6.septembrī plkst.12.00, Ādažu Kultūras centrā, Regulators aicina uz sanāksmi par “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Dalībai sanāksmē jāpiesakās līdz 5.septembrim

06.09.2019.

06.09.2019. uzklausīšanas sanāksme par SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 6.septembrī plkst. 12.00 Ādažu Kultūras centra Ādažu Vēstures un mākslas galerijā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Ādažu Ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA “Ādažu Ūdens” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA “Ādažu Ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa tālruni vai e-pastu līdz 2019.gada 5.septembrim (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “Ādažu Ūdens” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Aktuāli/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija