Andromēdas, Īrisu, Viršu, Īvju, Sārteņu un Vaivariņu ielās veco apgaismojumu nomaina uz energoefektīvāku

01.04.2020.

Ādažu novada Stapriņu ciemā – Andromēdas, Īrisu, Viršu, Īvju, Sārteņu un Vaivariņu ielās īstenots  energoefektivitātes pasākums – esošo (39 ielu apgaismojumu stabu) ielas apgaismojuma elementu nomaiņa ar jauniem, energoefektīviem apgaismojuma elementiem.

Andromēdas, Īrisu, Viršu, Īvju, Sārteņu un Vaivariņu ielās apgaismojuma elementu nomaiņa tika veikta 23.03.2020. un sākot ar 29.03.2020. ielu apgaismojums iepriekš pieminētajās ielās sāka strādāt optimālajā režīmā. Kā var uzskatāmi redzēt grafikā, elektroenerģijas patēriņa rādītāji martā, pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, būtiski samazinājās.

Projekta ietvaros ir atjaunots arī ielas apgaismojums (18 ielu apgaismojumu stabi) posmā no Kadagas ceļa līdz Kadagas pirmskolas izglītības iestādei.

 

Foto Inga Pērkone