-9 gadus veciem bērniem

27.09.2019.

Ar Eiropas Sociālā  fonda atbalstu rudens skolēnu brīvdienās plānots īstenot izglītojoši radošo darbnīcu (7-9 gadus veciem) un dienas nometni (10-13 gadus veciem) Ādažu novadā deklarētajiem bērniem veselības veicināšanas jomā.

Pieteikšanās nometnei 10 – 13 gadus veciem bērniem plānota 9.oktobrī plkst.9.00, savukārt pieteikšanās izglītojoši radošajai darbnīcai 7-9 gadus veciem bērniem – 10.oktobrī plkst. 9.00. Pieteikšanās būs jāveic tiešsaistē Ādažu novada domes tīmekļvietnes Jaunumu sadaļā: https://www.adazi.lv/news/jaunumi-novada/

 

Radošā darbnīca 7-9 gadus veciem skolas vecuma bērniem

Radošās darbnīcas norises vieta: Jaunā Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādažos.

Radošās darbnīcas norises laiks: plkst.8.30-16.30.

Radošās darbnīcas programma:

Radošās darbnīcas tematika “Garīgās veselības veicināšana”. Radošās darbnīcas mērķis ir ar mūzikas un mākslas palīdzību veicināt bērnu garīgo, emocionālo, fizisko labklājību. Liela nozīme tiks pievērsta savstarpējām attiecībām un sapratnes veicināšanai dalībnieku starpā, lai bērni uzlabotu savu fizisko sagatavotību spēlējot spēles, dodoties ekskursijā vai pārgājienā, attīstīt radošumu un pilnveidot iemaņas un prasmes mākslā, mūzikā vai citā radošā aktivitātē.

Radošo darbnīcu vadīs profesionāli speciālisti un vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem – speciālists ar augstāko izglītība psiholoģijā kā arī ar specifiskām zināšanām un pieredzi darbā ar skolēniem par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem.

Radošās darbnīcas ietvaros paredzētas arī dažādas sporta aktivitātes un spēles, individuālās un komandu sacensības, rosinot skolēnus nodarboties ar sporta aktivitātēm ikdienā, kuras vadīs sporta speciālists.

Vismaz 50% radošās darbnīcas aktivitātēm plānotas ārtelpā, ja būs atbilstoši laika apstākļi, tajā skaitā plānots organizēt vienu tematiska ekskursija vai pārgājienu.

Dalībnieki tiks nodrošināti ar ēdināšanu 2 reizes dienā (pusdienām un launagu) un brīvi pieejamu dzeramo ūdeni.

 

Dienas nometne 10-13 gadus veciem bērniem

Radošās darbnīcas norises vieta: Jaunā Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādažos.

Radošās darbnīcas norises laiks: plkst.9.00-16.00.

Radošās darbnīcas programma:

Dienas nometnes tematika – “fiziskās veselības veicināšana”. Dienas nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.  Nometnes laikā plānots organizēt dažāda veida sporta aktivitātes jauniešiem atbilstoši nometņu dalībnieku vecumam, vienlaicīgi interesantā veidā sniedzot dalībniekiem arī teorētiskās zināšanas pa veselīga uztura un dzīvesveida priekšnoteikumiem.

Dienas nometni vadīs zinoši sporta speciālisti un vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām vadīs profesionālais sportists ar ilggadīgu pieredzi savā sporta veidā, kurš nometnes dalībniekiem pastāstīs par savu nodarbošanos, novadīs sporta aktivitātes un nometnes dalībniekus motivēs kustēties ikdienā un nodarboties ar sportu.

Vismaz 50 % no nometnes aktivitātēm plānotas ārtelpā, ja būs atbilstoši laika apstākļi, tajā skaitā  plānots organizēt vismaz 2 pārgājienus Ādažu apkārtnē.

Dalībnieki tiks nodrošināti ar ēdināšanu 2 reizes dienā (pusdienām un launagu) un brīvi pieejamu dzeramo ūdeni.

Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc izglītojoši radošajām darbnīcām un nometnēm novadā ir liels, izglītojoši radošā darbnīca un nometne būs bez maksas un vietu skaits ir ierobežots (20 bērni katrā), lūdzam vecākus sekot informācijai domes tīmekļvietnē un pieteikt savas atvases radošajai darbnīcai vai nometnei savlaicīgi!

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.